(Minghui.org)

במאי 2015 התפרסמה בסין תקנה חדשה, והיא מאפשרת לאזרחים נרדפים להגיש תביעות משפטיות לבית הדין העליון ולמשרד התביעה העליון בסין נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המשטר הקומוניסטי הסיני שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג ביולי 1999.

אולם, מתרגלים רבים שהגישו תביעות נעצרו או הוטרדו על ידי המשטרה ובכירי ממשל אחרים.

בטיאן-ג'ין לבד, לפחות 381 תקריות של התעללות במתרגלים מיוחסות להגשת תביעות פליליות מצדם כנגד ג'יאנג דזה-מין.

צורות התנקמות מצד הרשויות נגד מתרגלים בטיאן-ג'ין

להלן תיאור כמה מקרים מכל המחוזות והקנטונים של טיאן-ג'ין.

381 מתרגלים בטיאן-ג'ין הוטרדו או נעצרו כנקמה על שהגישו תביעה נגד ג'יאנג-דזה-מין

מפקד משטרת טיאן-ג'ין אחראי להתעללות או הטרדה של מתרגלים ברבים מהמקרים האלה. הוא הורה לכל סניפי הדואר לעצור את הדואר הקשור לתביעות נגד ג'יאנג. כתוצאה מכך, כמה מזכירים של סניפי דואר ערכו בדיקה של הדואר ועצרו כל דואר המכיל תביעות פליליות כאלה הממוענות לבית משפט עליון בסין.

מעצרים כלל ארציים

מתרגלים רבים נעצרו בתוך סניפי דואר, או מיד לאחר שיצאו מהם.

"משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני") של קנטון נינג-הה ביחד עם המשטרה המקומית עצרו ב-25 ביוני 2015 יותר מ-10 מתרגלים בשל הגשת תביעה משפטית נגד ג'יאנג. אחד ממזכירי סניף בנינג-הה אמר שהוחרמו לפחות 30 דברי-דואר המכילות תביעות נגד ג'יאנג.

ליו האי-בין, מתרגל ממחוז דונג-לי, נעצר בביתו ב-2 בספטמבר 2015 על שהגיש תביעה משפטית למשרד התביעה העליון. במהלך משפטו ב-15 בדצמבר הוא הואשם במסירת מידע הקשור לפאלון גונג למשרד התביעה העליון.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים משתמשים בזכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.