(Minghui.org)

השנה הסינית החדשה חלה ב-8 בפברואר. השנה הקרבה היא "שנת הקוף". מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מכל העולם שלחו לאתר מינג-הווי ברכות למאסטר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא. אלפי אגרות ברכה הגיעו מסין, ששם נמצא הרוב הגדול של מתרגלי הפאלון דאפא. הברכות הגיעו חרף מחסום האינטרנט, וחרף הרדיפה החמורה שמנהל המשטר בסין נגד מתרגלי השיטה.

מתרגלי הפאלון דאפא בישראל שלחו למאסטר ברכה שצוירה על ידי מתרגלת מישראל, עם הכיתוב: "כל מתרגלי הפאלון דאפא מישראל מאחלים למאסטר שנה טובה!"