(Minghui.org)

ב-16 במארס 2015 נעצרו שבע מתרגלות פאלון גונג ומתרגל אחד מהעיר הולו-דאו וסביבותיה בפרובינציית ליאו-נינג, על ששוחחו עם אנשים לגבי רדיפת הפאלון גונג. (שמות המתרגלים שנעצרו מפורטים במאמר באנגלית)

הם הוחזקו במרכז המעצרים של מחוז צ'או-יאנג ובבתיהם נערכו חיפוש וביזה. ב-26 במארס נעצרו שניים מקרובי משפחתם שהגיעו למרכז המעצרים לשאול לשלום בני המשפחה העצורים.

ב-26 במארס הגיעו בני משפחה לתחנת המשטרה בעיירה דונג-דא-טון ולאחר מכן פנו למחלקת ביטחון-הפנים לשאול לשלום בני משפחתם העצורים. השוטרים מתחנת המשטרה הודיעו למחלקת ביטחון-הפנים שבני המשפחה בדרך אליהם כדי שייערכו לזה.

הטרדת בני משפחה מודאגים

בסופו של דבר גם השוטרים בביטחון-הפנים סירבו לתת לבני המשפחה מידע לגבי המתרגלים העצורים או לענות על שאלות כלשהן. הם דרשו מבני המשפחה להציג את תעודת הזהות שלהם, לענות לשאלות ולחתום על טפסים. השוטרים אף איימו שאם לא ייענו להוראותיהם הם ייעצרו באשמת תרגול פאלון גונג.

מר ג'י שי (Ji Xi) שהלך לברר מה שלום אחותו העצורה נלקח למרכז המעצרים לאחר שסירב להיענות לדרישות השוטרים. אחיינו נחקר במשטרה במשך כמה שעות לפני ששוחרר לביתו. באותו יום הגיעו שוטרי ביטחון הפנים לעיר הולו-דאו והחרימו מכונית מקרוב משפחה של מתרגל. דפוס רדיפה חוזר

מאז החל המשטר ברדיפת הפאלון גונג ביולי 1999 משרד המשטרה במחוז צ'או-יאנג ממלא אחר מדיניות המק"ס באדיקות. בהתקרב המועדים שהם מגדירים כ"רגישים" הם מנצלים אותם להטריד את מתרגלי המחוז ולאיים עליהם.

לעתים קרובות מנצלים השוטרים את ההזדמנות לסחוט סכומי כסף גדולים ממתרגלים ומקרוביהם. סגן מפקד מחלקת ביטחון הפנים אמר פעם: “מקרים של אי צדק הם דבר שבשגרה כיום. גם אם אתעלל בך עד מוות אין שום דבר שתוכל לעשות לגבי זה".

שמות ופרטים על המעורבים ברדיפה בצ'או-יאנג אפשר לראות במאמר המקור באנגלית.