(Minghui.org)

ארבע מתרגלות פאלון גונג מהעיר האן-ג'ונג בפרובינציית שאאן-שי נשפטו בחשאי בבית משפט מחוזי במיאן  ב-26 בדצמבר 2014.

גב' דו שו-הווי (Du Shuhui) נידונה  לשמונה שנות מאסר. גב' דו שו-מינג  (Du Shuming) לשבע וחצי שנות מאסר. גב' וואנג שין-ליאן (Wang Xinlian) לשלוש וחצי שנות מאסר וגב' ג'אנג  שין-יואֶה (Zhang Xinyue)  לשלוש שנות מאסר.

בית המשפט המחוזי במיאן לא רק סירב לעורכי דינם של המתרגלות להיפגש עמן אלא גם התכנס בבית משפט הביניים בהאן-ג'ונג מבלי להודיע על כך למשפחות או לעורכי הדין של המתרגלות.

למרות שמשפחות המתרגלים לא קיבלו כל הודעה רשמית על משפט או פסקי הדין, מדריכה במרכז המעצר סיפרה להם בדיעבד על גזר הדין.

כל המתרגלות מערערות לבית המשפט העליון. המתרגלות כלואות בבית המעצר המחוזי האן-טאי בעיר האנג-ג'ונג מאז ספטמבר 2013.

נעצרו והוכו

גב' שיונג ג'י-יו (Xiong Jiyu ) גב' דזואו לי ((Zuo Li וגב' טאן גואנג-מינג (Tan Guangming ) נעצרו  במרכז המעצר המחוזי האן-טאי.

גב' שיונג וגב' דזואו נשפטו בבית המשפט המחוזי בגו-צ'נג ב-29 בספטמבר 2014.

אחת הסוהרות סטרה למתרגלת והורתה לאסירות שהיו כלואות בכלא על עבירות סמים להכות אותה במשך שעות. האסירות כפתו את ידיה ורגליה של גב' טאן. חסמו את פיה כיסו את ראשה בשמיכה חבטו בה והיכו אותה במהלך כל הלילה. מפקדת הכלא וסוהרת העמידו פנים  שהן "מיישבות את התגרה" מבלי להזכיר מי בעצם יזמה את העינוי.