(Minghui.org)

בזמן שכמה מתרגלים מתנסים בתסמיני מחלה, אחרים אומרים להם לעתים קרובות דברים שאינם מהפא כמו "זה בסדר ללכת לבית החולים", או "קודם תרפה את הלחץ ואז תמשיך לטפח ברגע שתחזור לבריאותך".

ישנם כאלה האומרים: "המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מפיצה שמועות שאנחנו לא לוקחים תרופות או הולכים לבית החולים כשאנחנו חולים. אם באמת נעשה כך, האם איננו נופלים למלכודת שלהם? מה יחשבו עלינו אנשים? עלינו להוכיח להם שהם טועים וללכת לבית החולים אם אנו זקוקים לכך. בואו ונראה לעולם שתלמידי הדאפא אינם דומים כלל למה שהמק"ס אומרת".

אחרים אומרים: "בתי חולים גם הם קיימים ברמה מסוימת של הפא. המאסטר אמר לנו להתאים למצב האנשים הרגילים. הפא אינו אומר שאיננו יכולים ללכת לבתי חולים בזמן שאנו חולים".

מישהו אמר: "יש מתרגלים שאחרי שהתאשפזו הצליחו לצאת מזה, ואילו אחרים שלא הלכו לבית החולים – נפטרו. הצלת אנשים זה כל כך חשוב – כיצד נוכל לאפשר לעצמנו לאבד אפילו תלמיד אחד של דאפא?"

בכל פעם שאני שומע עצה כזאת, אני חושב שלמתרגלים האלה אין הבנה ברורה של הפא ולמעשה הם גוררים אחריהם מטה מתרגלים המתנסים במצוקות כאלה. נראה שהם למעשה עוזרים לכוחות הישנים – לפחות על בסיס ההבנה שלי.

המאסטר מסביר בבירור רב על קארמת מחלה ("לימוד הפא בעיר לוס אנג'לס"-2006):

"אבל איך ישות שמימית יכולה שאנשים רגילים יטפלו בה? ואיך יכולים אנשים רגילים לרפא מחלה של ישות שמימית? (מחיאות כפיים) (המורה צוחק) אלו עקרונות פא".

יש דוגמאות רבות בהן הבעיות נפתרות באמצעות עזרה למתרגלים עמיתים לשפר את ההבנה שלהם בפא ולגלות את ההחזקות והפרצות שלהם. נוכל גם לשלוח מחשבות נכונות ביחד ולבקש מהמאסטר לחזק אותנו, או לתת לנו רמזים כדי לגלות את הסיבה למחלה.

ובעיקר, אנו יכולים לעבור את המבחן ברגע שאנו משתפרים. אז נוכל להקים את המוסריות האדירה בתוך טיפוח יציב. כיצד נוכל להשתפר כשאנו הולכים לבית החולים?

כולנו נתקלים בניסיונות אדירים במהלך הטיפוח. כשאנו עוברים דרך מבחנים באמצעות מחשבות נכונות, אנו מראים אמונה במאסטר ובדאפא. באמצעות טיפוח נכון בכל מצב, אנו מאמתים גם את המוסריות האדירה של הדאפא ושל המאסטר.

טיפול רפואי יכול רק לדחוף חזרה פנימה את קארמת המחלה. אבל היא עדיין שם ותחזור מאחר יותר בצורה אינטנסיבית יותר. בה בעת מצבים כאלה משאירים פרצות לכוחות הישנים לנצל אותן.

המאסטר אמר ב-" לימוד הפא בעיר לוס אנג'לס":

"האם אתם יודעים מה הכוחות הישנים חושבים? הם חושבים: "לא ייאמן, אתה, המאסטר שלהם, הסברת את הפא על קארמת המחלות בצורה כל כך מפורשת". כן, זה נכון שבימים ההם כאשר היו מולי מתרגלים שהיה להם קשה לעבור מבחנים של קארמת מחלה, הסברתי את הדברים האלו באופן ברור מאוד, והמתרגלים שנמצאים כאן היום יודעים את זה".

הכוחות הישנים לא ישחררו אותנו מבלי לעבור את המבחן. היו כמה מתרגלים מקומיים שאושפזו שוב ושוב וחיפשו הקלה זמנית כלשהי. אולם רובם היו חסרי מחשבות נכונות חזקות, הם החזיקו במחשבות אנושיות רבות ולא יכלו לשחרר את ההחזקה לחיים או מוות. היו כאלה שבסופו של דבר נפטרו.

שמתי לב שרוב המתרגלים שמציעים לאחרים ללכת לבית החולים אינם מתקדמים במרץ ואין להם הבנה ברורה של הפא. התהליך של עזרה למתרגלים עמיתים הוא גם תהליך של שיפור עצמי. בבקשה אל תובילו אותם להבנה לא נכונה של הפא.

לעתים קרובות, למתרגלים במהלך המבחן יש ג'ו-יואן-שן חלש ואין להם מחשבות נכונות מספקות. הם זקוקים לעזרה של הפא. אם הם מקשיבים להצעה כזאת והולכים לבית החולים ונכשלים במבחן, האם זהו דבר טוב או רע? ייתכן שהכוחות הישנים לא יחוסו על אדם כזה גם כן.

אלה הם דברים שהבחנתי בהם. אנא תקנו אותי אם יש איזו שהיא טעות.