(Minghui.org)

מתרגלים באזור שלי, ואני בכלל זה, הרגשנו איטיים וכבדים כשניסינו לספר לאנשים על הפאלון דאפא. לי היה קשה לתרגל בבוקר או בלילה, ונראיתי עצלה מאוד ובעלת התנהגות שלילית. כשקראתי את "הוראת הפא בוועידת הפא של שנת 2014 בסן פרנציסקו", עיניי נפקחו להבין.

בכל פעם שמתפרסמת הרצאה חדשה של המורה, אני לומדת אותה מספר פעמים ואז שמה אותה הצידה. אמנם למדתי את הפא, אבל קראתי בו בצורה מכנית מבלי להפנים אותו באמת. לא הסתכלתי פנימה לראות אם אני נוהגת לפי עקרונות הפאלון דאפא.

כיום אני מבינה שבזמן שליחת המחשבות הנכונות לא הקדשתי את מלוא תשומת לבי. מה הפלא שמצב הטיפוח שלי התדרדר. לא הייתה לי אנרגיה לעשות דברים. הכוחות הישנים הפריעו לי ולא הייתה לי היכולת להבחין בכך.

שיפור בעזרת שינוי בהשקפה

המאסטר אמר לנו לשלוח מחשבות נכונות כדי לסלק כל הפרעה שהיא מצד ישויות ברמה נמוכה. אבל לא הבנו זאת. ברגע שהבנתי זאת, שיתפתי עם עמיתיי המתרגלים וכך שיפרנו את ההבנה שלנו את הפא.

לדוגמה, היה לי כאב בשן וחשתי כאב חזק. הסתכלתי פנימה. נזכרתי שכשאכלתי סוכריה חשבתי שהסוכר עלול לגרום לכאב בשן. המחשבה לא הייתה מבוססת על הפא ולכן הכוחות הישנים ניצלו את הפרצה שלי. תיכף ומיד חשבתי שהשן שלי לא צריכה לכאוב אפילו אם אכלתי סוכר. שלחתי מחשבות נכונות לסלק כל דבר המפריע לי.

כעת אני שמה לב לשליחת מחשבות נכונות ולפורר כל דבר שדוחף אותי לעצלות ולרדיפה אחר נוחות. אני מרגישה מלאת אנרגיה ולא חשה עוד רדומה. המצב שלי השתנה לגמרי.

הייתי רוצה להזכיר למתרגלים אחרים שחוו מצב דומה לשלוח מחשבות נכונות ולסלק כל דבר שמפריע להם.