(Minghui.org)

אחרי שמר וואנג שו-ליו נעצר במארס 2014, התביעה ו"משרד 610" בטיאן-ג'ין לחצו עליו רשויות בית הדין להודות בדברים שמעולם לא עשה.

הם הבטיחו לו לבטל עונש מאסר אם יודה בראיות המפוברקות נגדו. אף על-פי שידע שזוהי זכותו לתרגל פאלון גונג על-פי החוקה הסינית, הסכים מר וואנג בסופו של דבר להודות באשמה מפוברקת, במחשבה על אשתו החולה שהייתה מאושפזת בבית החולים באותו זמן.

מיד לאחר שהבטיחו לעצמם את "הודאתו" באשמה, גזר עליו בית הדין שבע וחצי שנות מאסר בכלא.

בעימות עם בני משפחתו, המשטרה הערימה עליהם שוב באותו טריק שקרי. השוטרים טענו שמר וואנג היה מקבל כנראה 11 שנות מאסר אילולא העלימו ראיות מסוימות מבית הדין.

השוטרים המשיכו לאיים על אשתו שגם היא לא חסינה ממעצר. הם הודו שתכננו לאסור אותה ביחד עם בעלה ב-10 במארס 2014, אבל "שחררו אותה על תנאי" בשל מצבה הבריאותי.

ב-9 בפברואר 2015 עורך דינו של מר וואנג נפגש עמו במרכז המעצרים המחוזי בין-האי-שין שם הוא כלוא, כדי להתכונן לערעור שיגיש.

שמות המעורבים בפשעים אלו ומספרי הטלפון שלהם מפורטים במאמר באנגלית.