(Minghui.org)

עשרה שבועות אחרי מותה בנסיבות מחשידות של המתרגלת סון שיו-ג'ו בת ה-45 מהכפר טֶנג-ג'ואנג בפרובינציית שאן-דונג, הורתה המשטרה המקומית, ללא ידיעת משפחתה, להוציא את גופתה מחדר המתים ולשרוף אותה.

גב' סון נעצרה ב-22 באוקטובר 2015, אחרי שהגישה תביעה משפטית נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין, בעוון פתיחת הרדיפה נגד הפאלון גונג.

מתרגלת הפאלון גונג סון שיו-ג'ו

יום לפני מועד שחרורה, היא זומנה למשרד הסוהרים במרכז המעצרים המחוזי וו-צ'נג כדי לחתום על כמה מסמכים. מספר עדים אישרו שבאותו ערב, אצל גב' סון, שנחשבה לאישה בריאה מאוד, התגלו סימפטומים של שבץ. היא מתה למחרת היום, ה-4 בנובמבר 2015 בשעה 8:00 בבוקר.

משפחתה של גב' סון חשדה בנסיבות המוות, ודרשה חקירה יסודית בעניין. אולם מחלקת המשטרה המקומית ורשויות מרכז המעצרים טענו שהיא מתה במוות טבעי.

לאור המאבק הקשה שהתגלע בין המשפחה לרשויות, גופתה של גב' סון נותרה בחדר המתים של בית החולים המקומי.

בינתיים, פעלה המשטרה לאיים על העדים להצהיר הצהרות מזויפות לגבי מה שראו שקרה לגב' סון באותו הערב.

בסופו של דבר, בתחילת ינואר נכנעה המשפחה לאיומי המשטרה וחתמה על תעודת המוות, הקובעת את סיבת המוות כמוות טבעי.

ב-13 בינואר בבוקר, צלצלו מהמשטרה לבנה של גב' סון והודיעו לו שגופת אמו תישרף ב-14:30 אחר הצהריים.

הבן מיהר לבית החולים כשהוא המום, אך שם נודע לו שמנהל מרכז המעצרים כבר הורה להעביר את גופתה למשרפה. הבן לא בטוח אם זה נעשה לפני או אחרי הטלפון שקיבל.

מיד עם הגיעו למשרפה בליווי שני בני משפחה, הקיפו אותם כמה עשרות שוטרים חמושים. כשסירב הבן לחתום על מסמכי השריפה, נעצר על ידי המשטרה. כשהבן בן ה-21 לא ראה שום דרך לשנות את המצב, הוא הרים בסופו של דבר ידיים. בני משפחתו שצילמו כל מה שקרה, נאלצו בלחץ השוטרים למחוק את התמונות.

אחרי שריפת גופתה של גב' סון, המשטרה לא מסרה את אפרה לידי הבן.