(Minghui.org)

להלן רשימת שמות של מתרגלות פאלון גונג שהוכו באכזריות ועונו בכלא הנשים של פרובינציית גאן-סו מאז 2011. הפגיעה בהן נעשתה בדרך כלל על ידי אסירות שהוסתו על ידי הסוהרות.

המתרגלת ליו גווי-הואה:

על גב' ליו מהעיר דון-הואנג אסרו להשתמש בשירותים וכתוצאה מכך היא השתינה במכנסיה. האסירות הכו אותה באגרופים בעיניים ובעטו בבטנה. בעודן מענות אותה תחבו מגבת לפיה כדי שלא יישמעו אותה.

היא נפצעה ונחבלה מהעינויים וחרף זאת אולצה לעבוד בעבודת כפייה שעות רבות מאוד.

המתרגלת ג'ואו שו-פאנג:

הסוהרים הורו לאחת האסירות להפשיט את גב' ג'ואו מבגדיה כדי להשפיל אותה. האסירות דרשו ממנה לקלל את מייסד הפאלון גונג ואת השיטה. כשסירבה, סטרו על פניה.

המתרגלת האן ג'ונג-צווי:

גב' האן עונתה משום שסירבה לוותר על אמונתה. שש אסירות הכו אותה, אסרו עליה להשתמש בשירותים ומנעו ממנה שינה במשך יותר מ-20 יום.

המתרגלת ג'אנג צאי-צ'ין:

על גב' ג'אנג נגזרו 4 שנים בכלא. אחת האסירות בתא שהייתה רעה במיוחד היכתה אותה עם נעליים, בעטה בחזה, במתניה ובכל גופה התחתון. האסירות שפכו על ראשה מים שבהם השתמשו לרחוץ את רגליהן.

בהנחיית סוהר, הורתה אחת האסירות לענות את גב' ג'אנג. האסירה ליו בעטה בפיה של ג'אנג ובחלקים אחרים בגופה. שיניה של גב' ג'אנג נשברו ופיה היה מלא בדם.

כשאסירה בעלת לב רחום נתנה לה מים חמים לשתות, עצרו בעדה.

אסירה נוספת דרשה מגב' ג'אנג ללמוד בעל-פה ספר במשך חודש ימים בלבד, למרות שלא ידעה לקרוא. כשלא הצליחה לשנן את הספר, האסירה צבטה אותה והיכתה אותה.

באחד באוקטובר 2012 סיפק הכלא אוכל טוב יותר מהרגיל. כשגב' ג'אנג לקחה קצת יותר מהאוכל, הכו אותה ובעטו בה בחלקי גופה המוצנעים. באותו ערב שפכה אחת האסירות נוזל כלשהו על מיטתה של גב' ג'אנג וטענה שגב' ג'אנג הרטיבה את המיטה בשתן. שתי אסירות היכו אותה שוב.