(Minghui.org)

מחלקת המוסיקה של הקולג' של "פֶיי טִיאֶן" החלה בקבלת פניות של מועמדים. ריאיונות נקבעים לתאריכים 11 ו-12 ביוני 2015. פניות של מתרגלי פאלון גונג וילדיהם יישקלו ראשונות, ואחריהן פניות של אלו שיש להם הפוטנציאל להיות מתרלים של פאלון גונג.

דרישות מקצועיות:

מיומנויות מוסיקליות שנרכשו לפני גיל בית ספר באופן מקצועי או בקונסרבטוריון.

בריאות פיזית טובה

כלי נגינה:

כינור, ויולה, צ'לו, בס, חליל, נבל, אבוב, בָּסוּן, חצוצרה, קרן צרפתית, טרומבון, טרומבון בס, אֶרְהוּ, פּיפָּה.

דרישות להגשת הפנייה:

1. על המועמדים לשלוח קורות חיים כלליים, רקע מקצועי, והניסיון של המועמד ומשפחתו בטיפוח.

קורות החיים הכלליים צריכים לכלול את שם המועמד, מינו, גילו, תאריך לידה, גובה, משקל, כתובת הבית, כתובת אימייל ומספר טלפון להתקשרות.

2. צילום עכשווי (שצולם בחודש האחרון) של כל הגוף מהחזית.

3. וידיאו של אודישן שצולם בתקופה האחרונה. מועמדים מחוץ לסין יכולים להעלות את קובץ הווידיאו לאינטרנט ולשלוח לנו לינק. מועמדים מתוך סין – אנא אל תשלחו לנו במייל ישירות באמצעות תוכנות עוקפות צנזורת אינטרנט.

4. כדי שהפנייה תתקבל רשמית, כל החומר הדרוש צריך להיות מוגש יחד. הודעה על התאמה ראשונית תישלח בדרך תוך שבועיים מקבלת הפנייה, יחד עם תאריכים לאודישנים. במקרה שחסר חומר נדרש או שהמועמד לא עבר את הסקירה הראשונית, הוא לא יקבל מענה אישי.

5. המועמדים יכולים להגיש את מועמדותם באמצעות האינטרנט, והאקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" של ניו יורק תארגן את האודישנים.

פרטי קשר:

טלפון 845-551-7104. אימייל לפניות מחוץ לסין: admission@feitianacademy.org אימייל לפניות מתוך סין: feitian@minghui.org

הקולג' של פיי טיאן, 8 בפברואר 2015