(Minghui.org)

לאחרונה, התאספו מול בית הדין המקומי בבאו-ג'י בשא-אן-שי יותר מ-100 תושבים לתמוך במתרגל הפאלון גונג וואנג צ'ואן-לו, שהועמד למשפט על שהגיש תביעה נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין, שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999.

כמו מר וואנג, גם התומכים בו הם מתרגלים של פאלון גונג. עם הגיעו במכונית המשטרה לבית הדין, פצחו תומכיו בקריאה: "עצרו את הרדיפה נגד הפאלון גונג". זה משך תשומת לב רבה של עוברים ושבים במקום.

חרף מעצרם של שניים מהם על ידי המשטרה, המשיכו השאר ללא רתיעה לספר לשוטרים ולעוברים ושבים מדוע צריך להעמיד את ג'יאנג לדין צדק.

תומכי פאלון גונג עומדים בשלווה נוכח השוטרים מול בית הדין

היות שמנעו ממתרגלי הפאלון גונג להיכנס פנימה לצפות במשפט, הם עמדו בחוץ במהלך כל השימוע. מנהל "משרד 610" המקומי הגיע עם קבוצה של יותר מ-10 שוטרים לצלם את כולם בוידיאו.

כשאחת המתרגלות צילמה את השוטרים, הם התמקדו בה, תפסו את המצלמה שלה וגררו אותה למכונית משטרה. כששאר המתרגלים ראו זאת, הם החליטו לא לאפשר לשוטרים לקחת אותה משם. הם נכנסו למכונית ומשכו אותה החוצה.

כוח משטרתי נוסף הוזעק למקום מתחנות משטרה סמוכות ובלשים בלבוש אזרחי הסתובבו בין האנשים בחוץ, מה שיצר אווירה של טרור.

שני מתרגלים נעצרו: האחד, אדם מבוגר, נעצר משום שנשא עמו את "ג'ואן פאלון", הספר העיקרי של השיטה. הוא שוחרר באותו הערב. המתרגל השני, מר ג'או יונג-לין, נעצר כשמסר שני תקליטורים למתרגל אחר. הוא נגרר לתוך מכונית משטרה והוכה בצורה חמורה. מצבו הנוכחי אינו ידוע.

שאר המתרגלים לא נרתעו והמשיכו לחלק חומר מידע לגבי הפאלון גונג והסבירו לאנשים מדוע לג'יאנג לא היה כל בסיס חוקי לפתוח ברדיפה נגד שיטה שקטה ושוחרת שלום. כתוצאה משיחות עם המתרגלים, כמה שוטרים החליטו לפרוש מהמק"ס וארגוניה.

מר וואנג מגן על חפותו בבית הדין

במהלך המשפט, הגן מר וואנג על זכותו החוקתית לתרגל ולהפיץ מידע לגבי אמונתו הרוחנית פאלון גונג. הוא הסביר גם מדוע צריך להעמיד לדין את ג'יאנג על הרדיפה שניהל נגד הפאלון גונג. השופט נעל את ישיבת בית הדין ללא פסיקה.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.