(Minghui.org)

ב-18 במארס השנה נעצרו באופן בלתי חוקי שתי מתרגלות מבוגרות על ידי שוטרי תחנת משטרת גונג-נונג. הן חילקו תקליטורים של מופע ה"Shen Yun " (המכיל תוכן הקשור לפאלון גונג). המתרגלת הואו-יינג הועברה למרכז המעצרים נאן-גואו ואילו המתרגלת השנייה, בת יותר מ-80, שוחררה.

ב-6 במארס נעצרה המתרגלת לי שו-יון מהעיר פו-שן על ידי שוטרי משטרת צ'אנג-צ'ון, כשחילקה תקליטורים עם מידע על הפאלון גונג. תוך כמה שעות היא הועברה למרכז המעצרים נאן-גואו. שוטרים הפכו את ביתה ובזזו אותו. גב' לי פתחה בשביתת רעב כדי למחות על הרדיפה במרכז המעצרים. היא שוחררה ב-17 במארס.

בפשיטה שנערכה ב-20 ביוני 2014 פרצו שוטרים ממחוז שון-צ'נג בפו-שון לבתיהם של מתרגלים. הם עצרו 17 מתרגלים מבוגרים וזקנים וכלאו אותם בתחנות משטרה שונות במחוז. ברוב בתי המתרגלים נערך חיפוש וביזה.

ב-16 בדצמבר 2014 הועמדו שבעה מתרגלים למשפט בתוך מרכז המעצרים נאן-גואו. המשפט התנהל על ידי בית הדין המחוזי שון-צ'נג וארך חמש שעות. השימוע הסתיים ללא פסקי דין. שישה מבין המתרגלים כלואים עדיין במרכז המעצרים.