(Minghui.org)

שני הסיפורים הבאים נלקחו מהספר הסיני העתיק Weizheng Shanbao Shilei , שאפשר לתרגמו כ"תוגמלו על מעשים טובים בענייני ממשל". הספר הינו אוסף סיפורים שחובר בעריכתו של יֶה ליוּ. הוא מחולק ל- 10 כרכים וכולל כ-112 סיפורים.

לאכוף את החוק עם טוב לב

וואנג וונג-רוּ, פקיד בית משפט בשושלת האן ( 202לפנה"ס - 220 לספירה), היה אחראי למעצרם של שודדים במדינת ווי. לפני זמנו של וונג, אם שודדים הוצאו להורג, משפחותיהם וקרוביהם היו גם כן מוצאים להורג. אפילו על קשישים וילדים לא חמלו.

במדינות רבות נהרגו אלפי אנשים רק בגלל שהיו קשורים למפירי החוק.

אך כשוואנג נעשה אחראי על אכיפת החוק, הוא הוציא להורג רק את השודדים, ואילו בני משפחה וקרובים שהיו חפים מפשע שוחררו.

"בעבר נֶאמר שאם אתה יכול לשחרר אלף אנשים, צאצאיך יבורכו ויזכו במשרות גבוהות", אמר וואנג. "כעת שעזרתי לכל כך הרבה אנשים לשרוד, הצאצאים שלי ישגשגו".

ואכן, נכדתו נעשתה קיסרית, ובנו וכמה מנכדיו קיבלו תוארי אצולה.

לַמֵד יושר – לא ענישה

ג'וּאו מאו היה ראש מדינת מִי בתקופת שושלת האן, והציבור החשיב אותו כאדם רחום. הוא תמיד השתמש בדוגמאות שהעידו על מוסריות גבוהה כדי לחנך אנשים, ואף פעם לא השתמש במילים חריפות כדי לפגוע בהם. לכן כיבדו אותו הפקידים המקומיים והציבור.

הוא נהג לומר: "החוק הוא קו גבול המרסן את התנהגות האנשים. אך הגינות ויושר מסתדרים יותר עם אנושיות. אז בטח לא תתלוננו אם אשתמש בהגינות ויושר כדי לחנך אתכם, ואז לא תתלוננו או תחשבו על לעשות מעשים רעים. אם אשתמש בחוק כדי להעניש אתכם לא תוכלו לעשות דבר באשר לכך, אך זה לא יוכל לשנות את לבכם".

לאחר שנים שחינך אנשים בטוב לב, המדינה הפכה לשלווה ויציבה יותר.

הייתה שנה שבה הרסה מגפת ארבּה את כל היבול במדינות אחרות. אך אף לא ארבה אחד נמצא במדינת מי. בשל חוכמתו הגדולה וטוב ליבו, ג'וּ זכה לשבחים וקוּדם בתפקידו.