(Minghui.org)

כפי שאני מבינה זאת, תביעות פליליות רבות נגד ג'יאנג דזה-מין שנשלחו בדואר אחרי ה-30 ביוני עוכבו בדואר המרכזי בבייג'ינג. חלקן אפילו לא יצאו את משרדי הדואר המקומי. היו מתרגלים שהגישו תלונות משפטיות ונעצרו על ידי המשטרה כי דיווחו עליהם ממשרדי הדואר.

התביעות נגד ג'יאנג הן סימן לשינויים קוסמיים המתאימים לחוקים האנושיים, לכן זה היה אמור לפעול בצורה חלקה. מדוע אם כן צצו מכשולים כאלה?

בתחילה חשבתי שזה משום שמתרגלים מסוימים פחדו, או שהיו להם החזקות והכוחות הישנים ניצלו את הפערים שלהם כדי ליצור הפרעות. מאוחר יותר חשבתי שייתכן שמה שפועל כאן הוא העיקרון של יצירה הדדית וניגוד הדדי.

המאסטר מזכיר לעתים קרובות שישויות בקוסמוס הישן פועלות על-פי העיקרון הזה באופן אבסולוטי.

החוק הזה בולט במיוחד בעולם האנושי: כשאדם עושה מעשה טוב, הפרעה שווה בגודלה תופיע לה.

להביא את ג'יאנג לדין צדק זאת הזדמנות לכל תלמידי דאפא להקים את המוסריות האדירה שלהם, אבל הכוחות הישנים ישתמשו בעיקרון של יצירה הדדית וניגוד הדדי כדי להפעיל מניפולציות על בני בריתו הנותרים ש ג'יאנג, כדי ליצור מכשולים ולרדוף מתרגלים.

מבחינתם, לתבוע את ג'יאנג לדין זה אמנם דבר טוב וזהו רצון השמים, אבל כדי להצליח, המתרגלים חייבים לעבור דרך קשיים בסדר גודל שווה.

המאסטר אמר לנו גם שהוא מתנגד לכל דבר שתוכנן על ידי הכוחות הישנים ועלינו לשלול תכנונים כאלה. יצירה הדדית וניגוד הדדי קיימים בעולם האנושי, אבל זוהי תקופת תיקון הפא כעת. זוהי עת מיוחדת והצלת ישויות חיות היא דבר בעל חשיבות עצומה. אסור שאף ישות תשתמש בעיקרון הזה כדי לעצור את הבאתו של ג'יאנג לדין.

המאסטר מאשר שלתבוע את גי'אנג זה נכון. באמצעות העמדתו לדין, תלמידי דאפא צועדים צעד אחד קדימה בטיפוח האישי שלהם וכך ניצלות ישויות חיות. זהו חלק חשוב בתיקון הפא. אז איך נוכל להרשות לעקרונות היקום הישן לנהל זאת?

כתלמידים עלינו לעשות מה שהמאסטר רוצה מאיתנו לעשות. אסור לנו להרשות ליצירה הדדית ולניגוד הדדי ליצור הפרעה בהעמדתו לדין של ג'יאנג.

אלה הן רק מחשבותיי. אנא ציינו כל דבר שאינו הולם.