(Minghui.org)

על-פי נתונים שנאספו בחודש ינואר 2016 באתר מינג-הווי, 42 תושבי בייג'ינג נעצרו בשל מאמציהם החוקיים לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג. כמעט כל מעצר היה מלווה בפשיטה על הבית והחרמת חפצים אישיים.

בנוסף: 3 מתרגלים נעדרים, אחד עומד בפני משפט, 7 בשלב שהם מערערים נגד פסק דין שנקבע ב-2015, ו-11 מתרגלים העידו שמתנכלים להם על כך שהגישו תלונה פלילית נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

42 מתרגלי פאלון גונג נעצרו

אחת מאלה שנעצרו משום שהגישו תביעה נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור לשעבר, היא מתרגלת הפאלון גונג ווי ג'יו-יון. גם בעלה, שאינו מתרגל, נעצר, משום שהגיש גם הוא תביעה משפטית נגד ג'יאנג. הבעל היה עצור יומיים.

היו מספר מעצרים של קבוצות, לדוגמה:

3 מתרגלות נעצרו ביחד במחוז שון-יי, על שסיפרו לאנשים לגבי הפאלון גונג.

4 מתרגלים נעצרו ביחד במחוז הואי-רואו בעודם מבהירים אמת לאנשים לגבי הפאלון גונג.

3 מתרגלים נעצרו במקום עבודתם במחוז שון-יי. שניים מעמיתיהם לעבודה שאינם מתרגלים נעצרו גם כן לחקירה.

15 מתרגלים נעצרו ביחד בעודם משתפים בהתנסויות שלהם בטיפוח בביתה של מתרגלת במחוז טונג-ג'ואו. כל העצורים מלבד בעלה של גב' ווי הנ"ל, הינם מתרגלי פאלון גונג.

נעדרים

3 מתרגלים משלושת המחוזות צ'או-יאנג, דא-שינג וג'י-שנג נעדרים מאז ינואר השנה.

11 מתרגלים התלוננו על הטרדות

אתר מינג-הווי אימת שלפחות 10 מבין 11 המתרגלים עברו הטרדות מפני שתבעו לדין את הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

מצבו של המתרגל ג'אנג שו-ג'ון העובד בוועדה למדע, טכנולוגיה ומסחר במשרד ההגנה הלאומי, גרוע אף יותר, מפני שהיה עצור במעצר בית, תחת מעקב צמוד של 4 שוטרי ביטחון שניתקו אותו מהעולם החיצון.

את שמות העצורים, הנעדרים, ואלה שעברו הטרדות ניתן למצוא במאמר באנגלית:

מתרגלת אחת עומדת בפני משפט

המתרגלת ליו פנג-ליאו בת 63 ממחוז פאנג-שאן נעצרה בספטמבר 2015 על ששלחה מידע לגבי הגל הגדול של תביעות להעמיד לדין את ג'יאנג. מעצרה אושר רשמית לאחר מכן והיא עומדת כיום בפני משפט.

בעבר, נשלחה גב' ליו פעמיים למחנה עבודה בכפייה, שהתה 3 שנים בכלא ונשלחה פעמיים למרכז לשטיפת מוח.

7 מתרגלים הגישו ערעור על פסקי דין שניתנו ב-2015

בשנה שעברה נגזרו על 7 מתרגלים עונשי מאסר. כולם בהליך של ערעור על פסק דינם.

גב' ג'או סונג-לאן- ממחוז האי-דיאן. ב-9 בדצמבר 2015 גזרו עליה בחשאי עונש מאסר. היא כלואה כעת במרכז המעצרים סו-ג'יאה-טואו והגיש ערעור על פסק דינה.

מר ג'אנג הונג-רו, מר ג'ואו דה-יונג- ממחוז צ'אנג-פינג. בשנה שעברה נגזרו עליהם 4 ו-3 שנים (לפי הסדר). הם עצורים כעת במרכז המעצרים במחוז.

גב' צ'ן שין-ג'ואו- ממחוז האי-דיאן. נעצרה ב-23 באפריל 2013. בית הדין המחוזי גזר עליה 4 שנים בכלא מבלי להודיע למשפחתה, או לעורך דינה. היא הגישה ערעור ביחד עם משפחתה.

מר לי יואן-לין- ממחוז הואי-רואו נעצר במאי 2015. בנובמבר 2015 נגזרו עליו 4 שנים בכלא. הוא נמצא כעת במרכז המעצרים במחוז.

מר וואנג שו-שיאנג- ממחוז פאנג-שאן. נגזרו עליו 4 שנות מאסר בכלא. ב-24 בדצמבר ערער על פסק דינו ועדיין כלוא במרכז המעצרים במחוז.

גב' וואנג-ליי- ממחוז פאנג-שאן. במשך 10 שנים מאז יולי 1999, הייתה גב' וואנג במחנה עבודה בכפייה או במעצר. שנים של רדיפה ועינויים גבו את מחירם והיא לקתה בהפרעות נפשיות.

ב-26 בפברואר 2014 נעצרה שוב. במהלך כליאתה ההפרעות חזרו שוב. הרופאים קבעו שהיא סובלת ממחלת נפש, אך חרף זאת גזר עליה בית הדין המחוזי בפאנג-שאן 8 שנות מאסר.

משפחתה של גב' וואנג שכרה לה עורך דין שהגיש ערעור בשמה לבית דין הביניים בבייג'ינג.