(Minghui.org)

בזמן שהתכוננו בבית לקראת שחרורה של המרגלת ג'ו יו-לאן (Zhu Yulan) מהכלא, קיבלו בעלה ובתה את הבשורה המרה שגב' ג'ו נפטרה בכלא בגיל 69, חמישה ימים לפני שחרורה.

מתרגלת הפאלון גונג ג'ו-יו-לאן (Zhu Yulan)

גב' ג'ו נעצרה ב-11 באפריל 2011 ונגזרו עליה 4 שנות מאסר בלתי מוצדק בכלא, רק בשל אמונתה בפאלון גונג. זה היה מעצרה החמישי של גב' ג'ו במהלך הרדיפה נגד הפאלון גונג. ארבעת מעצריה הקודמים התרחשו בין השנים 1999 ל- 2002. פעמיים נשלחה למחנה עבודה בכפייה ועברה סדרת עינויים במהלך כל תקופת מאסר. "הפשע" כביכול שהוביל למעצריה היה סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג.

בתה של גב' ג'ו שקיבלה את ההודעה מיהרה לכלא הנשים בליאו-נינג, הידוע לשמצה בעינויין של מתרגלות פאלון גונג וברדיפתן עד מוות: (ראה קישור באנגלית)

היא דרשה לקבל לידיה את צילומי הווידיאו של אמה לפני ואחרי מותה. רשויות הכלא בחרו להראות לה צילום של אמה יוצאת מחדר האמבטיה כשהיא מחזיקה בבטנה. בכירים בכלא טענו שנפטרה מהתקף לב.

מחוסר יכולת למצוא רמזים נוספים על מותה המסתורי של אימה, חזרה הבת הביתה וגילתה שהיא ואביה נמצאים תחת מעקב צמוד של הרשויות. זמן קצר לאחר מכן איבדו את הקשר עם העולם החיצון.

לדברי מקור פנימי, הציעו רשויות הכלא למשפחה עשרות אלפי יואן כדי "להסדיר" את הבעיה באופן אישי.

לקריאה נוספת:

חייה של מתרגלת הפאלון גונג ליו ג'י בסכנה לאחר שעונתה בכלא הנשים בליאו-נינג מתרגלת פאלון גונג בת 70: הזוועות שסבלתי בכלא הנשים בליאו-נינג