(Minghui.org)

בתום המשפט, אחרי שמר לי גואנג-יואן העיד לטובת אשתו מו ווי-צ'יו בבית הדין המחוזי נינג-הה, עצרו אותו הרשויות ללא עילה חוקית.

כשבני משפחתו חקרו לגבי מקום הימצאו, הרשויות טרטרו אותם ממשרד למשרד. שני בני הזוג הם מתרגלי פאלון גונג. מאז החלה הרדיפה ב-1999 הם נעצרו באופן בלתי חוקי, עונו במחנות עבודה בכפייה, עברו שטיפות מוח ונכלאו בבית סוהר.

בעדותו במשפט של אשתו, התבקש מר לי לענות רק ב"כן" ו"לא". כשציין שהראיות מפוברקות, סירב השופט להכיר בכך.

עם תום המשפט הורה השופט לבתו של מר לי ולקרובי משפחה אחרים לעזוב את אולם בית הדין. ברגע שהם עזבו עצרו הרשויות את מר לי. כעת שני בני הזוג כלואים ללא עילה חוקית, רק משום שהם מתרגלי פאלון גונג, מי שיטפל בשני ילדיהם ובבן משפחה זקן שנותרו בבית.

בתו וקרובי המשפחה גילו מאוחר יותר שהמשטרה ערכה חיפוש גם בבתיהם כשלא נמצאו בבית.