(Minghui.org)

מתרגלת פאלון גונג בצפון מזרח סין פנתה באוקטובר השנה למספר טלפון בפרובינציית סיצ'ואן, כדי להסביר את העובדות לגבי הפאלון גונג ולגבי הפשעים שמבצעת המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), ולבקש מאנשים לפרוש מהמפלגה וארגוניה.

גבר בעל קול עמוק הרים את השפופרת. המתרגלת הציעה לו לפרוש המק"ס למען בטחונו האישי, ויידעה אותו שיותר מ-200 מיליון איש כבר פרשו מהמק"ס.

היא שאלה אותו אם אי פעם הצטרף ל"ליגת הנוער" או ל"חלוצים הצעירים" והוא השיב בחיוב כשהוא מוסיף שגם כיום הוא חבר מפלגה.

האיש ביקש: "בבקשה עזרי לי לפרוש מהמק"ס. כבר זמן ארוך אני רוצה לעשות זאת אך איני יודע כיצד". המתרגלת רשמה את שמו של האיש והעניקה לו שם בדוי כדי לעזור לו לפרוש מהמק"ס.

האיש לא סגר את הטלפון ואמר: "בבקשה חכי רגע. כולנו כאן שוטרים. יש רבים מהם כאן, אבל הם לא פרשו עדיין מהמק"ס. מה לעשות? האם תוכלי לעזור לנו?"

המתנדבת ענתה: "אין בעיה. העמד אותם בתור לדבר אתי בזה אחר זה. עלי לדעת את שמם ולאיזה ארגון הם הצטרפו".

השוטרים נעמדו בתור ונגשו לטלפון בזה אחר זה. המתנדבת רשמה כל שם והעניקה להם שמות בדויים לצורך הפרישה.

תוך שעה וארבעים ותשע דקות 104 שוטרים פרשו מהמק"ס. 98 מהם היו חברי מפלגה רשומים. השאר הצטרפו לארגוני "ליגת הנוער" וה"חלוצים הצעירים" כשהיו תלמידי בית ספר.

מתרגלים בצפון מזרח סין שהיו עדים לשיחתה של המתרגלת בטלפון לסיצ'ואן היו המומים.

104 האנשים שפרשו מהמק"ס וארגוניה אינם סתם אנשים. הם הורעלו בעבר על ידי המשטר של ג'יאנג דזה-מין. הם היו בחזית הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג. ובכל זאת הם פרשו עכשיו מהמק"ס.

מתרגלים צריכים לשחרר את התרעומת נגד הרודפים

זוהי החמלה העצומה של המאסטר שהעניקה להם הזדמנות אחת נוספת להינצל. כמתרגלים, עלינו לשחרר כל תרעומת שיש לנו עקב שנים ארוכות של רדיפה על ידי המשטרה. גם הם היו קורבנות.

הם נהגו לרדוף את תלמידי הדאפא, ומה שהיו עלולים לעמוד מולו עקב המעשים הרעים שעשו הוא העתיד העלוב ביותר. צריכה להיות לנו יותר חמלה כדי להציל אותם. למעשה, הישויות האלה הן יקרות. כל עוד הם יודעים את האמת ומוכנים לתקן את טעויותיהם, יהיה להם עתיד טוב יותר.