(Minghui.org)

על-פי מידע שהתקבל באתר מינג-הווי, עצרה המשטרה הסינית 1,187 מתרגלי פאלון גונג בחודש יולי לבדו, כמחצית מספר המתרגלים ( 2,539) שנעצרו במחצית הראשונה של 2015. כמו כן נשלחו 126 מתרגלים למרכזי שטיפת מוח ועל 55 נגזרו עונשי מאסר.

מעצרים, שטיפת מוח וכליאה

21,187 מתרגלי פאלון גונג עצרו ביולי 2015

מספר המעצרים לפי אזורים (Minghui.org)

10 הערים בעלות המספר הגבוה ביותר של מעצרים:

חארבין בפרובינציית היילונג-ג'יאנג- 124 מתרגלים צ'אנג-צ'ון בפרובינציית ג'י-לין- 36 מתרגלים דא-ליאן בפרובינציית ליאו-נינג- 34 מתרגלים צ'נג-דו בפרובינציית סיצ'ואן- 31 מתרגלים צ'י-פנג במונגוליה התיכונה- 29 מתרגלים יאן-טאי בפרובינציית שאן-דונג- 28 מתרגלים ג'אנג-ג'יאה-קואו בפרובינציית הה-ביי- 28 מתרגלים שן-יאנג בפרובינציית ליאו-נינג- 26 מתרגלים באו-ג'י בפרובינציית שאן-שי- 22 מתרגלים ליאו-יואן בפרובינציית ג'י-לין- 18 מתרגלים לאן-ג'ואו בפרובינציית גאן-סו-18 מתרגלים

בחודש יולי שלחה המשטרה 126 מתרגלים למרכזים לשטיפת מוח. חמשת הפרובינציות עם מספר הכליאות הגדול ביותר הן:

שאן-דונג – 29 בייג'ינג-12 הו-ביי- 12 גואנג-דונג-12 ג'ה-ג'יאן-11

בין 55 המתרגלים שנגזרו עליהם עונשי מאסר:

15 מפרובינציית ליאו-נינג; 9 משאן-דונג; 9 מגֶ'ה-ג'יאן.

כמו כן הועמדו למשפט בחודש יולי:

17 מתרגלים מהה-ביי 15 משאן-דונג 7 מגווי-ג'ואו

יותר מ-400 מתרגלים נעצרו או הוטרדו בעקבות תביעות משפטיות שהגישו נגד ג'יאג דזה-מין

בחודש יולי 405 מתרגלים נעצרו או אוימו על ידי המשטרה אחרי שהגישו תביעות פליליות נגד מנהיג המפלגה הקומוניסטית לשעבר, ג'יאנג דזה-מין שהורה על דיכוי הפאלון גונג ב-1999.

המתרגלים ג'אנג פו-צ'ון ודנג יו-צ'ינג מפו-שון בליאו-נינג נעצרו ב-26 ביוני לאחר שנגשו למשרד הדואר במחוז טונג-הואה לשלוח את התביעות המשפטיות שלהם נגד ג'יאנג. עורך דינו של מר דנג פגש בו במרכז המעצרים במחוז ב-9 ביולי. שני המתרגלים כלואים עדיין בזמן כתיבת המאמר.

לסיכום, יותר מ-157,000 תביעות משפטיות הוגשו נגד ג'יאנג דזה-מין עד ה-20 באוגוסט. ראה פרטים במאמר: Over 157,000 People File Criminal Complaints Against Jiang Zemin

התובעים מתחלקים בין כל 34 האזורים המנהליים הפרובינציאליים בסין.