(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הֶה צ'י-צ'יונג (He Qiqiong) הועמדה למשפט ב-8 באפריל 2015 על שחילקה תקליטורי מידע על הפאלון גונג. מישהו הלשין שהיא מחלקת תקליטורי פאלון גונג בשוק האיכרים בווסט ליק.

היא נעצרה ב-28 בספטמבר 2014 והוחזקה על להעמדתה למשפט במרכז המעצרים קון-מינג. התביעה האשימה אותה ב"חתירה תחת אכיפת החוק", האשמה שגרתית שהמשטר הקומוניסטי עושה בה שימוש מזה כמעט 16 שנים כדי לכלוא מתרגלי פאלון גונג ולדכא את השיטה הרוחנית.

במהלך המשפט הכחישה גב' הַה את האשמות התובע באמרה: "פאלון גונג מלמד אותנו 'אמת-חמלה-סובלנות' והעניק לי בריאות טובה. כשאני אומרת 'פאלון דאפא הוא טוב' זו זכותי החוקית לחופש ביטוי. איזה חוק הפרתי?"

עורך דינה הצהיר שעל פי החוק הסיני זה חוקי לתרגל פאלון גונג ולהחזיק בחומרי מידע של הפאלון גונג, כך שלתובע אין כל ראיות להוכיח שגב' הֶה הזיקה למישהו.

עורך הדין המשיך וציטט את החוק הסיני והבין-לאומי לגבי ה"הצהרה לגבי סילוק כל צורה של חוסר סובלנות ואפליה כלפי דת או אמונה", שאושרה על ידי "ההצהרה האוניברסלית של זכויות אדם" ועל ידי האסיפה הכללית של האו"ם.

סעיף 33 בחוקה של סין דורש מהמדינה לכבד ולהגן על זכויות אדם. סעיף 36 בחוקה של סין מעניק לאזרחים חופש דת ואמונה.

המשפט ארך כשעתיים ללא הכרעת דין או פסיקה.

במאמר באנגלית מופיעים פרטי המעורבים ברדיפה זו