(Minghui.org)

אחרי שעורך דין מטעם ההגנה דרש שבכירים בבית דין יפסיקו להתעלל פיזית בלקוחתו, הוא נגרר החוצה בכוח על ידי ארבעה אנשי ביטחון. הם דחפו אותו לרצפה וחנקו אותו עד שאיבד את הכרתו.

כשהתעורר, צעק עליו אחד מאנשי הביטחון: "מה שעשינו לך נקרא אכיפת חוק"

עורך הדין דונג לא היה היחיד שהוצא מהאולם במהלך שימוע משותף של שלושה מתרגלים שהואשמו בכך שהאמינו בפאלון גונג. עורכת דין נוספת, גב' וואנג, זכתה לבעיטות אחרי שהביעה מחאה על תקיפת מר דונג. עורך דין שלישי, , ג'ו וואנג-צ'ינג, חדל לייצג את לקוחו במחאה על שהשופט סירב לבטל ראיות שהושגו באמצעות עינויים.

עורכי הדין הגישו תלונה משותפת למשרד התביעה. אולם הם הופנו להגיש את התלונה ל"משרד 610" (גוף על-חוקי הכפוף למפלגה ומכונה "הגסטאפו של סין". מטרתו היחידה היא לדכא מתרגלי פאלון גונג).

ב-22 באפריל 2015 הועמדו למשפט בבית הדין שן-הה בליאו-נינג שלושה מתרגלי פאלון גונג: גב' לי דונג-שו (Li Dongxu), גב' גאו ג'ינג-צ'ון (Gao Jingqun ) ומר יו מינג (Yu Ming). המתרגלים נקראו בזה אחר זה לאולם המשפט לשמוע את ההאשמות נגדם. על-פי חוק, כל הנאשמים באותו משפט היו צריכים להיות נוכחים באותו הזמן.

המתרגלת לי, אנליסטית פיננסית בחברה הלאומית לנפט, העלתה בפני השופט את השאלה מדוע הם נשפטים באופן נפרד. השופט התעלם ממנה וגב' לי חזרה על שאלתה בקול צרוד וניסתה לעמוד. ארבעה אנשי ביטחון מיהרו לעברה ודחפו אותה בכוח לרצפה כשהיא צועקת מכאב.

כשהם מזועזעים מהמחזה, דרשו ששת עורכי הדין של ההגנה לצאת להפסקה.

התעללות במהלך חקירת המשטרה

עורך הדין דונג שייצג את גב' לי שהותקפה לנגד עיניו קם וטען בפני השופט: "כשלקוחתי הייתה תחת חקירה, השוטרים הפשיטו אותה, סטרו על פניה ואיימו לחשמל אותה באלות מחשמלות בחלקי גופה הצנועים".

"כעת השוטרים מתעללים כך בלקוחתי אפילו לפני תובעים ועורכי דין", אמר מר דונג והוסיף: "איך זה יכול להתקבל על הדעת?"

השופט המכהן ג'יאו יו-לינג דפק בפטישו והורה לעורך הדין לשבת.

מר דונג התעלם והמשיך בדבריו: "לקוחתי נמצאת במצב רגשי עדין. אי אפשר להמשיך את השימוע באופן שבו התנהל..."

השופט ג'יאו הורה מיד להוציא את עורך הדין החוצה. ארבעה שומרים מיהרו לעברו וגררו אותו מחוץ לאולם.

כשעורכת הדין וואנג יו טענה שמעשים כאלה הם בלתי חוקיים, הורה השופט להוציאה גם כן מהאולם.

הנאשם השלישי הוכה ועונה

המתרגל יו מינג בעל מפעל לבגדים, סיפר על עינויים פיזיים ונפשיים שסבל במהלך כליאתו, כששוטרים הכו אותו באכזריות והחדירו סיכות ביטחון מתחת לציפורניו. כשעורכי הדין דרשו לבטל את הראיות הבלתי חוקיות שהושגו תחת עינויים, התעלם השופט מבקשתם.

היסטוריה של אלימות

התעללות פיזית בנאשמים בבית הדין שן-הה הודגשה כבר בדיווחים קודמים, כמו בשימוע שנערך לשלושת המתרגלים ב-20 בינואר 2015 . אחת האמהות של המתרגלות יו ולי שנכחו במשפט הוכתה עד לאבדן הכרתה והשנייה נגררה החוצה בשערותיה. ראה פרטים בקישור: דרמה בבית המשפט: שתי אימהות הוכו, אחד מהמתרגלים שהועמדו לדין איבד את הכרתו