(Minghui.org)

המשטרה המקומית פשטה על ביתי בדצמבר 2015. הסיבה שציינו הייתה שהגשתי תלונה פלילית לבית הדין העליון של סין נגד ג'אנג דזה-מין, הדיקטטור לשעבר שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג.

בעלי היה בבית, אבל אני עבדתי באותו זמן במסעדה המקומית. הוא סיפר לי מאוחר יותר שהשכנים שלנו הגנו עליי. בקהילה שלנו כולם יודעים שאני מתרגלת פאלון גונג.

בפשיטה השתתפו שוטרים מקומיים, וועדת השכונה (המשמשת כסניף המפלגה הקומוניסטית), וסוכן מ"משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני").

השוטרים חיפשו אותי, אבל משום שלא הייתי בבית הם ניסו לקחת את בעלי במקומי. כשעמדו לצאת מהבית נתקלו בשכנים שלנו. אחד השכנים אמר להם: "אתם מתעלמים מאנשים רעים ועוצרים אנשים טובים. היא לא ביצעה שום פשע, היא רק רוצה להיות בריאה באמצעות תרגול בפאלון גונג. איך אתם אפילו שוקלים לפשוט על ביתה ולקחת את בעלה?"

אחת מוועדת השכונה שהגיעה עם השוטרים צעקה להם: "מי מכם מעיז לערוב לכך שהיא חפה מפשע?"

אישה בשנות ה-70 צעדה קדימה ואמרה: "אני מעזה. היא עובדת קשה כל יום במסעדה. חייה אינם קלים. האין זה בגלל שהיא מתרגלת פאלון גונג שאתם באים ומנסים לעצור אותה? זה ממש מגוחך".

"אם משהו מוטל בספק לגביה, אני אראה בך אחראית לכך", ענתה לה האישה מוועדת השכונה.

"בוודאי, אני יכולה לקחת את האחריות", ענתה השכנה.

"באיזו מסעדה היא עובדת?" שאלה האישה מוועדת השכונה.

השכנה ענתה לה: "אינני יודעת. גם אם הייתי יודעת לא הייתי אומרת לך".

האישה מוועדת השכונה פנתה לעומדים מהצד ושאלה: "האם מישהו יודע באיזו מסעדה היא עובדת? האם מבקרים אותה אנשים כלשהם?"

השכנים שתקו או אמרו שאינם יודעים.

החבורה עזבה אותי ואת בעלי במנוחה.