(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג יו ליאנג-בין, זוכה בפרסים כמומחה לגידול אורז בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, מת ב-2015 בגיל 75, לאחר שהיה מרותק למיטה במשך 6 שנים מאז שחרורו ממאסר.

בריאותו של מר יו, לשעבר אגרונום במכון סווי-הואה שבאקדמיה למדעי החקלאות בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, התדרדרה עקב 3 שנות מאסר והטרדה מצד המשטרה, לאחר שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג.

בשנים בהן עבד במכון, זכה מר יו ליאנג-בין בפרסים רבים על תרומתו המשמעותית למחקר על גידול והזנה של האורז.

מר יו זקף לזכות הפאלון גונג את ריפוי מחלת סרטן הקיבה שלו, ואת האנרגיה לשגשג בקריירה שלו. אולם עקב אמונתו הנחושה בעקרונות הפאלון גונג נשלח ל-3 שנים מאסר בכלא.

הוא עונה באכזריות בכלא ובריאותו החלה להתדרדר במהירות. אחרי שחרורו, המשיכו הרשויות המקומיות להטריד אותו בביתו. הוא פוטר מעבודתו וקצבת הפנסיה שלו נשללה.

את השנה האחרונה לחייו שרד בעוני ובכאב. ב-11 באוגוסט 2015, אחרי מותו, הגישו בני משפחתו תלונה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור לשעבר, שראו בו אחראי לפתיחת הרדיפה נגד הפאלון גונג וכתוצאה מכך לסבלו ומותו של מר יו.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.