(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הואנג צ'יאן (Huang Qian ) היא בשנות ה-40 לחייה, עובדת לשעבר של מרכז הספרים בגואנג-ג'ואו. היא סבלה רדיפה ממושכת ונעצרה לאחרונה בביתה ב-3 בפברואר 2015. השוטרים לא הציגו צו חיפוש, ותוך כדי חיפוש בבית בזזו אותו. המשטרה גילתה שגב' הואנג חשפה באינטרנט, בשמה האמיתי, את מעצריה הקודמים ואת העינויים שעברה משום שהיא מתרגלת פאלון גונג.

היא נלקחה לתחנת המשטרה המקומית שם נחשפה לחקירה ארוכה והתעללות. נמסר שלאחר מעצרה חלתה. היא עברה בדיקה גופנית בתחנה ואולצה לשלם את דמי הבדיקה.

המצוקות שחוותה במעצרה האחרון

מתחנת המשטרה הועברה גב' הואנג למרכז המעצרים גואנג-ג'ואו. אסרו עליה לתרגל את תרגילי השיטה בזמן מעצרה.

ב-16 עד ה-18 בפברואר היא דיווחה על חום, עוויתות וכאבים ופתחה בשביתת רעב למחות על כליאתה הבלתי חוקית. למרות מצבה הפיזי כפו עליה לעבוד בעבודת עבדים במרכז המעצרים.

כדי לפרט את ההתעללות בה, כתבה גב' הואנג מכתב למנהל המרכז ב-27 בפברואר. כשלא ענה, כתבה ב-17 במארס מכתב לתובע הממונה על מרכז המעצרים. גם ממנו לא קיבלה תגובה כלשהי.

מעצרים קודמים

גב' הואנג הייתה עצורה שש פעמים במהלך שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג. במעצרה בספטמבר 2007 גזרו עליה 4 שנים בכלא הנשים בגואנג-ג'ואו משום שחשדו במעורבותה בהצלת אחיה. ראה פרטים במאמר באנגלית: Ms. Huang Qian Arrested and Facing Trial for Allegedly Rescuing Her Brother in Guangzhou City, Guangdong Province