(Minghui.org)

ב-19 בנובמבר תזמנה משטרת העיר מאו-מינג פשיטה על בתיהם של ארבעה מתרגלי פאלון גונג בהפרש של כמה שעות. נעצרו עשרה אנשים, שמונה מהם מתרגלי פאלון גונג ושניים שאינם מתרגלים.

לדברי מקורות פנימיים, על ארבעת יעדי הפשיטה, ד"ר וו ג'י-צ'י, מר מאי ג'י-גו'נג, מר קה ג'נג-ג'י וגב' שיה יי-לאן, הוצב מעקב במשך חודשים עד להתקפות המתוזמנות על בתיהם.

בספטמבר, כשארבעת המתרגלים נכחו במשפטו של מתרגל הנאשם בתרגול בפאלון גונג – קבוצה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי – צילמה המשטרה את כל הארבעה ותעודות הזהות שלהם נבדקו.

אחרי המשפט שכרה המשטרה אנשים מקומיים לעקוב אחר הארבעה במשך חודשים לפני הפשיטה על בתיהם. בני משפחתם וידידיהם שנעצרו ביחד איתם שוחררו מאוחר יותר. ארבעת המתרגלים עצורים עדיין בשעת כתיבת המאמר הזה.

בשעה 9:00 בבוקר, פשיטה וביזה על ביתו של המתרגל ד"ר וו

בשעה 9:00 בבוקר פרצו כ-20 שוטרים לביתו של ד"ר וו ששהה באותו זמן אצל המתרגל מאי. בבניין הקומות בו הוא מתגורר, גרים גם 10 מבני משפחתו. באותו יום הגיעו לביקור בביתו גם 3 מתרגלים. השוטרים לא הזדהו, ערכו חיפוש וביזה בביתו של ד"ר וו ועצרו את בנו וכלתו ביחד עם שלושת המתרגלים צ'ן יו-פינג, לואו ג'י ולואו שיאו-ג'ואו.

השוטרים כפתו את ידי בתו בזמן שהחליפה בגדים. הם ניסו להונות את אביו בן ה-90 כדי שיודה שברשותו חומרי פאלון גונג במטרה להשתמש בהצהרתו כראייה להעמיד לדין את ד"ר וו.

מאוחר יותר באותו יום, שחררו את בנו וכלתו. שלושת המתרגלים שנעצרו בביתו, שוחררו לאחר 4 ימים.

בשעה 13:00 פשטו על ביתה של המתרגלת שיה יי-לאן

בסביבות השעה 13:00 פרצו שוטרים לביתה של המתרגלת שיה יי-לאן והחרימו 2 מדפסות וחפצים אישיים. כעת היא מוחזקת במרכז מעצרים בעיר.

בשעה 14:00 פשטו על ביתו של המתרגל מאי ג'י-ג'ונג ומיד לאחר מכן על ביתו של המתרגל קה ג'נג-ג'י

בעודו מארח בביתו כמה ידידים, פרצו עשרות שוטרים לביתו של המתרגל מאי ג'י-ג'ונג ועצרו את כולם. השוטרים החרימו כמה מחשבים, 20 מדפסות, מערכת טלוויזיה וחפצים אישיים.

מיד לאחר מכן פרצו לביתו של המתרגל קה ג'נג-ג'י שנעצר בביתו של מר מאי, וערכו בו חיפוש וביזה.

המתרגלת לי שו-מינג שנעצרה בביתו של מר מאי, שוחררה מאוחר יותר, אבל ד"ר וו, מר קה ומר מאי נותרו במעצר.

ד"ר וו נרדף במשך 16 שנים

ד"ר וו נרפא ממחלת הסרטן זמן קצר לאחר שהחל לתרגל פאלון גונג ב-1996. הוא נעצר שוב ושוב אחרי שהחלה הרדיפה ב-1999. ב-2001 הוא הוחזק במחנה עבודה בכפייה במשך שנה על שסירב לוותר על אמונתו. הרשויות עצרו אותו שוב ב-2003 וגזרו עליו בחשאי 7 שנות מאסר בבית הכלא יואנג-ג'יאנג.