(Minghui.org)

יום הפאלון דאפא העולמי החל ב-13 במאי הולך ומתקרב. הנהלת מערכת מינג-הווי קוראת להגשת סוגי עבודות שונים של תלמידי דאפא ושל אנשים המכירים את הפאלון דאפא. העבודות האלה צריכות להציג את היופי של הפאלון דאפא ואת עוצמת העקרונות "אמת-חמלה-סובלנות" באופן שלאנשים יהיה קל להבין ולקבל.

קהל היעד הם אנשים מכל שדרות החיים, ובכלל זה אלה שאינם מכירים את הפאלון דאפא וגם אלה שיש להם אי הבנות ביחס לשיטה. העבודות צריכות להתחשב בקוראים שאינם מתרגלים ובאנשים שרומו על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. על העבודות להיות טהורות, על בסיס סיפורים אמיתיים, מפורטות, מלאות חיוּת ומועילות לקוראים.

מאמרי שיתוף התנסויות בטיפוח שכתבו מתרגלים מסין אפשר להגיש לוועידת הפא האינטרנטית השנתית של סין שתתקיים בסתיו. מתרגלים מחו"ל יכולים להגיש מאמרי שיתוף התנסויות בטיפוח לוועידת הפא בניו יורק שתתקיים במאי הקרוב.

העבודות יכולות להיות מאמרים, כתבות, וסוגים שונים של אמנות. הנושא צריך להיות ברור. הסגנון צריך להיות מכובד והצביון המרומז בהיר וצלול. הטכניקות צריכות להיות מסורתיות.

אנו מקדמים בברכה עבודות ממתרגלי פאלון דאפא סביב העולם, מכל התרבויות האתניות ובכל השפות. אנא העבירו הודעה זו גם לאנשים שאינם מתרגלים.

הכותבים או היוצרים בחו"ל צריכים לכתוב את שמם בבירור, מקצועם, איזור מגוריהם, מספר הטלפון שלהם, כתובת האימייל, ותחום או תחומי ההתמחות המקצועית של עבודתם.

כותבים ויוצרים מסין יכולים להגיש עבודות בשם בדוי, לתא הדואר האלקטרוני של מינג-הווי ולכתובות תאי הדואר של מינג-הווי בחו"ל.

בבקשה שלחו באימייל את העבודות שלכם לקישור: article@minghui.org וציינו בנושא האימייל: 2015 World Falun Dafa Day Submission

המועד האחרון להגשת העבודות: 20 באפריל 2015

בברכה הנהלת מערכת מינג-הווי 20 במארס 2015