(Minghui.org)

ב-26 בינואר 2014 פרצו שוטרים ממשטרת וו-האן לדירתו של מר קואנג שיאו-מינג לאחר שחתכו את סורגי חלון האמבטיה. בדירה היו באותו זמן שמונה מתרגלי פאלון גונג שלמדו ביחד. השוטרים עצרו אותם ועינו אותם בתחנת המשטרה, בניסיון לכפות עליהם לוותר על אמונתם. שלוש מתרגלות מאושפזות כעת בבית החולים והשאר כלואים בשני מרכזי מעצרים.

השוטרים ניסו תחילה להיכנס דרך דלת הכניסה בתואנה של בדיקת רישום בני הבית. מר קואנג סירב לפתוח את הדלת והשוטרים פרצו דרך חלון האמבטיה.

מנהל תחנת משטרת צ'ין-דואן שהוביל את השוטרים החל להכות את המתרגל שיאו שו-ווי לאחר שהתובע שהתלווה אליהם טען ששיאו תקף אותו. המנהל הכניס את מר שיאו לחדר אחר והכה אותו שוב ושוב בנעל על פניו עד שאדמו והתנפחו. השוטרים החלו להפוך את הדירה וערכו חיפוש על המתרגלים מבלי לתת סיבה כלשהי.

בתחנת המשטרה כבלו את מר שיאו ומר מא שיאנג-וון לכיסא עליו ישבו במהלך החקירה. מנהל התחנה התיז ספריי פלפל לעיניו של מר שיאו, מה שגרם לו לעיוורון זמני.

גב' ג'ואו הונג-ג'ואן וגב' שיה מיי-רונג סירבו לגלות את שמן והשוטרים כבלו אותן לספסל למשך לילה כשהם מונעים מהן אוכל ושימוש בשירותים. רמת הסוכר בדם של גב' ג'ואו עלתה והיא הקיאה, גב' שיא עשתה צרכיה על הרצפה, אבל השוטרים המשיכו בחקירתן כל הלילה.

למחרת לקחו השוטרים את שמונת המתרגלים לבית החולים לעבור בדיקות דם, א.ק.ג, אולטרסאונד וצילום רנטגן. לאחר מכן נשלחו לשני מרכזי מעצר בוו-האן. זהותה של אחת המתרגלות עדיין אינה ידועה.

מרכז המעצרים מס' 1 סירב לקבל את המתרגלות עקב מצב בריאותן הגרוע ובמקום לשחררן לביתן, שלח אותם "משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני) בהאן-יאנג לבית החולים אן-קאנג כדי שימשיכו להתעלל בהן שם.