(Minghui.org)

בין ה-27 במאי ל-18 ביוני, כ-10,000 מתרגלי פאלון גונג הגישו תביעות פליליות נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין בבית המשפט העליון של סין.

בריאיונות עם שלושה חברי פרלמנט קנדיים, הם הביעו את תמיכתם בגל התביעות.

חבר הפרלמנט רוב אנדרס אמר: "זהו מעשה הגיוני ביותר: לקלף את שכבות הבצל ולהגיע ללב החשכה – הפרות זכויות אדם, רצח ועינויים וכדומה".

חבר הפרלמנט אנדרס: אלה שרדפו את הפאלון גונג בצורה החמורה ביותר 'עברו את גבולות ההגינות במידה הרבה ביותר'

חבר הפרלמנט הקנדי רוב אנדרס

מספר התביעות שהוגשו נגד גי'אנג דזה-מין הולך וגדל מדי יום. חבר הפרלמנט אנדרס אמר, שתביעות אלה יסייעו בעריכה של רשימה מפורטת של הפרות זכויות אדם, שמבצע המשטר בסין, והפושעים יישאו באחריות לכך. לדבריו, המערכת המשפטית תעמיד לדין, בסופו של דבר, את מי שהיו המושחתים ביותר ביחסם לפאלון גונג, המרושעים ביותר, הרודניים והמדכאים ביותר".

הוא אמר שאלה המעורבים ברדיפת הפאלן גונג בצורה החמורה ביותר "הם אלה שעברו את גבולות ההגינות במידה הרבה ביותר". הוא המשיך להסביר: "הם לא רק לקחו כסף. הם לקחו את הכבוד, הם לקחו את היושרה, הם גנבו את המסורת – הם עשו את כל הדברים האלה. הם ביצעו הפרות זכויות אדם שקשה להעלות על הדעת".

מר אנדרס הוסיף שהוא מאמין שהפושעים יועמדו בפני תביעות פליליות בסין ויישאו באחריות, כשהמשטר הקומוניסטי יתחיל להתמוטט. אם הם ינסו לברוח לקנדה או למדינה אחרת כלשהי, הם עדיין יצטרכו לתת את הדין ולשאת באחריות לכך, לדבריו.

חבר הפרלמנט וולאדסלב ליזון: "הכוח העצום של התביעות המשפטיות נגד ג'יאנג יביא לשינוי אדיר"

חבר הפרלמנט הקנדי וולאדסלב ליזון

בהתייחסות לעובדה שיותר מ-10,000 מתרגלי פאלון גונג הגישו לאחרונה תביעות נגד ג'יאנג דזה-מין, אמר ליזון: "זהו כוח עצום שאפילו אם יתחיל להתגלגל בצורה איטית, הוא יצבור תנופה. זהו כוח עצום. זה יביא לשינוי אדיר".

חברת הפרלמנט ג'ודי סְגרו: הפושע הראשי יישא באחריות

חברת הפרלמנט הקנדי ג'ודי סגרו

לדבריה של חברת הפרלמנט סְגרו: "ככל שיירבו תיקי התביעות, כך יישמעו קולות רבים יותר בעולם, התומכים במתרגלי פאלון גונג. בשלב מסויים, מי שעומד בראש כל זאת, יישא באחריות לרדיפה שהוא הנהיג כנגד אנשים חפים מפשע".

ר ק ע

ב-1999, ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, עקף את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים עוברים עינויים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה ולהמשכתה של הרדיפה האכזרית הזאת.

ב-10 ביוני 1999, הקימה המפלגה הקומוניסטית, בהנחייתו האישית של ג'יאנג, גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). סמכויותיו של גוף זה אינן כפופות לכוחות המשטרה ולמערכת המשפטית והוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

מאז האחד במאי 2015, מתיר החוק בסין להגיש תביעות במקרים פליליים. זוהי מדיניות חדשה, שבעקבותיה בית הדין העליון ערב לרישומי כל התביעות ולהליך הגשתן.

מתרגלי פאלון גונג רבים מממשים כיום את הזכות החוקית החדשה שניתנה להם כדי להגיש תביעה נגד ג'יאנג על אחריותו לרדיפה.