(Minghui.org)

בשלושת החודשים הראשונים של 2015 אומתו עוד 14 מקרי מוות מעינויים של מתרגלי פאלון גונג. נוסף לכך אומתו גם 16 מקרי מוות שקרו בין השנים 2007 ל-2014.

מתוך 30 מקרי המוות האלה 18 הן מתרגלות ו-12 הם מתרגלים. טווח הגילאים נע בין 36 ועד 79. על 27 מתוך המתרגלים האלה נגזרו טרם מותם עונשי מאסר בבתי כלא, מחנות עבודה, מרכזי מעצר ומרכזים לשטיפת מוח. העונש הארוך ביותר היה 13 שנות מאסר.

כל המתרגלים עברו עינויים קשים לפני מותם ובכלל זה שטיפת מוח, מכות אלימות, מניעת שינה וחשמול באלות מחשמלות. סוגי עינויים נוספים כללו כוויות בנרות, מתיחת גוף ואיברים, קשירה לכיסא הברזל, הזרקת סמים בלתי ידועים ועמידה ללא תנועה בחוץ בשלג בבגדים קלים.

רבים מהמתרגלים שמתו היו עובדים למופת או בעלי הישגים גבוהים בתחום עבודתם כמו למשל ליו יואן-ג'יה (Liu Yuanjie), מהנדס אווירונאוטיקה בכיר במכון 8358 בטיאן-ג'ין, הואנג גווי-שיאן (Huang Guixian), עורך חדשות בטלוויזיה בגווי-ג'ואו וליו ג'יאנג (Liu Jiang), מורה למופת.

גב' באי יון (Bai Yun)

גב' מא לי-צ'ין (Ma Liqin)

גב' ליו ג'י-מיי (Liu Zhimei)

מר וואנג לי-ג'אנג (Wang Lizhang)

מר ג'אנג שיאן-לונג (Zhang Xianlong)

מר לי שיו-שואה (Li Xiuxue)


גב' מא לי-צ'ין (Ma Liqin ) במצב צמח, טרם מותה ממכות חמורות במרכז המעצרים השני בעיר צ'י-טאי-הה

טבלה מס' 9: מתרגלי פאלון גונג שעונו עד מוות בשלושת החודשים הראשונים של 2015


טבלה מס' 10: מקרי מוות בין השנים 2007 ל-2014 שאומתו לאחרונה