(Minghui.org)

הודעה של אגודת הדאפא – בבקשה עזרו לידע מתרגלים ברחבי העולם:

נא להסיר מיד את הוראת הפא של מאסטר לי שהועלו באתרי אינטרנט שהם לא של פאלון דאפא; במילים אחרות, חוץ מאתרי האינטרנט [הרשמיים] של הדאפא - falundafa.org ו- Minghui.org – על כל מדיה אינטרנטית אחרת, אתרי אינטרנט, ודפי אינטרנט – בבעלות יחידים, קבוצות, או מוסדות, אסור לפרסם או להעלות העתק של הוראת הפא של מאסטר לי הונג-ג׳י, כולל טקסטים וחומרי אודיו ווידאו. אם ישנה הפרה כזו, נא הסירו אותה לחלוטין, במיוחד מאתרי אינטרנט שאינם של מתרגלים. אפילו Zhengjian.net, Guangming.org, Yuanming.net, Zhengwunet.org כיום משתמשים בקישורים (לינקים) כדי לקשר להוראת הפא של המאסטר הנמצאת באתרי האינטרנט [הרשמיים] של הדאפא.

לאף אחד אסור לפרסם מחדש את ההרצאות והכתבים של המאסטר באתרי אינטרנט אחרים. אם זה קרה, נא הסירו מיד את הטקסטים או את חומרי האודיו האלו.

אם לא פועלים בהתאם להוראה הזו או אם יש הפרת זכויות יוצרים מכוונת, או אם מנסים למצוא תירוצים שונים כדי להתעלם מההוראה הזו, אז זהו מעשה של ערעור הפא. האדם יהיה חייב לקחת אחריות מלאה אם משהו רע יתרחש. כל מי שמסרב להוריד את התוכן כפי שנדרש, יעמוד בפני תוצאות חמורות, כולל מחלה – גמול קרמאתי יקרה במהירות.

אנשים רבים העלו את ההרצאות של מאסטר לי לאתרי אינטרנט בסין, כולל בלוגים, Weibo, ובקליגרפיה שלהם. הם מרגישים שהם מבהירים את האמת היטב. מישהו העלה את הרצאות הווידאו של מאסטר לי ל-YouTube ולאתרי אינטרנט אחרים של אנשים רגילים, ולגמרי התעלם מזכויות היוצרים של המאסטר. יש אנשים שאפילו שינו את התוכן או חתכו אותו, או שינו את ההקשר. יש כאלו שמשתמשים בטקסט מכתבי המאסטר בקליגרפיה ובציורים בלי לציין את המקור, או אפילו חותמים את שמם.

מתרגלים יכולים כמובן לצטט חלקים מהוראת הפא של המאסטר בשיתופי ההתנסויות שלהם מטיפוח בדאפא, אבל הם חייבים לציין את המקור (Minghui.org או Falundafa.org ). כדי לקדם את הדאפא, אנשים יכולים להעלות קישורים להוראת הפא של המאסטר שבאתרי דאפא אם קיבלו אישור לכך. אבל, אגודות הדאפא ואתרי האינטרנט של הדאפא שומרים לעצמם את הזכות לבקש שקישורים כאלו יוסרו.

אגודת הדאפא 2 בפברואר 2015