(Minghui.org)

ב-23 בדצמבר 2015 העבירה מועצת העיר טאי-צ'ונג הצעת חוק המגנה את הרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד פאלון גונג. הצעת החוק תומכת במאות אלפי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד ג'יאנג דזה-מין, ומגנה את האכזריות של קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים ומאסירי מצפון אחרים. על ההצעה חתמו במשותף חברי מועצת העיר ממפלגות שונות. גם מועצת העיר יון-לין העבירה הצעת חוק המאיץ במק"ס להפסיק את קצירת האיברים ולשחרר לאלתר את מתרגלי הפאלון גונג הכלואים רק בשל אמונתם.

חבר מועצת העיר, צ'ן צ'נג-טיאן (משמאל) מתומכיה הנלהבים של הצעת החוק, מחזיק בשלט שעליו כתוב: "הגנו על זכויות אדם ועל הצדק". מימינו שלט ובו כתוב: "תמכו באזרחים סינים המגישים תביעות משפטיות נגד ג'יאנג דזה-מין"

הצעת חוק התומכת בהגשת תביעות משפטיות נגד ג'יאנג, שהועבר על ידי מועצת העיר טאי-צ'ונג ב-23 בדצמבר

העיר טאי-צ'ונג היא העיר השנייה אחרי קאו-שיונג הקוראת להפסיק את הרדיפה של המק"ס נגד הפאלון גונג. חבר מועצת טאי-צ'ונג, צ'ן צ'נג-טיאן, אחד מתומכיה הנלהבים של הצעת החוק, הצהיר שהיחס הבלתי אנושי כלפי מתרגלי פאלון גונג בסין אינו מקובל. לדבריו, החתימה על הצעת החוק מייצגת את רצון התושבים המקומיים.

הה מין צ'נג (מימין), חבר מועצת טאי-צ'ונג, תומך שותף בהצעת החוק, מחזיק בשלט שעליו כתוב: "הגנו על זכויות אדם ועל הצדק"

חבר מועצת העיר הה מין-צ'נג אמר שטייוואן, כמו כל שאר הארצות ברחבי העולם, צריכה לעזור בסיום הרדיפה נגד הפאלון גונג. לדבריו, ג'יאנג הוא הפושע העיקרי ברדיפה ותמיכה בתביעות המשפטיות נגדו, הוא מעשה צודק ונכון. הוא מאמין שמספר גדול כל כך של חתימות יסב את תשומת לב המנהיגות בסין.

צ'ן שו-הואה, חברת מועצת העיר טאי-צ'ונג, מחזיקה בידיה ששלט עליו כתוב: "תמכו באזרחים סינים ובתביעותיהם המשפטיות נגד ג'יאנג דזה-מין"

חברת מועצת העיר צ'ן שו-הואה, תומכת נוספת בהצעת החוק אמרה, שמועצת העיר העבירה את הצעת החוק ורוצה לעזור להביא צדק לעם הסיני. היא פנתה בקריאה למועצות עיר נוספות לנהוג כמוהם.

מועצת העיר יון-לין העבירה חוק הדוחק במק"ס לעצור קצירת איברים חיים

חברי מועצת העיר יון-לין בצילום משותף, אחר העברת החוק התומך בזכויות אדם בסין, על רקע השלט: "מועצת העיר יון-לין מגנה על זכויות אדם, ומאיצה במק"ס להפסיק לקצור איברים חיים ולשחרר מתרגלי פאלון גונג"

ב-25 בדצמבר העבירה מועצת העיר יון-לין הצעת חוק שעליה חתמו במשותף חברי המועצה. הצעת החוק דוחקת במק"ס לעצור קצירת איברים חיים ולשחרר מתרגלים כלואים. חבר מועצת העיר צ'יאנג וון-דנג אמר: "כחברי מועצת העיר, עלינו לגנות את הרדיפה הבלתי אנושית הזאת". הוא דרש מהממשלה המרכזית של טייוואן לשלול כניסה מאותם בכירים סינים המעורבים בעבירות של זכויות אדם.

חבר מועצת העיר לי צ'יאן-שנג אמר: "המק"ס רומסת זכויות אדם למטרותיה הפוליטית. לא רק חברי המועצה מגנים את המפלגה הקומוניסטית, אלא כל אזרחי טייוואן מגנים אותה ".

חבר מועצת העיר יאן שו-מאו אמר שקצירת איברים מאנשים חיים היא בלתי מוסרית והיא פשע שעלול להתבצע רק במדינה קומוניסטית.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית ופעל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להגיש תביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.

עוד בנושא החלטות והצעות חוק לגבי התביעות הפליליות נגד ג'יאנג דזה-מין: Taiwan: Hualien County Passes Resolution Supporting Lawsuits against Jiang Zemin