(Minghui.org)

הערת עורך: מתרגלי פאלון גונג מסייעים באיסוף רמזים לחקירות שמטרתן לחשוף את היקף ממדי הזוועה קצירת האיברים הנמשכת בסין. עובדה חשובה המובילה לאימות קצירת האיברים הבלתי חוקית היא זמן המתנה קצר לתיאום איברים להשתלה. זה מצביע על קיומו של בנק איברים חיים ועל רצח של תורמים על-פי-דרישה – כנראה אסירי מצפון.

בנובמבר 2014 רמז אחד הרופאים בבית החולים שי-ג'ינג בשי-אן שבפרובינציית שאאן-שי שלחבר שלי שעבר השתלת כבד המתין מלכתחילה כבד תואם וזמין. נראה כאילו התאמת כבד המתינה לפציינטים, מוכנה בכל עת.

כמו כן נודע לחברי שבמחלקה הזאת בבית החולים שי-גי'נג בהנהלת יאנג שאו-שו התבצעו חמש השתלות כבד במשך שבועיים. המנתח הראשי במחלקה הוא יאו קאי-שאן, לשעבר מנהל המחלקה.

ניתוח השתלת כבד עם שלושה "תורמים" לבחירה

בסוף 2013 חלה מנהל המוסד לביטחון הציבור לשעבר בטיאן-ג'ין במחלת כבד. הוא היה זקוק להשתלת כבד. בית החולים הציע לו לבחירה שלושה מקורות של "תורמים". הוא בחר אחד והניתוח עבר בהצלחה.

התברר שבתחילת שנה זו הוא היה אמור להיחקר על ידי ועדה ברמת דרג גבוהה במק"ס, אבל לפתע הוא נפטר. אשתו מכרה את ביתם בטיאן-ג'ין ועברה לגור בוויי-האי בשאן-דונג.

חתנו, העובד במפעל צבאי לטכנולוגיית תקשורת אלקטרונית אופטית פוטר מעבודתו.

בדיקות דם בכפייה בפרובינציית סצ'ואן – עדותו של מתרגל

ב-2005, סיפר לי לי צאו-יונג בכלא דה-יאנג שבפרובינציית סצ'ואן שהוראות הממונים הן לערוך בדיקות דם לכל מתרגלי פאלון גונג בבית הסוהר.

הייתי כלוא [בשל אמונתי] במחנה עבודה בכפייה באגף מס' 3 בכלא עליו היה ממונה לי. חרף התנגדותי, לי ומשתפי הפעולה שלו לקחו ממני דם בכפייה.

בגופתה של מתרגלת פאלון גונג היה חסר לב

המתרגלת ליי לין-שיאנג מג'יאן-יאנג בסצ'ואן מתה ב-2013 כתוצאה מעינויים בכלא הנשים יאנג-מה בסצ'ואן. לפני שגופתה נשרפה, גילו בני משפחתה שליבה חסר.