(Minghui.org)

ד"ר גרהרד דוג'אק, מנהל מחלקת זכויות אדם במשרד לעניינים אירופאים ובין לאומיים, נפגש ב-20 ביולי 2015 עם נציגי האגודה הבין לאומית לעמים תחת איום (STPI), נציגי אגודת הפאלון דאפא ונציגי "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH).

שלושת הנציגים הוזמנו לד"ר דוג'אק לדיון על הרדיפה נגד הפאלון גונג ועל קצירת איברים בסין על ידי המדינה עצמה ממתרגלי פאלון גונג שנכלאו באופן בלתי חוקי.

ד"ר דוג'אק (מימין) מתעדכן לגבי פשעי קצירת איברים של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מנציגת STPI, נאדין פאפא

נציגת DAFOH, קטיה האוסמן מוסרת לד"ק דוג'אק עותק של העצומה הקוראת לסיום קצירת איברים בכפייה בסין עם יותר מ-2 מיליון חתימות

נאדין פאפא, נציגת STPI מוסרת לד"ר דוג'אק עותק של חתימות שנאספו בשנה שעברה לגינוי קצירת האיברים

תמונה: שלושת הנציגים שנפגשו עם ד"ר דוג'אק: נאדין פאפא מ-STPI, קטיה האוסמן מ-DAFOH, וואנג יונג מאגודת הפאלון דאפא האוסטרית

יו"ר אגודת הפאלון דאפא באוסטריה, ואנג יונג, עדכן את ד"ר דוג'אק לגבי גל התביעות המשפטיות שהחל לאחרונה נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המק"ס האחראי לרדיפה נגד הפאלון גונג. ד"ר דוג'אק הביע את דאגתו לגבי הרדיפה ואמר שיעשה ככל יכולתו לעזור ולעצור זאת בערוצים הדיפלומטיים.