(Minghui.org)

ב-6 באוגוסט הועמדה פו ג'ין-פנג, מתרגלת פאלון גונג, למשפט בלתי חוקי משום ששוחחה עם אנשים באוטובוס על הרדיפה נגד הפאלון גונג.

המתרגלת פו ג'ין-פנג

 גב' פו בת ה 53 עובדת בתחנת הדם בעיר נאן-צ'אנג. היא נעצרה בביתה ב-24 במארס 2015 על ידי שוטרי ביטחון פנים ושוטרי משטרת ג'יאו-צ'יאו. הם ערכו חיפוש וביזה בביתה.

הראיות שהציג התובע כללו ספרי פאלון גונג שהוחרמו מביתה וחומרי מידע. הוא טען ששני נוסעים דיווחו לרשויות שגב' פו שוחחה על הפאלון גונג בעת שנסעה באוטובוס.

גב' פו כפרה באשמה. היא.ציינה שתרגול פאלון גונג הוא חוקי על-פי החוקה הסינית ועל פי החוק הסיני הקיים, ומכאן שהחזקה בספרי פאלון גונג ושיחה בציבור על הפאלון גונג אינם מפרים את החוק.

בספרה בבית הדין כמה טובה השיטה, הפצירה גב' פו בבכירים שם, לא להיגרר אחר הרדיפה הבלתי חוקית וחסרת הרחמים המתבצעת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

אחרי יותר משעה, נעל השופט את הישיבה והודיע שיכריז על פסק דין ביום אחר.

תמיכה ממתרגלים עמיתים

יותר מ-100 מתרגלי פאלון גונג עמדו מחוץ לבית הדין לתמוך בגב' פו. המשטרה צילמה אותם במצלמה ובווידיאו ואיימה עליהם.

כל האנשים שנכנסו לבית הדין צולמו במצלמת ווידיאו. כמו כן אסר בית הדין על כל המתרגלים להיכנס והציב יותר מ-40 שוטרי רשות מהמחוז באולם בית הדין.

האזור סביב בית הדין היה מלא בשוטרים, סוכני "משרד 610," (המכונה: "הגסטאפו הסיני"), שוטרי ביטחון פנים בלבוש אזרחי, שוטרים מקומיים, פקידי בית הדין ורכב מלא בשוטרי המשטרה המיוחדת במדים שחורים.

היסטוריה של מעצרים וכליאות ללא עילה חוקית

גב' פו נעצרה 7 פעמים במהלך 16 שנות הרדיפה והייתה כלואה במשך 5 שנים בסיכום כללי.