(Minghui.org)

שני מקומות ראויים לתשומת לב ממוקמים ברחוב צ'אנג-יאנג בטילאן-צ'יאו שבמחוז הונג-קואו בשנחאי: מוזיאון הפליטים היהודי, שנחשב למקלט בטוח ליהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, וכלא טילאן-צ'יאו הנודע לשמצה על כך שהוא רודף ומענה מתרגלי פאלון גונג.

בתקופת מלחמת העולם השנייה פתחה שנחאי את שעריה ליהודים שנרדפו על ידי הנאצים. יותר מ-20,000 יהודים הוצלו ונמלטו לשנחאי כדי למצוא מפלט בטילאן-צ'יאו. ההיסטוריה תיעדה את חמלת העם הסיני. מה שהיה פעם "אוהל משה" הוא כיום מוזיאון הפליטים היהודי בשנחאי.

מוזיאון הפליטים היהודי

אולם בצדו השני של הרחוב שוכן כלא טילאן-צ'יאו, בו נרדפים כיום מתרגלי פאלון גונג. תושבי שנחאי נתנו לו את הכינוי "טילאן-צ'יאו" בשל מיקומו.

מאז 1999 נודע כלא טילאן-צ'יאו לשמצה בשל עינוי מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע. בדומה לבתי כלא ומחנות עבודה אחרים בסין, בכירים בכלא טילאן-צ'יאו מוציאים לפועל את מדיניות רצח העם שיזם ג'יאנג דזה-מין: "להרוס את המוניטין, לגרום להם לפשיטת רגל פיננסית ולהשמיד אותם פיזית" וגם "להכות למוות את מתרגלי פאלון גונג יירשם כאיבוד לדעת".

בשל מחסום האינטרנט של סין,אין אפשרות לאמוד את מספר המתרגלים שמתו בכלא טילאן-צ'יאו, או את מספר אלה שסבלו עינויים. אבל ידוע שמתרגלי פאלון גונג עדיין כלואים שם.

כלא טילאן-צ'יאו בשנחאי

בניגוד חד עומדים שני הבניינים ברחוב צ'אנג-יאנג, צד אחד חמלה וצד שני רוע.

נאצים שהשתתפו ברדיפת היהודים, ובכלל זה אחיות וסוהרים, הועמדו למשפט וקיבלו את עונשם לאחר המלחמה. אפילו ב-2013, האנס ליפשיץ בן ה-93, שגורש מארה"ב משום ששיקר על עברו הנאצי, נעצר על ידי הרשויות בגרמניה והואשם ששירת כסוהר במחנה המוות באושוויץ.

נראה שנקמת השמיים היא איטית, אבל היא בטוחה. זהו חוק השמים שטוּב יתוגמל בטוב ורוע יתוגמל בעונש. אנו מקווים שאלה המשתתפים ברדיפת הפאלון גונג יפסיקו זאת לאלתר, ינסו לתקן את הנזק שגרמו וכך יותירו לעצמם דרך מוצא למפלט מהתוצאות.