(Minghui.org)

ב-23 במארס 2016 פרצו שוטרים לביתם של זוג מתרגלים מבוגרים כשאכלו ארוחת ערב עם נכדם בן ה-7. השוטרים הפכו את הבית על פניו ואיימו על הזוג. הנכד היה מבועת ומפוחד ולא הפסיק לבכות.

לדברי השוטרים שערכו את המעצרים, הזוג, מר ג'נג מינג-הווי ואשתו היו מטרות למעצר משום שהגישו תלונה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור לשעבר. התלונה היא על כך שיזם ופתח ברדיפה נגד הפאלון גונג, שהפרה את הזכות החוקתית שלהם לחופש אמונה. עקב כך נגרמו להם כליאות, עינויים, אישומים והעמדה לדין.

מר ג'נג ואשתו נלקחו לתחנת משטרת שי-פאו-טאי, שם נחקרו במשך כל הלילה. השוטרים קשרו את שניהם לכיסא והכו אותם. כמו כן לקחו מהם דגימות דם נגד רצונם (ראה: אוסף דיווחים: שוטרים ממשיכים לקחת בכוח ממתרגלים דגימות דם וטביעת אצבעות באופן בלתי חוקי) .

למחרת העבירו אותם למרכז המעצרים בעיר שאן-טואו, שם נחקרו שוב על ידי סוכני ביטחון פנים.

לזוג נודע שהמשטרה שינתה באפריל את סטטוס מעצרם ממנהלי לפלילי, מה שאומר שהם יועמדו בפני אישום ומשפט.

עורכי הדין של הזוג מתכננים לכפור באשמה. בינתיים, מאז כליאתם ב- 24 במארס, גב' פנג שובתת רעב למחות על רדיפתם.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.