(Minghui.org)

שבעה מתרגלי פאלון גונג נשפטו בשל הפקת והפצת חומר מידע הנוגע לפאלון גונג. המשפט התקיים ב-15 באפריל בבית הדין של פרובינציית גֶ'ה-ג'יאנג בסין.

השופט החל במשפט לפני שעורכי הדין וחבר המושבעים נכנסו. המתרגלים נלקחו לבית המשפט ללא הודעה מוקדמת. הם הובאו לבית המשפט עם אזיקים ושלשלאות כבדות, אשר הוסרו רק לאחר דרישת עורכי הדין שלהם (על פי החוק הסיני יש להסיר אותם מלכתחילה).

המתרגל המבוגר ביותר בין השבעה התעלף במהלך המשפט והושכב על אלונקת בי"ח.

התובע הציג את הראיות וטען כי אחד המתרגלים חתם על מסמך הראיות, אך המתרגל הזה אמר שלא חתם על דבר. שוטרת טענה שהתובע דובר אמת, אך לא יכלה להציג שום מסמך שיעיד שההערכה שלה מבוססת. המתרגלים הפריכו את הראיות ואמרו כי הן פיברוק חסר בסיס.

עורך הדין מטעם ההגנה אמר כי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נותנת הוראה לרדוף מתרגלי פאלון גונג ואינה מרשה שהמשפטים יתקיימו על בסיס החוק הסיני הקיים.

עורכי הדין אמרו שלקוחותיהם אינם אשמים ודרשו לשחרר אותם.

במהלך כל המשפט השופט הפריע לטיעוני ההגנה ולעורכי הדין. אחד מבני המשפחות פונה מבית הדין משום שמחא כפיים על נאום ההגנה.

השופט אמר שפסק הדין יינתן מאוחר יותר ונעל את הדיון.

בית המשפט היה תחת שמירה כבדה

בית המשפט, הנמצא בעיר יוּ-יאוֹ, היה תחת שמירה כבדה של שוטרי חרש וסוכנים מיוחדים של המשטרה, הן בתוך האולם והן בחוץ.

כל מי שהגיע היה צריך לעבור בדיקות בטחוניות לפני הכניסה, במיוחד בני המשפחות שעברו חיפוש גופני. לעורכי הדין הורו, בניגוד לחוק, לפתוח את תיקיהם לבדיקה וצלם צילם את כולם.

בשער בית המשפט עצרו הסוכנים עוד מתרגל פאלון גונג. בזמן כתיבת הדיווח עדיין לא ידוע מקום הימצאו.

בניגוד לחוק, המתרגלים היו עצורים יותר משנה לפני המשפט

שבעת המתרגלים (ששמותיהם מופיעים במאמר באנגלית) נעצרו ב-18 וב-20 באפריל 2014 והוחזקו בשני מרכזי מעצר יותר משנה לפני המשפט. זה מעבר למה שהחוק הסיני מתיר למעצר לפני משפט. בתקופת מעצרם לא הורשו המתרגלים ליצור קשר עם משפחתם.

שמות המעורבים ברדיפה הזאת ומספרי הטלפון שלהם מופיעים במאמר באנגלית.