(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג יאנג שו-הואה הועלמה על ידי המשטרה – שוטרים פגעו באמה בת ה-83 שבאה לשאול לגביה

מה-31 במאי 2015 אין יודעים את מקום הימצאה של המתרגלת יאנג שו-הואה משי-פאנג, סצ'ואן. משפחתה מנסה לברר היכן היא עצורה, סוכני "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") התעללו באמה.

המשפחה מחפשת את גב' יאנג

בני משפחתה של גב' יאנג פנו למשטרת הווי-לאן ב-31 במאי לשאול על מקום המצאה. השוטרים סירבו לעזור להם להגיש טופס הודעה על היעדרות.

למחרת, ב-1 ביוני, חזרו בני המשפחה לתחנת המשטרה. אחד השוטרים טען שגב' יאנג הועברה למרכז מעצרים למעצר פלילי ושעל המקרה אחראים גופי האכיפה ממשטרת דזאו-ג'יאו, ביטחון הפנים ו"משרד 610".

מפקד התחנה אמר להם שהם יקבלו הודעה על מעצרה של גב' יאנג במועד המתאים ושעליהם להפסיק לחפש אותה. הוא יידע אותם שהתיק מטופל על ידי המשטרה ומשרד ביטחון-הפנים.

למשפחה נודע שגב' יאנג הועברה למרכז מעצרים. אחת הסוכנות של משרד 610 הבטיחה להם שתברר בקשר למקום הימצאה.

"משרד 610" מתעלל באמה בת ה-83 של גב' יאנג

ב-2 ביוני אמה של גב' יאנג בת ה-83 פנתה בלוויית בתה השנייה למשרד 610. הסוכנת יי קיללה אותן ושלחה אותן ממקום למקום, כשהיא צועקת שלא אכפת לה אם מתרגלי פאלון גונג ימותו במשרדה.

אמה של המתרגלת יאנג שו-הואה

כמה שוטרים שהגיעו ל"משרד 610" באותו אחר הצהריים, דחפו את האם למכונית משטרה ולקחו אותה לתחנת משטרת העיירה שי-גאו בעיר גואנג-האן, משם צלצלו לבנה לבוא לקחת אותה. על ידה של האם הזקנה נראו בבירור חבלות.

חבלות על ידה של האם

"משרד 610" מריץ את המשפחה בין המשרדים מבלי לתת כל מידע

סגן מנהל משרד 610 אמר למשפחתה של גב' יאנג שהוא אינו מטפל במקרה, אלא תחנת משטרת דזאו-ג'יאנג בתחום השיפוט של ביטחון-הפנים.

כשניסו בני המשפחה להיפגש עם מנהל יחידת ביטחון הפנים הורו להם ללכת משום שאינו במשרד. בני המשפחה סירבו לעזוב ולבסוף נאמר להם שהמסמכים הרשמיים בהליך הכנה ושעליהם ללכת הביתה.

גם ב-4 וב-5 ביוני לא הצליחו בני המשפחה להיפגש עם האחראיים במשרד ביטחון-הפנים. הם הוצאו בכוח מהבניין על ידי השוטרים.