(Minghui.org)

הסופר והעיתונאי איתן גוטמן, מומחה לסין ופעיל למען זכויות אדם, הוזמן לביקור בסלובקיה כדי לדון בקצירת האיברים ממתרגלי הפאלון גונג ומאסירי מצפון אחרים, שמנהל המשטר בסין. הדיונים התקיימו בין ה-2 ל-4 במרץ 2015.

במסגרת ביקורו בסלובקיה, הרצה גוטמן בפני סטודנטים לעיתונאות ולמשפטים, ופגש את חברי הפרלמנט פרנטיסק מיקלוסקו ופטר אוסוסקי כדי לדון עמם בהשלכותיה הבינלאומיות של קצירת האיברים הבלתי חוקית בסין.

איתן גוטמן מרצה בפני סטודנטים לעיתונאות ולמשפטים על קצירת האיברים בסין, 2 במרץ

במסגרת ביקורו, ערך גוטמן מסיבת עיתונאים שבה הציג את תוצאות החקירה הממושכת שניהל על קצירת האיברים בסין.

בהתבסס על נתונים סטטיסטים הוא מעריך שאיבריהם של 65,000 מתרגלי פאלון גונג נקצרו למטרת רווח בין השנים 2000 ל-2008. תוצאות מחקרו פורסמו בספר The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem ("טבח: רצח המוני, קצירת איברים והפתרון הסודי של סין לבעיית הדיסידנטים) שפורסם ב-2014.

מסיבת העיתונאים שנערכה ב-3 במרץ בברטיסלבה, סלובקיה, על קצירת האיברים בסין

הטלוויזיה הממלכתית של סלובקיה הזמינה את מר גוטמן לראיון בתוכנית "נושא היום", המשודרת בשעת השיא. בראיון שנמשך כ-40 דקות הסביר גוטמן את הנושא של קצירת האיברים לעומקו. בין היתר, גוטמן דן גם בקשר שבין קצירת האיברים בסין לבין תערוכת "bodies"  ("גופות"), המוזמנת ברחבי העולם להציג גופות-אדם מבותרות.

איתן גוטמן בראיון לטלוויזיה מקומית לאחר מסיבת העיתונאים שנערכה ב-3 במרץ

איתן גוטמן בראיון בטלוויזיה הממלכתית על קצירת האיברים בסין