(Minghui.org)

משטרת מחוז ליאנג-ג'ואו בעיר ווּ-וֶוי ניסתה לכפות על משפחות מתרגלי פאלון גונג עצורים לפטר את עורכי הדין ששכרו להגנתם. השוטרים איימו שוב ושוב על המשפחות ועצרו בני משפחה. הם אף לחצו על מנהלת בית ספר לגרש תלמיד למופת.

המתרגלים נעצרו ב-19 ביוני 2014 בשל אמונתם הרוחנית, ונכלאו באופן בלתי חוקי למשך תשעה חודשים. כעת הם עומדים בפני משפט בבית הדין המחוזי.

ב-18 באוגוסט 2014 ניסו עורך הדין ובני משפחתו של המתרגל ג'או דזונג-צ'נג (Zhao Zongcheng) לבקר אותו במרכז המעצרים. הם התבקשו להמתין לאישור מ"משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו של סין") ולמסור את תעודות הזיהוי שלהם לצילום ולאימות. הם המתינו יותר משלוש שעות לאישור.

שוטרי בית הדין הורו להם לאחר מכן לפטר את עורך הדין מבייג'ינג ולשכור עורך דין מקומי. המשפחה הדגישה את הבעייתיות בשכירת עורכי דין מקומיים, הנרתעים מלטפל במקרים של פאלון גונג מפחד נקמה של הרשויות המקומיות.

כדי ללחוץ על המשפחה לפטר את עורך הדין עצרו השוטרים את בתו של מר ג'או ואת כלתו למשך יומיים.

הרשויות מכשילות שכירת עורך דין

עורכי דין המייצגים מתרגלים נתקלים בהפרעות למילוי תפקידם מצד מרכז המעצרים וסגל בית הדין.

המתרגל ליי פנג-הה (Lei Penghe) עבד בזמנו כסוהר בכלא בעיר וו-ווי. הוא נעצר משום שהוא מתרגל פאלון גונג ואמו שכרה עורך דין שייצג אותו. חתנה יו ג'ונג שהוא סגן מפקד תחנת המשטרה של דונג-גואן, פחד שהקריירה שלו תושפע לרעה וניסה לכפות על חמותו לשכור עורך דין מקומי.

מתברר שסגן מפקד תחנת המשטרה איים גם לעצור את אשתו של המתרגל צאו שנג-ג'ון, ובעורמה הבטיח שאם אשתו תפטר את עורך הדין, ישחררו את צאו במהלך השימוע נגדו. סוכני "משרד 610" ניסו להגביר את הלחץ על המשפחה. הם איימו על הנהלת בית הספר לגרש את בנו של צאו מהלימודים, אבל המנהל ויושב ראש המורים סירבו לגרש תלמיד למופת כמוהו.