(Minghui.org)

ב-19 במארס 2015 נעצרה המתרגלת לי הווי-שין (Li Huixin) מהעיר שי-ג'יאה-גו'אנג שבפרובינציית הֶה-בֶּיי, בדרכה לבקר חברים. היא נשלחה למחרת למרכז לשטיפת מוח של הפרובינציה.

זו אינה הפעם הראשונה שגב' לי נעצרת עקב אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

לגב' לי שתי אחיות שתרגלו את השיטה. אחותה הצעירה לי הווי-צ'י (Li Huiqi) נעצרה משום שסירבה לוותר על אמונתה בעקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

היא נעשתה משותקת עקב העינויים שעברה ונפטרה ב-27 באפריל 2007 בשנות השלושים לחייה.

האחות המבוגרת לי הווי-ג'יה (Li Huijie) טיפלה באחות הצעירה שהייתה רתוקה למיטה, בבנה הצעיר ובאביהן בן השבעים. הלחץ הנפשי והאתגרים הפיזיים בטיפול בכל המשפחה גבו מחיר בבריאותה. היא חלתה ב-2013 ונפטרה באותה שנה.

האב חלה מרוב צער ונפטר בתחילת השנה הזאת.

פרטים נוספים במאמרים קודמים (הקישורים במאמר המקור באנגלית)