(Minghui.org)

אני מתרגל צעיר ולאחרונה הוארתי לכך שכשמחשבותיי ממשיכות להיות מושפעות מהתרבות המודרנית הסוטה, הטיפוח שלי נפגע כתוצאה מכך.

בעבר האמנתי כי עלי להיות בעניינים בחברה כדי שאוכל להיכנס לשיחות חולין עם לא-מתרגלים לפני שאני מתחיל לדבר איתם על הפאלון גונג. לכן ביקרתי לעיתים תכופות באתרים שונים וברשתות חברתיות כדי ללמוד במה הם מתעניינים.

מאוחר יותר, הבנתי שאין זו הדרך הנכונה להבהיר את האמת. הצלת אנשים לא דורשת התידדות עמם. היא דורשת מחשבות נכונות. זה יכול לעזור לנו אם יש לנו ידע מסוים על אירועים יומיומיים בחברה, אבל על מטפחים לשים לב כמה זמן הם מקדישים לכך. אני מאמין שזו השתקפות של מצב הטיפוח.

בעקבות ההבנות השגויות שלי הגזמתי והרחקתי לכת. למרות שנזהרתי לא להיכנס לבלוגים של סקס ואלימות באינטרנט, דברים רבים מרמה נמוכה ומתרבות המפלגה עדיין חדרו לשדה האנרגיה שלי.

נוסף על כך התרבות המודרנית השפיעה בהדרגה על מחשבותיי, וגרמה להן לסטות מהתרבות המסורתית. כתוצאה מכך רדפתי אחר נוחות, התייחסתי בציניות לכמה עניינים יומיומיים, לא רציתי להיות אחראי, אימצתי דרכי דיבור רשלניות, והתייחסתי לאנשים אחרים עם נימוסים רעים וחוסר כבוד.

ברצוני להזכיר למתרגלים עמיתים, במיוחד לצעירים שביניהם, שעלינו לשים לב לאפשרות של זיהום מהתרבות המודרנית ומתרבות המפלגה. עלינו ללמוד את הפא יותר כדי לטהר את עצמנו. עלינו לדעת יותר על תרבות הטיפוח המסורתית ולתקן את עצמו. עלינו להיות אחראים לטיפוח שלנו.

אני מציע שנגביל את הגלישה שלנו באינטרנט במידת האפשר, ושנצפה בטלויזיה ובסרטים כמה שפחות. כאשר אנו קוראים ספרים שאינם ספרי דאפא, עלינו ללמוד מעט על הרקע של הסופרים ולהיות מודעים לכך שמילותיהם נושאות את הדברים שלהם, ושהספרים שלהם גם עלולים לזהם אותנו.