(Minghui.org)

יום הפאלון דאפא העולמי הַחֲל ב-13 במאי הולך ומתקרב. כדי לחגוג ולזכור את האירוע החשוב הזה, הנהלת מערכת מינג-הווי קוראת בזה, להגשת סוגי עבודות שונים המפארים את פאלון דאפא ואת העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". אנו מקווים שמתרגלים בכ-100 מדינות, כמו גם אחרים המכירים מקרוב את הפאלון דאפא, יתרמו לכך. העבודות תתקבלנה כבר עכשיו עד ה-13 באפריל.

קהל היעד הם אנשים מכל שדרות החיים, ובכלל זה אלה שאינם מכירים את הפאלון דאפא וגם אלה שיש להם אי הבנות ביחס לשיטה. לפיכך התוכן, הניסוח ומבנה העבודה צריכים להיות מכוונים כלפי הקוראים האלה, כדי שיבינו, יקבלו ויזכו לרווח ולתועלת מהמאמרים האלה, עם האפשרות שיעבירו הלאה לאחרים את מה שלמדו על השיטה. זה דורש מאיתנו להימנע משימוש בשפה מקצועית בה משתמשים רק מתרגלים.

נושאי העבודות יכולים לכלול נושאים מאיך הטיפוח-תרגול שלנו הועיל לנו, למשפחתנו, לידידינו ולקרובינו, ועד להשפעה החיובית שיש לעקרונות של "אמת-חמה-סובלנות" על הגוף, הנפש והסטנדרטים המוסריים. לדוגמה, כשנתקלים בקושי, קונפליקט או לחץ בחיי היום יום, או בסביבת עבודה, איך אנחנו מיישמים את העקרונות האלה כדי לשפר את השין-שינג שלנו ולהתייחס לאחרים בחמלה. התוצאה יכולה לכלול תועלות לאחרים, כמו גם שיפור הגוף והנפש לעצמנו ושדרוג האופי המוסרי שלנו.

העבודות יכולות להיות מאמרים, כתבות, וסוגים שונים של אמנות, כמו רישומים וציורים. יצירות האמנות צריכות לבטא בבירור את הנושא, הטכניקות צריכות להיות מסורתיות והתוכן המוצג צריך להתבסס על האמת וקל להבנה.

נשמח לעבודות הן ממתרגלים וותיקים, הן ממתרגלים חדשים (לא משנה כמה זמן הם מטפחים), והן מידידי הפאלון גונג. אנו מקווים גם שמתרגלים יוכלו לעזור לאחרים להתכונן לכך, כך שהם יוכלו להיות עדים ליופי של "אמת-חמלה-סובלנות" ולעזור לעוד אנשים ללמוד את העובדות ולזכות לתועלת מהפאלון גונג. אפילו אם כל אחד ישלח סיפור אחד פירוש הדבר הוא עשרות מיליוני סיפורים.

משום שרק מספר מוגבל של עבודות יוכלו להתפרסם סביב יום הפאלון דאפא, עבודות נבחרות תוכלנה להתפרסם מאוחר יותר באתר מינג-הווי אם התוכן טוב למדי. אנו מקווים בכנות שזה יספק לנו הזדמנות לשתף עם הקוראים איך הטיפוח שלנו מביא לשינויים חיוביים לעצמנו, לחיינו ולקהילות שלנו.

הכותבים או היוצרים בחו"ל צריכים לכתוב את שמם בבירור, מקצועם, איזור מגוריהם, כתובת האימייל, הגודל ואמצעי הביטוי של יצירתכם. לגבי כותבים ויוצרים מסין אנא כתבו את השם הבדוי שלכם, המגדר, הגיל, המקצוע וכתובות תא הדואר של מינג-הווי.

בבקשה שלחו באימייל את העבודות שלכם לקישור: article@minghui.org וציינו בנושא האימייל: "2016 ” World Falun Dafa Day Submission

המועד האחרון להגשת העבודות: 13 באפריל 2016

בברכה הנהלת מערכת מינג-הווי 24 2016 בפברואר