(Minghui.org)

כתב העת National Review פרסם ב-5 במאי 2015 מאמר בשם: "סין עדיין רוצחת את הפאלון גונג וקוצרת מהם". המאמר נכתב על ידי עורך הדין והסופר עטור ההישגים בנושאי זכויות הפציינט, ווסלי ג'. סמית' (Wesley J. Smith).

המאמר מצביע על המשטר הסיני כעריצות אכזרית בעלת קווי מדיניות דיקטטוריים כמו למשל המדיניות הידועה לשמצה של הילד האחד ומדיניות שנחשפה לאחרונה, רצח של אסירים פוליטיים כדי למכור את איבריהם למרבה במחיר.

סמית' כתב במאמר: "חבר הפרלמנט הקנדי לשעבר דיוויד קילגור נאבק נגד הרצח במשך שנים. אפילו סין הבטיחה שתתקן זאת, אבל פאלון גונג ונוצרים עדיין נעצרים, מתויגים, נטבחים ונקצרים".

הוא המשיך ומנה חלק קטן מהראיות שהציג קילגור בקבוצת הדיון בפרלמנט האירופי:

1. חוקרים ניהלו שיחות טלפון רבות עם בתי חולים, מרכזי מעצרים  ומתקני מעצר אחרים על פני סין, בטענה שהם קרובי משפחה של פציינטים הזקוקים להשתלות. הם שאלו אם יש ברשותם איברים למכירה של פאלון גונג. השגנו את ההקלטות, שתומללו ותורגמו וסיפקו הודאות על מתקני מעצר הסוחרים באיברי פאלון גונג.

2. אסירי פאלון גונג שהצליחו לצאת לאחר מכן מסין, העידו שנערכו להם בדיקות דם שיטתיות ושאיבריהם נבדקו בהיותם במחנות עבודה בכפייה בכל רחבי המדינה. לא סביר שזה נעשה למען בריאותם מאחר שהם עונו באופן קבוע, אבל זה היה נחוץ בשביל השתלות איברים וכדי להקים בנק "תורמים" חי.

3. בכמה מקרים הצליחו בני משפחה של מתרגלי פאלון גונג לראות את גופות יקיריהם שהושחתו, בזמן שבין המוות לבין שריפת הגופה. איברים בתוך הגופה היו חסרים.

4. מר קילגור וחוקרים אחרים ראיינו את גרושתו של מנתח מסו-ג'יא-טון שבשן-יאנג . המנתח סיפר לה שהסיר קרניות מ-2,000 אסירי פאלון גונג בין השנים 2001 עד 2003. הוא הבהיר לה במפורש שאף אחד ממקור האיברים האלה לא שרד, מפני שמנתחים שונים הסירו איברים נוספים ולאחר מכן הגופות נשרפו.

5. מר קילגור ציטט מהספר "הטבח" שכתב איתן גוטמן על הרדיפה נגד הפאלון גונג, הטיבטים האויגורים והנוצרים. הספר מתמקד ברובו על הפאלון גונג, הקבוצה הנרדפת בצורה המרושעת ביותר והממשיכה להיות על הכוונת של המשטר מאז 1999. גוטמן מסביר איך הגיע ל"אומדן הטוב ביותר" שלו, שבין השנים 2,000 עד 2008 בלבד, נקצרו איברים מ-65,000 מתרגלי פאלון גונג, ומכ-2,000 עד 4,000 אוייגורים, טיבטים ונוצרים.

אף אחד מבין ה"תורמים" לא שרד מהביזה שנערכה בגופו, מפני שכל האיברים החיוניים הוסרו, ונמכרו למרבה במחיר, בין אם אלו סינים עשירים או "תיירי איברים".

זהו דבר מזעזע ובלתי נסבל, מסכם ווסלי, וכך גם היעדר תגובה בין-לאומית יעילה.