(Minghui.org)

ב-28 בפברואר 2016 מתה מתרגלת הפאלון גונג צ'ן שיו-מיי בת 59 בפתאומיות בהיותה כלואה במרכז מעצרים. משפחתה חושדת ברשויות מרכז המעצר, מפני שהיא הייתה אישה בריאה טרם מעצרה. גב' צ'ן נעצרה בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי. היא נעצרה ב-24 ביוני 2015. מאוחר יותר באותו היום ערכה המשטרה חיפוש וביזה בביתה.

משפחתה מנסה לברר מה יכול היה לקרות במעצר שהוביל למותה הפתאומי. מרכז המעצרים בעיר ג'י-נאן מסרב להמציא מידע כלשהו על כליאתה של גב' צ'ן שם. במקום זאת הציע מרכז המעצרים למשפחה תשלום בסך 20,000 יואן עבור הוצאות קבורתה, בתמורה לכתב וויתור על תביעה משפטית נגדם.

בזמן כתיבת המאמר לא היה ברור עדיין כיצד הגיבה משפחתה של גב' צ'ן להצעה. גם פרטי סידורי ההלוויה אינם ידועים.