(Minghui.org)

במסיבת עיתונאים שהתקיימה ב-9 בדצמבר בגבעת הפרלמנט הקנדי, ארווין קוטלר, לשעבר שר המשפטים של קנדה וחבר בפרלמנט הקנדי, אמר שתרבות הפטור-מעונש של המפלגה הקומוניסטית הסינית היא שמאפשרת את רדיפת הפאלון גונג בסין ומחזקת אותה. הוא מאמין שכל עוד הרדיפה ממשיכה, "הרשויות הסיניות תמשכנה להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה".

ארווין קוטלר, לשעבר שר המשפטים הקנדי, התובע הכללי וחבר פרלמנט

תרבות של פטור מעונש

קוטלר אמר במסיבת העיתונאים: "על הרשויות הסיניות לנקוט בצעדים כדי להיאבק בתרבות הפטור-מעונש". הוא מאמין שכל עוד תרבות הפטור מעונש ממשיכה, המשטר הסיני ימשיך "בקצירת האיברים הכפויה והבלתי חוקית", "יחזק את הרדיפה של מתרגלי פאלון גונג והעמדתם לדין" מה שנותן את ביטויו ב"מעצרים מוגברים והעמדה לדין של קבוצות מקדמי זכויות אזרח, של מגני זכויות אדם, של עורכי דין, ושל אלה המעורבים בניסיון לקדם את התהליך שהרשויות טוענות שהן מחויבות לו".

קוטלר הוסיף ואמר: "כשיש ניסיון ליישם ולקדם את התהליך, הם מוצאים עצמם מופללים. אנו רואים, שבד בבד עם ההתמודדות עם תרבות השחיתות, תרבות הפטור-מעונש ממשיכה, וכפי שאמרתי, היא מחזקת את הרדיפה ואת ההעמדות לדין".

עוד אמר קוטלר: "אם הרשויות הסיניות רוצות להראות שהן רציניות בנוגע לסוגיית הרפורמה, שהן רציניות לגבי המאבק בתרבות השחיתות, שהן רציניות בכוונתן להנהיג שלטון חוק ולשמור עליו בכל החזיתות, אז עליהן קודם כל להתחיל מהפסקת ומניעת הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג, ולמנוע את העמדתם לדין, ולאפשר לאלה הכלואים בסין שיש להם קרובי משפחה כאן בקנדה, להשתחרר. זה יהיה המבחן שיראה אם הרשויות פתחו באמת בדרך חדשה".

"ההתייחסות שלהם לפאלון גונג היא אבן הבוחן שתעיד אם הם מתקדמים בדרך אותנטית ומבצעים את התחייבויותיהם במלואן".

קורבנות הרדיפה מגישים תביעות נגד המנהיג הסיני לשעבר

שני קורבנות של הרדיפה נשאו דברים במסיבת העיתונאים.

פול לי, אזרח קנדי, פנה בקריאה לעזרה להציל את אביו לי שיאו-בו, שב-2005 נגזרו עליו שמונה שנות מאסר בשל תרגול בפאלון גונג. במאי 2015 הוא שוב נעצר על שהפיץ מידע המספר את העובדות האמיתיות על הרדיפה נגד הפאלון גונג ונגזרו עליו 8 שנות מאסר נוספות.

לדברי פול לי, אביו עונה בכלא ג'יאה-ג'ואו וגם דודתו עונתה פיזית במרכז לשטיפת מוח, בשל תרגול בפאלון גונג.

פול לי הגיש תביעה פלילית נגד המנהיג הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין, על שפתח ברדיפה וניהל אותה. במסיבת העיתונאים קרא לי לקהילה הבין-לאומית לשים לב לגל התביעות הפליליות שהגישו לאחרונה כ-200,000 מתרגלי פאלון גונג נגד ג'יאנג דזה-מין.

הופ צ'ן, מתרגלת מטורונטו סיפרה לעיתונאים שאביה, צ'ן יונג-בו, הגיש באוגוסט תביעה נגד ג'יאנג ונעצר בנובמבר במקום עבודתו. לאחר מכן נלקח למרכז לשטיפת מוח, שבו הרשויות כופות על מתרגלים לוותר על אמונתם, תכופות באמצעות עינויים.

"זוהי האחריות שלנו להיות סולידרים איתם"

קוטלר שיבח את לי וצ'ן על אומץ ליבם ועל כך שנתנו ביטוי לערכים הבסיסיים של "אמת-חמלה-סובלנות".

הוא מאמין שכחברי פרלמנט קנדים וכאזרחים קנדים, "זוהי האחריות שלנו להיות סולידרים איתם ועם כל אלה הנרדפים בכלא, כדי לאפשר להם לדעת שהם אינם לבדם".

קוטלר אמר בפנייתו לממשלה ולחברי הפרלמנט הקנדים: "אנחנו עומדים על סף פריצת-דרך אפשרית בסין וביחסים שלנו עם סין אם נישאר נאמנים לעקרונות שלנו ולמחויבויות שלנו, אם נחליט שהגישה שלנו ליחסים חייבת להיות מוּנעת ממחויבות לשלטון החוק כמו למחויבות למסחר ולהשקעות, ממחויבות לדמוקרטיה כמו למחויבות ליחסים מסחריים, ובגישה שסחר וזכויות אדם צריכים להשלים זה את זה ולא להיות מנוגדים זה לזה. אי אפשר לאחוז באחד מהם ללא השני".