(Minghui.org)

לקראת חג ראש השנה הסינית שחל ב-8 בפברואר 2016 התעצמה הרדיפה מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד הפאלון גונג (פאלון דאפא) בכל רחבי המדינה.

על-פי נתונים שהצטברו באתר מינג-הווי, מה-1 בינואר ועד ה-5 בפברואר, נעצרו 735 מתרגלים. 156 מהם נעצרו לאחר שהגישו תלונות פליליות נגד מנהיג המק"ס לשעבר ג'יאנג-זמין, בגין פתיחת הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999.

בזמן כתיבת המאמר, 405 מתרגלים נותרו עדיין כלואים. 15 מתרגלים נעדרים או עזבו את ביתם כדי להימנע מרדיפה.

המעצרים התפזרו על פני 28 פרובינציות ואזורים הנמצאים בשליטה ישירה של רשויות מקומיות. רוב המעצרים בוצעו בפרובינציות הֶה-ביי (134) ושאן-דונג (133), כשאחריהם ליאו-נינג (60), בייג'ינג (50) והיילונג-ג'יאנג (46).

לוח מס' 1: מספר המעצרים של מתרגלי פאלון דאפא על-פי ערים בחודשיים שלפני החג

ניתן לראות בלוח, שב-16 ערים מספר המעצרים היה דו ספרתי. בראש רשימת המעצרים טאנג-שאן (הה-ביי) עם 56 מעצרים; אחריה ווי-פאנג (שאן-דונג) עם 41 מעצרים; וג'אנג-ג'יא-קואו (הה-ביי) עם 36 מעצרים.

לוח מס' 2: ערים בהן התבצעו 10 מעצרים ויותר בחודשיים לפני החג

המעצרים התבצעו במתרגלים מכל שדרות החיים: מסטודנטים בקולג' ועד לפרופסורים שפרשו לגמלאות. מנהג מונית ועד לרואה חשבון. מילד בן 5 ועד למבוגר בן 80.

רוב המעצרים היו של מתרגל אחד בכל פעם, אבל היו מעצרים שכוונו כלפי קבוצת של מתרגלים. למשל, ב-21 בינואר 2016 נעצרו בבייג'ינג יותר מעשרה מתרגלים שלמדו את כתבי הפאלון דאפא בבית פרטי.

כמו כן סחטו הרשויות לפחות 102,203 יואן ממתרגלים. ב-18 בינואר כששוטרים מהו-ביי נכנסו לכפר כדי לעצור את מר הואנג שון-יאו, הוא נאלץ לעזוב את ביתו ולהתחבא. הוא השאיר את חנותו ללא השגחה ולמשפחתו לא נותרה ברירה, אלא למכור אותה בהפסד של 100,000 יואן.