(Minghui.org)

ב-2008 נעצרו גב' לואו דזה-הווי ובעלה מר ג'יאנג שי-צ'ינג על שסיפרו לאנשים על רדיפת הפאלון גונג. על האישה גזרו 8 שנות מאסר בכלא ועל בעלה שנה אחת במחנה עבודה בכפייה.

גב' לואו ובעלהגב' לואו ובעלה

בינואר 2009, עקב עינויים אכזריים במחנה העבודה, מר ג'יאנג הגיע למצב קריטי. הוא אושפז בבית חולים שם נקבע מותו. 6 שעות לאחר שהוכרז מותו, גילו ילדיו שגופתו חמה עדיין וניסו להנשימו. אולם הסוהרים מיהרו לקחת את גופתו ולשרוף אותה. ראה פרטים בקישור: הרשויות שרפו את מר ג'יאנג שי-צ'ינג בעודו חי כדי לטייח את העינויים שעבר, ילדיו מבקשים צדק

עורכי דינו שתבעו צדק עבורו הוכו על ידי שוטרים, ובנו נאלץ תחת לחץ ואיומים לחתום על הצהרה כוזבת לטובת סוהרי המחנה.

בינואר 2010, לאחר לחץ בין-לאומי, שוחררה גב' לואו בערבות מטעמי מחלה. כדי להימנע ממעצר נוסף היא עזבה את ביתה.

במשך 5 שנים הפעילה המשטרה לחץ על הבן, ג'יאנג הונג-בין, שיסייע למשטרה למצוא אותה בפברואר 2015 לקחה אותו המשטרה לבית אחותו בניסיון למצוא את האם.

ב-4 במארס פרצה קבוצת שוטרים לביתה של גב' לואו ובזזה את המקום. היא לא נמצאה בבית והשוטרים עזבו.

למחרת עצרו השוטרים את הבן במקום עבודתו ולחצו עליו לגלות את מקום הימצאה. הם איימו שישחררו אותו רק אם יגלה להם היכן אמו.

שמות ופרטים של המעורבים בפשעים אלו מופיעים במאמר באנגלית.