(Minghui.org)

איחולים והכרזות ליום הפאלון הדאפא ה- 16 העולמי התקבלו מששה סנטורים, עשרים חברי מועצת העיר של מדינת ניו יורק כמו גם מפקידי המחוז. כולם שלחו את ברכתם במהלך חגיגות יום הפאלון דאפא העולמי.

נשיא רובע ברוקלין, אריק אדמס שלח את ברכתו: "אני משבח ומברך את מתרגלי הפאלון דאפא על שמשתפים את השיטה הרוחנית הזו עם אחרים, כדי לקחת חלק בחגיגות. אני מודה לכל אלה שתרמו לשיפור אחרים והיותם חלק מהקהילה של ברוקלין"


תעודת הוקרה מנשיא סטטן איילנד בורו, מצורף מכתב הכרה בפאלון דאפא

הכרזה של ראש מועצת העיר אלן מייזל לכבוד יום הפאלון דאפא העולמי ה-16


הכרזה של ראש מועצת העיר רוברט קורנגי

הכרזה של ראש העיר גלן קוב רג'ינלד ספינלו


מנהל מחוז נסאו, אדוארד פ. מנגנו, הכריז על ה-13 במאי כיום הפאלון דאפא העולמי

"מתרגלי הפאלון דאפא עבדו בשקדנות וחריצות ותרמו להצלחה ושגשוג של המגזרים השונים עבור אזרחנו. במהלך השנים הוכיחו מחויבות לקהילה מה שמזכה אותם בהכרת תודה ותשומת לב"

מנהל מחוז סאפוק, סטיבן בלאון שולח ברכת הכרה ביום הפאלון דאפא העולמי

" מאז ששיטת פאלון דאפא יצאה לציבור בניו יורק בשנת 1996 ניתנו סדנאות של פאלון דאפא במרכזים נבחרים, בתי ספר, מקומות עבודה בחברה, מועדוני בריאות, מקומות פרטיים וספריות ברחבי סאפוק"


הכרזה של מפקח העיר של ברוקהייבן, אדוארד פ. רומיין וחתימות של ראשי מועצת העיר

:" פאלון דאפא אפשר לאנשים רבים להשתחרר מהתמכרויות וממעשים רעים, באמצעות יישום עקרונות 'אמת- חמלה- סובלנות'. אנחנו מכבדים ומוקירים את התרומה של מר לי הונג ג'י שהציג את השיטה לשיפור העצמי לכלל הציבור בשנת 1992. השנה הזו מציינת את יום פאלון דאפא העולמי ה-16 "

הכרזה ממפקחת העיר של המפסטד, קייט מוריי וחברי מועצת העיר


הכרזה ממפקח על העיר בבל ריצ'ארד ה. שפרהכרזה שפרסמו מפקח העיר, סאותהולד, סקוט א. ראסל וחברי מועצת העיר


מפקח העיר ריברהד שון מ. וולטר וחברי מועצת העיר הכריזו על ה- 13 במאי 2015, כ"יום הפאלון דאפא העולמי"


מפקחת העיר Islip ,אנג'י מ. קרפנטר וחברי מועצת Twon הכריזו על ה-13 במאי כ"יום הפאלון דאפא העולמי"