הוראת הפא בוועידת הפא של ניו יורק 2016

לי הונג-ג'י 15 במאי, ברוקלין, ניו יורק

שלום לכולם! (כל התלמידים מו‎חאים כפיים בהתלהבות: "שלום, מאסטר!")

עבדתם קשה! (התלמידים: "המאסטר עובד קשה!")

הצלת הישויות החיות שתלמידי הדאפא עושים היא ללא תקדים, אז לעשות את זה בוודאי דורש עבודה קשה. לכל דבר יש תקדים המהווה נקודת התייחסות. אנשים במהלך ההיסטוריה דיברו על הצלת ישויות חיות, אבל מי באמת הציל ישויות חיות? הם רק הניחו את בסיס הידע על אלוהויות ועל תרבות של טיפוח, ואף אחד לא הציל ישויות חיות. הם רק השאירו תרבות, הקימו דתות, וקבעו את צורת הארגון בחברה. ואילו באשר להצלה אמיתית של הישויות החיות, היה צריך לחכות לשם כך לתלמידי הדאפא של ימינו. למעשה, אין תקדים שאפשר ללמוד ממנו, זה מעולם לא קרה. אז באשר לכל מיני בעיות שתלמידי הדאפא נתקלים בהן, כולל המצוקה הזאת, הן ללא תקדים, ודרגת הרוע גם היא ללא תקדים. הרוע שכולכם יודעים עליו נחשף, ולמעשה יש עוד רוע שהוא אפילו אכזרי יותר. לא משנה מה, תלמידי הדאפא צלחו את הפרשה חסרת התקדים הזאת בה הם נרדפים ומצילים ישויות חיות, וכעת היא כבר מתקרבת לסיום. כלומר, לא משנה מה, הדבר הזה מתקרב לשלב האחרון.

הדאפא התקיים כבר מזמן, ואף אחד לא יכול לערער אותו. אלו הנרדפים הם רק מטפחים, תלמידי דאפא והישויות החיות האלה שבאו לעולם כדי לקבל את הפא. אף על פי שאנשים אלה אינם מטפחים, למעשה הם גם כן נרדפים. המטרה שלמענה הם באו הייתה לקבל את הפא ולהינצל, וההצלה שלהם תשלים את הממלכות השמימיות המקוריות שלהם, ואת הישויות החיות שהיו להם במקור. אם הם מאמינים לשקרים של הרודפים או אם הם מסייעים לרוע, אז זה יגרום לכך שהם לא יוכלו לקבל את הפא. האם אין זאת רדיפה שיכולה להרוס את כל הישויות, להרוס גם אותן וגם את החיים שהן מייצגות? כל המין האנושי נרדף. תלמידי הדאפא הם המטרה העיקרית של הרדיפה הזאת, זה משום שהם תלמידי דאפא, והם נושאים על כתפיהם את המשימה להציל אנשים אחרים. במילים של הכוחות הישנים, סין היא מקום שבו מרוכזים חיים רבים ברמה גבוהה, ואפילו ישויות ברמה גבוהה עוד יותר, כולם באו לשם כדי לקבל את הפא. אז המקום הזה הוא כמו כור ההיתוך לזיקוק דאן שהטאואיסטים מדברים עליו, והאש הזאת צריכה לבעור בעוז ובלהט. אם אתה באמת יכול לעבור את המבחן תחת אש משתוללת, ואתה מסוגל להתמיד תוך הרדיפה האכזרית, אז אתה מטפח, והשמים יכירו בך, ותוכל להגיע לשלמות. אבל מה אם לא תוכל לעבור את זה? זאת המטרה שלהם, ההיתוך הוא כדי לסלק את הפסולת ולזקק זהב אמיתי. זהו התהליך, שאף על פי שהוא נראה לא מסודר, הוא למעשה מסודר מאוד. חוסר הסדר שלו מוצג בפרט בבעירה הפראית של האש, אך הוא מסודר מאוד, יש לו השפעות שונות על לבבות אנושיים שונים, והוא משקף מצבים שונים בהתאם ללבבות אנושיים שונים. לכן אני אומר שלא משנה מה, המעורבות וגרימת הצרות של הכוחות הישנים, כמו גם כל הדברים שתלמידי הדאפא עושים, כולם התקדמו עד לשלב האחרון.

המצב בשמים הוא כמו המצב על הארץ. כולכם ראיתם, שבין אם זה הכביכול "מבחן" האכזרי של תלמידי הדאפא, או המבחן של הישויות החיות, האם זה לא מוביל בסוף לשלמות? אז האם אין זה כך שכדי לבחון אם אדם יכול להגיע לשלמות צריך לאמוד לפי הדרגה של הרוע הזה ולפי דרגת הפראות של בעירת האש הזאת? האש הזאת כבר עומדת לדעוך. האנשים הרעים המנוצלים על ידי הרוע נעצרים ומסולקים. כאשר כולם ייעצרו, חישבו על זה כולכם, האם המבחן הזה של תלמידי הדאפא לא יסתיים גם כן? האם לא תיעשה כבר ההבחנה בין אלה שעברו אותו לבין אלה שלא? המשימה הזאת תסתיים אז. תיקון הפא של הקוסמוס גם כן יסתיים. זאת מהות העניין.

לגבי השלב הבא, ישנו העניין של תיקון הפא של העולם האנושי. אתמול מתרגל שאל שאלה על האנשים האלה שלא קיבלו את הפא. אמרתי שזה עניין של העתיד, כאשר הפא יתקן את העולם האנושי. כתלמידי דאפא, אתם עושים את זה רק במהלך תקופת תיקון הפא, לפיכך תלמידי הדאפא בתקופה הזאת נושאים אחריות אדירה. איזו אחריות? כולכם יודעים שדיברתי על עד כמה עצום הוא הקוסמוס וכמה ישויות יש – לאין ערוך וללא גבול, לאין-סוף ולאין-ספור. מולקולות שרואים במיקרוסקופ, כאשר מגדילים אותן ומציגים אותן על מסך, נראות כמו הפיזור של גופים שמימיים בקוסמוס, והמבנה המולקולרי, כאשר מגדילים אותו, נראה כמו שמים. אבל מולקולה אינה החלקיק הקטן ביותר. מתחתיה יש אטומים, שהחלקיקים שלהם, כאשר מגדילים אותם, קיימים באותה הצורה של הכוכבים בשמים, ואלו הם השמים שברמה ההיא. אטומים אינם הקטנים ביותר גם כן. מתחת להם יש עדיין חלקיקים מיקרוסקופיים עוד יותר ומיקרוסקופיים עוד יותר, ומיקרוסקופיים עוד יותר, ואפילו מיקרוסקופיים יותר. כל רמה של חלקיקים הם שמים של הרמות השונות, וככל שהחלקיק קטן יותר, כך עוצמתו רבה יותר. אלה הלומדים פיזיקה אומרים שככל שהחלקיק יותר קטן ומיקרוסקופי, כך הקרינה שלו חזקה יותר, ויש לה יותר עוצמה ויותר אנרגיה. כן, החלקיק הזה נראה כמו גוף שמימי – מה נמצא עליו? אנשים יודעים שישנם אנשים על כדור הארץ; לגבי אם יש או אין חיים על כוכבי לכת אחרים, הם חוקרים רק את פני השטח של הממד שהוא כמו זה של המין האנושי, והם מאמינים שאולי יש כוכבי לכת שיש בהם חיים, ויש שאין בהם חיים. אבל רוב החיים לא חיים בממד פני השטח, וחיים רבים קיימים בממדים של צורות אחרות, אז אתה לא יכול לראות אותם. המדע של המין האנושי מוגבל מאוד. בכל הגופים השמימיים יש חיים, וגם צורות חברתיות של חיים, ויש אפילו עולמות רבים משגשגים. אז כמה חיים יש שם? מה שאמרתי הוא שחלקיק, כשמגדילים אותו, הוא גם כן כמו כוכב, אז כמה חיים יש שם? אם בוחנים את זה הלאה, כל רמה של חלקיקים מרכיבה רמה של שמים – כמה ענק הוא היקום העצום הזה? כמה חיים יש בו? וכל פני השטח של הממד ההוא המורכב מהחלקיקים המיקרוסקופים שלא ניתן לראות אשר נמצאים בין חלקיקים לחלקיקים – מהווה ארץ. כמה גדול זה? כמה רמות כאלה של ממדים יש? זה מורכב ביותר. זה כך בכל רמה ורמה. אפילו אלוהויות לא יכולות לבחון או לספור כמה חיים יש – עבור המין האנושי, כולן אלוהויות. המספר עצום עד כדי כך.

תלמידי הדאפא הם אלוהויות שירדו לעולם האנושי עם האחריות לסייע למאסטר בהצלת הישויות החיות, הם נושאים את האחריות להצלת ישויות חיות שלמטה בעולם האנושי. אתה עשוי לחשוב שזה לא משנה אם באופן אישי אינך מטפח היטב, כמו בצורות הטיפוח של העבר. לכן יש אנשים שלא מתקדמים כל כך במרץ, מטפחים אבל לא באמת מטפחים. אבל האם חשבת על זה? פעם חתמת אתי חוזה כשבאת לעולם הזה, ונדרת להציל את הישויות החיות האלה. רק כך יכולת להפוך לתלמיד דאפא, ולעשות את הדבר הזה. אבל אתה לא הגשמת אותו. לא הגשמת באופן מלא את הנדר שלך, ואתה אפילו לא יכול להציל את הישויות שהקצו לך, את אלה שלקחת על עצמך להציל, ושמאחוריהן יש אין-ספור ישויות חיות ואין-ספור קבוצות ענקיות של ישויות. מה זה?! האם זה פשוט עניין של לא להתקדם במרץ בטיפוח? זה פשע חמור ביותר! פשע כה גדול שאין דומה לו! אתה אומר שאתה פשוט תקרא למאסטר בבוא הזמן ותגיד: "מאסטר, לא טיפחתי היטב". האם זה ייגמר בזה? מי יוכל לוותר לך? האם הכוחות הישנים יוותרו לך? איזה עניין רציני זה!

אבל יש אנשים שפשוט לא מתקדמים במרץ, וההחזקות שלהם חזקות כל כך. כשהם נתקלים בדברים הם אומדים אותם באמצעות מושגים אנושיים, ויש אפילו כאלה שאף פעם לא מבססים את המחשבות שלהם על הפא ולא חושבים על עצמם כתלמידי דאפא, ולא חושבים כמה עצומה האחריות שלהם. הם לא שמים את הצלת הישויות החיות במקום הראשון כאשר הם שוקלים דברים, אלא תמיד משתמשים במושגים אנושיים לחשוב על דברים – אם אתה אוהב את זה או לא, הלב שלך מלא בתרעומת, או שאתה רוצה שהדברים יהיו כך או יהיו אחרת – איך זה יכול לעבוד? האם אלוהות תנהג כמוך? אם כולם יהיו כמוך בהצלת ישויות חיות, איך אפשר יהיה להציל ישויות חיות? אתה תציל את אלה שאתה אוהב ולא תציל את אלה שאתה לא אוהב – האם תוכל כך להציל ישויות חיות?

סוג השגשוג שיש לנו בעולם האנושי של היום הוא משהו שמעולם לא נראה בהיסטוריה. ראשית, זה כדי למנוע מאותן ישויות חיות לקבל את הפא בסביבה המשגשגת הזאת המעוררת את ההחזקות השונות של האנשים. זה פשוט כך, וכל דבר מהווה משיכה להחזקות שלך, רק כדי לראות אם עדיין תוכל לקבל את הפא או לא. אם אתה יכול לקבל את הפא במצב הזה, אז יכירו בך. אם אתה לא יכול לקבל את הפא, זה אתה עצמך שלא בסדר. שנית, היקום כבר היה צריך להיות מושמד, והחיים האלה כבר היו צריכים להיות מנוּפּים. זה כבר היה צריך להיות המצב, ורק אם תוכל לצאת מזה אז יכירו בך בשמים. אז מי יכול לצאת מזה? אפשר! האם לא קיים הדאפא, הדאפא של היקום, שמופץ? אחרים קיבלו אותו – מדוע אתה לא יכול?! אחרים יכולים לטפח היטב, מדוע אתה לא יכול?! האם זאת לא הבעיה שלך עצמך? בשמים חושבים שזה הוגן. במקור הם היו צריכים להיות מושמדים, אבל אתה רוצה להציל אותם, אז זה צריך להיות כך. מדוע אפשר להציל אותו? איך אפשר לעשות את זה כל כך בקלות? זה פשוט כה רציני. אבל בסביבה הזאת, בעולם כה מרגש, ובנוסף קיימת הרדיפה האכזרית, מי עדיין רוצה לטפח? המכשול הגדול ביותר לטיפוח הוא לבבות אנושיים. לבני אדם יש כל כך הרבה לבבות של אנשים רגילים והחזקות, ויש אפילו תלמידי דאפא שאינם מתקדמים במרץ ונמשכו לתוך זה. הנדרים של עצמם ותחושת ההתרגשות שהייתה להם כשהם קיבלו את הפא, כולם נעלמו. רודפים אותך – מי רודף אותך? האם הם לא בני אדם? האם במהלך ההיסטוריה זה לא קרה למאמינים רבים של אלוהויות? מה אתה שואף להשיג? האם אין זאת השלמות שעל הנתיב לאלוהות? איך רדיפה יכולה לערער את אלה ההולכים על הנתיב לאלוהות? האם זה לא נגרם מכך שנגעו לך בלבבות האנושיים, שעוררו לך את ההחזקות שלך לתהילה, לרווח ולרגשות?

חישבו על זה, כולכם, לא משנה איך היא הרדיפה, וכמה חמורה הרדיפה הזאת, האם זה יכול להיות במקרה? מהזמנים העתיקים ועד היום, היקום הזה, הכול, ועל אחת כמה וכמה המין האנושי – כל היקום מתקדם בהתאם לחוקים שתוכננו מראש. זה במיוחד נכון לגבי המין האנושי. המין האנושי מסתיים באסון גורלי כל חמשת אלפים שנה, וכל חמשת אלפים שנה של תרבות הן תסריט של מחזה. אומר לכולכם, זה באמת תסריט. כל חמשת אלפים שנה בערך ההיסטוריה האנושית מסתיימת והמין האנושי מושמד. הסיבה להשמדה היא חוק היקום של יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס. כשהשלב הזה מגיע, הכול לא יהיה טוב עוד, כולל המוסריות האנושית וכל החומר – הם יושמדו; כשהאופי המוסרי של האדם אינו טוב עוד, בני האדם חייבים להיות מושמדים, והאנשים הטובים האלה שנשארים ישמשו כזרעים להתפתחות מחדש של המין האנושי; אז לוקחים את התסריט ומשפרים אותו; ובהתרחשות ההיסטורית של חמשת אלפי השנים, כל חלק שאינו מספק עובר שיפור, שיפור, ועוד שיפור. לכן, האם זה לא כך שאלוהויות רבות וחכמים רבים בעולם האנושי ומטפחים אמרו את הדבר הבא? הם אמרו שהאנושות חוזרת על עצמה, ושההיסטוריה האנושית חוזרת על עצמה. בקהילת המטפחים המילים האלה נאמרו ונשמעו פעמים רבות, וזה בדיוק העניין הזה.

לכדור הארץ יש היסטוריה של 100 מיליון שנים. יש אנשים ששואלים: איך זה יכול להיות 100 מיליון שנים? מדענים גילו שזה יותר מ-2 או 4 מיליארד שנים. כדור הארץ לא נוצר יש מאַין, אלא מדברים שנלקחו מחלקים שונים של היקום, כלומר, שנאספו משאריות שונות ביקום. אלו שהיו מועילות ונדרשות לכדור הארץ נלקחו – אבל החומר היה קיים כבר לפני כן – ומהן יצרו את כדור הארץ. איך אתה יכול למדוד את זה? כשאתה מודד את זה, זה מראה את הזמנים הקודמים. בני אדם הם רק בני אדם, והם תמיד מוגבלים למחשבות האנושיות האלה. הגיל האמיתי של כדור הארץ הוא רק 100 מיליון שנים, וזה לא יכול לעבור את ה-100 מיליון שנים. מעבר ל-100 מיליון שנים כל המשאבים שלו לא יספיקו עוד.

עדיין, 100 מיליון השנים האלו הן לא זמן קצר. חישבו על זה כולכם, כמה תקופות של חמשת אלפים שנה יש ב-100 מיליון השנים האלה? כמה תרבויות של חמשת אלפים שנה התקיימו? כמה פעמים שיפרו את התסריט הזה? כמה פעמים חזר על עצמו האסון של המין האנושי? אתמול בפגישה על "שֶן יוּן" אמרתי להם משהו. אמרתי שזה לא בצחוק – כיום יש לנו את להקת אמנויות הבמה "שן יון", האם היה אז שן יון? בכל מקרה, היה ריקוד סיני קלאסי, אבל אלה ששיחקו שם את התפקיד של סין או ביצעו את הריקוד הקלאסי לא בהכרח היו אנשי המזרח. כי לא תמיד היו אלה סינים ששיחקו את התפקיד של סין. היו עמים שונים ששיחקו אותו ושהיו הסינים שהיוו את סין, הארץ המרכזית, של התקופה ההיא. בתקופה הקודמת היו אלה האנשים הלבנים ששיחקו אותו, ובפעם האחרונה אלה אנשי הגזע הצהוב המשחקים אותו.

אני לעתים קרובות אומר שהמין האנושי [מתנהל] ממש כמו תסריט, אבל אם אנשים יוכלו בסוף להינצל, ואם ישויות חיות יוכלו להינצל בתיקון הפא – זה בלתי ידוע, ואינו כתוב בתסריט. כל התרבות, המחשבה, וההתנהגות של המין האנושי, נועדו לסצנת המתח הסופית הזאת. ולגבי כמה חיים יישארו, זה לא תוכנן. זה לקח זמן ארוך כל כך, שני כדורי ארץ, במשך 200 מיליון שנים, כדי לתכנן את הדבר הזה. כתלמידי דאפא, לחלוטין אין לכם כל סיבה לא למלא את המשימה שלכם. כשאתה יושב כאן, כשאתה נקרא תלמיד דאפא, בין אם אתה מתקדם במרץ או לא, ובין אם אתה מתרגל חדש או ותיק, יש לך האחריות הזאת. אם לא היה הגורל הקבוע מראש הזה, בהחלט לא היית יכול לשבת כאן.

אז יהיו אנשים שיאמרו: יש כאן גם לא מעט מרגלים. כן! אני מודע לזה לחלוטין, אבל אפילו המרגל הזה הוא כאן כדי שהוא יוכל באופן הזה לשמוע את הפא! גם זה תוכנן על ידי אלוהויות! לא לוקחים בחשבון את העבודות של האנשים. הפצת הדאפא לא לוקחת בחשבון את העבודות של האנשים, והיא גם לא מכַוֶונֶת לקבוצות מסוימות, היא מכַוונת רק ללבבות האנשים! לא משנה מה המקצוע שלך, מחשבותיך הן שלך, לבך הוא שלך, והבחירה לגבי העתיד היא שלך. כל הישויות החיות מקבלות את ההזדמנות. מה היא חמלה (צְה-בֵּיי)? מה זה להציל ישויות חיות? בתקופת סוף הדהרמה יש אנשים העושים עבודת ריגול; האם יצילו אותם? הוא מרגל בחיים האלה, אבל בחיים קודמים הוא היה אדם יוצא דופן, והחיים שלו לפני כן היו אלוהות אדירה. אם לגבי פרויקטים של דאפא אתם מרגישים שהוא לא מתאים, אז פשוט אל תתנו לו לעשות דברים מסוימים, ועדיין הוא מורשה לטפח. אתם יכולים לתת לו להבהיר את האמת ישירות או לעשות דברים אחרים. בעניינים של פרויקטים, פשוט אל תתנו לו לעשות דברים מסוימים שמתכננים, וזה יהיה בסדר.

לגבי עניינים מסוימים, אתם פשוט לא יכולים לחשוב ברציונליות. לגבי הדברים שאתה צריך לעשות, אתה מתווכח ונאבק באמצעות לבבות אנושיים, ואף פעם לא חושב על כך שאתה תלמיד דאפא! כמה עצומה היא האחריות שאתה נושא! אתה אף פעם לא מתייחס לעניינים על בסיס הצלת ישויות חיות, אלא תמיד חושב באמצעות לבבות אנושיים! ברגע שאתה נתקל בעניינים מסוימים, הלבבות האנושיים שלך באים לידי ביטוי! ברגע שאתה נתקל בדברים מסוימים, הלבבות האנושיים שלך עולים מחדש אל פני השטח! תגיד אתה, איך אפשר לשים את הדאפא ללעג? אם באמת לא תוכל להתייחס לדברים האלה כראוי, אז בעיות באמת יופיעו. אלה לא יהיו בעיות קטנות, משום שחייך, והנצח של חייך, יסוימו על ידי הכוחות הישנים.

תלמידי דאפא אינם היחידים שחתמו עם המאסטר חוזה כשהם באו לעולם הזה. כל האנשים וכל החיים שבאו לעולם הזה, ואלוהויות שירדו מהשמים, חתמו אתי על חוזים. היקום הוא ענק כל כך, והישויות החיות רבות כל כך, ואילו כדור הארץ קטן כל כך – הוא לא יכול להכיל חיים רבים מדי. הישויות האלה שנבחרו, כולן נדרו פעם לסייע לי בתיקון הפא ובהצלת ישויות חיות, ורק כך הן יכלו להיוולד על כדור הארץ. זה רק שתכננתי מראש בהיסטוריה שתלמידי הדאפא יבואו לעשות את העניין הספציפי הזה. אבל לגבי הפצת הפא מאדם לאדם, לכל אדם יש אחריות. זה העניין באשר לאנשים רגילים.

הדבר הקריטי הוא שעל תלמידי הדאפא לעשות היטב את הדברים שעליהם לעשות. אבל אתה אפילו לא מתקדם במרץ בטיפוח, לא מטפח ברצינות, או לא ממש מטפח, ובפרויקטים של דאפא המיועדים להציל אנשים הלבבות האנושיים גורמים להחזקות שלך לעלות, והלב שלך תמיד מלא תרעומת. על מה אתה מרגיש חוסר-הוגנות?! האם אינך יודע מה באת לכאן לעשות?! האם אינך יודע כמה גדולה האחריות שלך?! האם אינך יודע שיש אין-ספור ישויות המחכות לך שתציל אותן? זאת האחריות שלך! זה מה שנדרת! כשכולכם עושים ביחד דברים כדי להציל ישויות חיות, זאת הזדמנות, וזה נועד ליצור את התנאים להציל ישויות חיות, אבל לא ניצלת את זה היטב. האם אינך יודע כמה רציני הפשע שתבצע אם לא תעשה את הדברים שתלמידי דאפא חייבים לעשות היטב?!

כתלמידי דאפא, רבים מכם שואפים, בזמן שאתם מבהירים את האמת, שאחרים יוכלו לקבל את הפא ולהצטרף. הכוונה טובה. אבל לעתים קרובות כאשר אתם מבהירים את האמת, בין אם אתם מדברים על הרשעות של המק"ס המרושעת, או עד כמה ישרים וטובים הם מתרגלי הדאפא, אלה הם דברים שאנשים יכולים לקבל. אבל זה לא עובד כשאתם מציעים להם לטפח. מדוע? כמובן שהתירוצים שלהם הם כולם כך: "אני צריך להרוויח כסף, לקיים את המשפחה שלי; אני עדיין צריך לעשות את הדבר הזה והדבר ההוא". הם פשוט לא יכולים להיכנס. על פני השטח הוא לא רוצה לטפח, אבל האם אתם יודעים שאלו הן אלוהויות שלא נותנות לו להיכנס? אלוהויות גורמות לו להשתמש בכל מיני תירוצים, והן שולטות בסוגים שונים של הלבבות האנושיים שלו כדי שהוא יימנע מלטפח, משום שהוא לא ראוי להיות תלמיד דאפא, ומשום שתלמידי הדאפא האלה נקבעו בהיסטוריה. יש כאלה המקבלים את הפא מוקדם, ויש המקבלים אותו מאוחר יותר, אבל זה לא משנה, הוא תלמיד דאפא. אבל יש אנשים שפשוט לא יכולים להיכנס, זה משום שהוא אינו ראוי לשאת במשימה האדירה הזאת.

זה כמו עם להקת אמנויות הבמה "שן יון" – אנחנו רוצים להעסיק מישהו עם כישורים מעולים, אבל הוא לא מטפח. אפילו אם אנחנו מצליחים להביא אותו לכאן, הוא יעזוב עם כל מיני תירוצים. יש אנשים שאינם מטפחים ורוצים להישאר, אבל אלוהויות יגרמו לו לעזוב. הכוחות הישנים גם לא ירשו לו להישאר כאן, משום שהם מרגישים שהוא לא ראוי להישאר כאן. "שן יון" מציל את הישויות החיות, שזה דבר שתלמידי דאפא עושים. היות שה"שן יון" הוא, אחרי הכול, להקת אמנויות במה הדורשת כישורים ברמה די גבוהה, אז אם למישהו יש הכישרון והוא גם יכול לטפח, הוא באמת יכול להצטרף. אם הוא מוכיח שהוא טוב, אז מאפשרים לו להישאר, אחרת לא מאפשרים לו להיכנס. אפילו אם הוא נכנס, אם הוא לא עושה את הדברים שהצד היודע שלו הבטיח לעשות, אז יגרמו לו לעזוב. זה משום שזוהי קבוצה של מטפחים, קבוצה המצילה ישויות חיות. במושב התזמורת ועל במת הריקוד נמצאים לא רק אנשים, אלוהויות נמצאות שם גם כן. אם יש שם אדם רגיל – אדם רגיל שכל גופו נושא קארמה ושאינו מטפח, איך אפשר להרשות את זה? זה למעשה המצב. כלומר, הקבוצה הזאת של תלמידי דאפא היא לא קבוצה שפשוט כל אחד יכול להצטרף אליה. כולכם יודעים שאלוהויות מסייעות ושנִסִים מתרחשים לגבי הכישורים והטכניקות של המבַצעים של ה"שן יון" הן על הבמה והן מחוץ לבמה. הצלילים שהתזמורת מפיקה והאפקטים החזותיים שאנשים רואים, כולם מחוזקים על ידי אלוהויות, ואף אחד לא יכול להשתוות לזה. מה שאנשים רואים ושומעים הוא מעבר למין האנושי. כמובן, ככל שהכישורים של האדם טובים יותר, כך ההשפעה טובה יותר.

זה אותו הדבר לגבי הפרויקטים האחרים של תלמידי הדאפא. כאשר אין לנו אנשים עם כישרון, אז אנחנו מחפשים אותם בחברה. אבל אחרי שמחפשים פה ומחפשים שם, בסופו של דבר זה לא יעבוד, ועדיין תצטרכו להסתמך על עצמכם. היות שאתם תלמידי דאפא, עליכם לעשות את הדברים האלה בעצמכם – מדוע אתם מסתמכים על אנשים רגילים? מדוע שלא תחשבו על דרכים לפתור את הבעיה בעצמכם ולפתח אנשים בעלי כישורים? כולכם רוצים לתת אגרוף מהיר, נכון? כלומר לחפש הצלחה מהירה. החשיבה הזאת מגיעה מתרבות המפלגה שהמפלגה המרושעת החדירה לך בשיטתיות. כל דבר שאתם עושים, עשו אותו היטב. בתהליך עשיית הדברים, מה שמסתכלים עליו הוא הלבבות שלכם, לא ההצלחה בפני עצמה. בתהליך עשיית הדברים אתם יכולים להציל אנשים! תהליך עשיית הדברים הוא גם תהליך בו אתם מתרוממים בטיפוח, שזה באותו הזמן ממלא את התפקיד של הצלת ישויות חיות! זה לא שאם אתה מצליח לעשות את הדבר הזה, רק אז אתה ממלא את התפקיד של הצלת ישויות חיות.

 יש דבר נוסף הקורה למתרגלים מכל אורחות החיים. יש אנשים שבאופן קבוע שמים דגש על עניינים קטנים. הם תמיד לא יכולים לוותר בלבם על דברים כמו תנועות מסוימות בתרגילים, המהירות של תנועות מסוימות, או אם התנועות הן טיפה לא מדויקות. אלו מכם היושבים כאן, אתם באתם מאסכולת הבודהא, אסכולת הטאו, או הייתם סוגים שונים של אלוהויות לפני שבאתם להפוך להיות בני אדם. אומר לכם, המערכת הזאת של הדברים של המאסטר משמשת לגרום לכם להגיע לשלמות כך שתחזרו למיקום המקורי שלכם, ושיהיו לכם הדברים המקוריים שלכם. לא הדגשתי באופן מפורט מדי כמה מדויקות צריכות להיות [התנועות שלכם], כאילו שיצקו אתכם באותה תבנית. אני לא אמרתי את זה. אם התנועות שלכם נכונות באופן כללי, אז הן יעבדו. הרחיבו את לבכם, ואל תשתמשו בו לדברים הקטנים האלה, וגם אין עליכם להשתמש בסוגים שונים של לבבות אנושיים כדי להסתכל על דברים. זה גם קורה אצל אנשים מסוימים בלימוד הפא: מה ללמוד, באיזו שעה, למשך כמה זמן, ומה לקרוא או לא לקרוא בלימוד הפא. כתלמיד דאפא, כשיש לך זמן אתה לומד את הפא, משום שאתה מטפח – מה תעשה אם לא ללמוד את הפא? בזמן שנותר, אם תוכלו להציל עוד אנשים, זה יהיה טוב!

לימוד פא קבוצתי הוא מה שהשארתי לכולם, ותרגול קבוצתי הוא מה שהשארתי לכולם. למעט במצבים של רדיפה חמורה, באזורים שמחוץ לסין, צריך לעשות את זה כך. אין שום סיבה לא לעשות את זה, משום שזה קשור לנושא של קבלת הפא של אנשי העתיד ושל הטיפוח שלהם. לפיכך, תרגול קבוצתי ולימוד קבוצתי הם דברים שאתם לא יכולים בלעדיהם. בלימוד הפא תתרכזו ב"ג'ואן פאלון". אם יש לכם יותר זמן, אז קיראו הרצאות אחרות, וזה בסדר. אבל עליכם בעיקר ללמוד את ה"ג'ואן פאלון". אם באמת אין לכם זמן רב ואתם לא יכולים לקרוא הרצאות אחרות, אז עליכם למצוא זמן ללמוד בעצמכם את הרצאות הפא האחרות שלי. זה בדיוק עניין פשוט כל כך, לא קבעתי לכם בכוונה דרישות כלשהן, לא קבעתי לכם תקנונים כלשהם באופן נוקשה, מדוע שתקבעו אתם דברים באופן נוקשה!

אבל יש דבר אחד: למרות שאין דרישות כאלה, אתה חייב להתייחס לעצמך כמטפח! אתה צריך לקחת את היוזמה ללמוד את הפא! אם אינך לומד את הפא, איך תוכל לעשות את הדבר הזה? אתה אולי אומר שאתה יכול. אם אתה מתבסס על מחשבה ערמומית ושכל חריף אנושיים כדי לעשות דברים, אז בטוח שלא תוכל לעשות את זה. מדוע? אתה יכול לעשות את זה בעסקים או בעבודה בקרב אנשים רגילים, אבל אינך יכול לעשות את זה בדבר הזה, משום שלמילים שאתה אומר אין אנרגיה והן לא בהתאמה לפא. אתה רוצה להציל אותו, אבל המילים שאתה אומר לא יכולות לסלק את הקארמה שלו ולהסיר את ההחזקות שלו – איך תוכל להציל אותו?! אם אתה רוצה להציל אותו, אתה בעצמך חייב להיות מטפח, כך שלמילים שאתה אומר תהיה אנרגיה שתוכל לסלק את הדעות הקדומות ואת ההחזקות שלו – יש לה השפעה כזאת והיא יכולה לרסן את הדברים הרעים האלה שמפריעים למחשבותיו באותו הזמן – רק אז תוכל להציל אותו. זה כך גם לגבי הבהרת אמת בסביבות שונות, האם זה לא כך? יש גם אנשים החושבים: אני מטפח ותיק ולא תהיה בעיה אם לא אלמד את הפא במשך זמן מה. תהיה בעיה. לא משנה כמה אתה ותיק, זה לא ילך, משום שהחלק שלך שטופח כבר הופרד ממך. הגונג שלך שהורם למיקום המקורי השמימי שלך יתפקד רק בשילוב עם המחשבות הנכונות שלך שהן בתוך הפא. אם אינך לומד את הפא ואתה רחוק מהפא, אז אי אפשר יהיה להפעיל את הגונג שלך, משום שזהו כוח הנובע מהפא.

איך הלבבות האלה והפחד הזה יכולים להפעיל את הגונג? אם אדם עוזב את הדאפא, הגונג שלו יפול ולא יישאר ממנו דבר. אמרתי לכל אורך הדרך – אמרתי שלגבי טיפוח, אם אתה עוזב את הדאפא, אז אתה כבר לא עושה טיפוח-תרגול. כשאתה עוזב את הדאפא, בכל דבר שאתה עושה, זה לא תלמיד דאפא שעושה, אלא רק אדם רגיל העושה דבר טוב. לא תגיע לשלמות, אלא תוכל רק לצבור סגולות טובות. צבירת סגולות טובות אינה מגדילה את הגונג שלך, אז תישאר כאן, אצל בני האדם. אתה תלמיד דאפא, אבל אינך רוצה להציל את הישויות החיות שלך, אבל אין-ספור ישויות חיות מחכות שתציל אותן. אתה לא תוכל להציל אותן, ולפעמים תיעשה נרפה כמו אדם רגיל. אתה חושב שהכול פשוט כל כך, ואתה מרגיש שכל מהלך, כל מחשבה שלך, כולם מאוד טבעיים ופשוטים "זה לא עניין גדול, הלא כן? מה העניין הגדול?" מה זאת אומרת "לא עניין גדול"?! האחריות שלך היא עצומה! איך זה יכול להיות לא עניין גדול?! אם אתה רק אדם טוב בקרב אנשים רגילים ואינך עושה טיפוח, אז אתה עדיין מבצע פשע עצום ביותר! זה משום שאינך מציל את הישויות החיות שאתה אמור להציל!! אינך ממלא את החוזה שחתמת בפרהיסטוריה!! האם זה לא עניין כזה?! כשלימדתי את הפא בעבר אף פעם לא דיברתי אתכם בטון כזה. המאסטר מודאג, כי הסוף מתקרב מהר. אבל יש אנשים שלא מודאגים. מה אפשר לעשות?! המתרגלים האלה שדחפתם החוצה באמצעות הלבבות האנושיים שלכם – כמובן שגם הם לא פעלו היטב, והם עזבו בתרעומת – אם לא תמצאו אותם ותחזירו אותם, אז אתם מבצעים פשע גם כן. האם אתם חושבים שזה כמו משהו בקרב אנשים רגילים שכשזה חלף אז זה חלף? האם זה כזה פשוט?

הישויות ביקום הזה הן לאין-ספור, וכולן שולחות לכאן עין, זה כמו חוט שבקדמתו יש עין. אין-ספור הישויות ביקום כולן שולחות לכאן עין, צופות בתשומת לב בכל אחד מתלמידי הדאפא! הן נמצאות בכל רמה! בנוסף, בכל רמה יש עיניים בתוך העיניים! בממדים אפילו יותר מיקרוסקופיים – שאפילו אלוהויות ברמות נמוכות לא יודעות עליהם – בתוך עיניים יותר מיקרוסקופיות יש עיניים הנשלחות מממדים אפילו עוד יותר ועוד יותר מיקרוסקופיים – הן ממלאות את כדור הארץ כך שאין כלל רווחים, והן כולן צופות בתשומת לב בכל הדברים כאן בקרב בני האדם. הן בוחנות כל מעשה ופעולה שלכם, וכל מחשבה וכוונה שלכם, משום שאתם תקבעו את העתיד של החיים שלהן! האם הן לא מודאגות! אתה חושב שזה לא משנה, ושמדובר רק באם אתה פעלת היטב או לא. אבל זה לא נכון שזה לא משנה. האם אתה יודע כמה עצומה האחריות שלך? מהו תלמיד דאפא? האם אפשר להשתמש בשם הזה סתם כך? זה הוא התואר האדיר ביותר והקדוש ביותר!

כמובן שתלמידי דאפא רבים פועלים טוב מאוד למרות שהם מעדו במידות שונות. זה לא משנה, המאסטר ראה שיש מצוקות שבני אדם לא יכולים לשאת, אז הן לא נחשבות. כשאתם נופלים – קומו, וזה הדבר הכי יוצא מן הכלל. פעלו היטב מחדש! כל עוד אתה יכול תמיד ללכת בראש צלול ואתה תמיד מטפח ועושה את מה שתלמיד דאפא אמור לעשות, אז אתה יוצא מן הכלל והמאסטר יכיר בך! אני מקווה שכולכם תפיחו בעצמכם מרץ ותפעלו מהר, ושתפעלו היטב. העבירו את המילים האלה לתלמידי הדאפא שבסין. אל תיתפסו בלבבות אנושיים, בעניינים קטנים ובוויכוחים בלתי פוסקים. המצב משתנה כל הזמן, אז שלא יהיו לכם כל כך הרבה לבבות אנושיים.

שמעתי שבמקומות מסוימים מתרגלים יוצאים החוצה לעשות את התרגילים. יש מתרגלים שהולכים לתחנות משטרה, למשרדי ביטחון הציבור ולמשרדים ממשלתיים להבהיר את האמת – הם אפילו מצליחים בזה מאוד. הרוע במקומות מסוימים כבר ממש לא מעז לרדוף תלמידי דאפא בחומרה כזאת. המצב משתנה, והרוע הולך ופוחת. לא משנה מה, האנשים מחכים לכם שתצילו אותם – כולל אפילו חלק מאלה המבצעים את הרדיפה. כמובן שיש כאלה שביצעו חטאים גדולים מדי, ואולי הם לא יקשיבו כשאתם תבהירו את האמת. זה לא שהוא לא מקשיב – האלוהויות הן שלא מאפשרות לו להקשיב. אבל לא משנה מה, לתלמידי הדאפא אין בחירה, ואתם צריכים להציל את הישויות החיות העומדות מולכם.

כשנולדתי, אלוהויות רבות נולדו יחד אתי. מאותו רגע ואילך זה קרה כל שנה שאלוהויות היו יורדות. כאשר זה הגיע לזמן שהתחלתי להעביר את הפא, האלוהויות האלה ירדו כמו פתיתי שלג – היו כל כך הרבה מהן. חישבתי את הגיל שלהן כיום, ומהזמן שהתחלתי להפיץ את הפא ועד עכשיו, הם אנשים צעירים בסביבות גיל 25, רבים מהם באמת לא הוצלו. הן כולן אלוהויות, כולן ירדו לכדור הארץ, והן התפזרו בכל האזורים של העולם. יש כאלה שלא יכלו להפוך לבני אדם, כי לא היו גופים אנושיים רבים כל כך, אז הן הפכו לחיות או לצמחים. מדוע לחברה הנוכחית יש בשנים האחרונות דרישות גבוהות כל כך להגנה על חיות וצמחים? יש לכך סיבות, וזה תוכנן והובל על ידי אלוהויות. אף אדם לא יכול לראות את הדברים האלה בבהירות, אבל אף אחד מהדברים האלה אינו פשוט.

העולם האנושי הוא אשליה, וברגע שאתה יורד למטה אתה נעשה מושלה ושוכח הכול מהעבר. אנשים רבים יודעים – בעולם כיום, בין אם אלה ממשלות או מדענים, בכל מקרה אנשים רבים יודעים – שהמין האנושי הגיע לשלב האחרון, המין האנושי עלול להסתיים כל יום. הם כולם ברורים לגבי זה. המשאבים של המין האנושי אינם טובים עוד, וכדור הארץ נהרס במהירות. המים יהיו הראשונים שאי אפשר יהיה להשתמש בהם. יש אנשים שרוצים לחיות חיים נינוחים וקלים, חיי אושר – אני מתייחס לאנשים רגילים. אבל לא משנה מה, בני אדם הם רק בני אדם, ולא משנה כמה גבוהה הרמה שהוא בא ממנה, ברגע שהוא מגיע לעולם האנושי, הוא ייכנס לאשליה ולא מרשים לו לזכור דברים מלפני כן. אז מה אפשר לעשות? צריך שאתם תלכו להציל אותם. אתם צריכים להסביר מתוך העקרונות הישרים, מתוך הפא, מתוך הסיבות שבגללן אנחנו נרדפים, ולגרום לאנשים שיהיו להם מחשבות נכונות, ורק אז האלוהויות יכירו בזה כהצלת אנשים. אם תציגו נסים, זה יעורר את ההחזקות החזקות של אנשים ליכולות על-טבעיות, והם יטפחו כדי להשיג יכולות, ולא למען ההצלה של חייהם. בזה לא יכירו. זאת לא הצלה, וברגע שאנשים יראו את זה, כל חיים, לא משנה כמה הם רעים, ירצו לטפח. האם זה לא יהיה טוב אם הבורא בעצמו יציג את היכולות שלו – ואז מדוע צריך אתכם שתציגו אותן?

יש אנשים שתמיד חשבו, כשישוע יֵרֵד, כשאלוהויות ירדו, האם הן לא יופיעו שם למעלה בשמים? וואו, אלוהויות מופיעות שם למעלה ומציגות אור זוהר. אומר לכם, זה חייב אם כך להיות שדים שבאים. חיים חטאו, והם עומדים להתפורר בתהליך היצירה-התייצבות-התנוונות-הרס, וזה הזמן שבו הם באים לתוך האשליה לחפש הצלה. הם חייבים לרומם את המחשבות הנכונות שלהם בתוך האשליה, ורק אז הם יוכלו להינצל. אם אלוהויות באות ומציגות אור זוהר, חישבו על זה כולכם, כל אדם, לא משנה כמה הוא רע, ירצה לטפח. אז מדוע שאלוהויות בשמים יצטרכו להתגלגל לתוך העולם האנושי? הבורא יוכל פשוט לעמוד שם ולומר: "כולכם, היפכו כולכם להיות טובים", וייתן אמות-מידה לאנשים; זה יספיק, רק משפט אחד. מדוע שהוא יצטרך לבוא לעולם האנושי? האם זה לא העיקרון? זה משום שכולם לא מתאימים עוד לאמות-המידה, ובאשר לישויות בקוסמוס, זה משום שהישויות חטאו, אז עליהן לבוא לתוך האשליה ויגרמו להן לסבול קשיים; בתוך הסבל הזה, אתה עדיין יודע לטפח, ויכולות עדיין להיות לך מחשבות נכונות, אז האלוהויות יחשבו שרק זה יוצא מן הכלל, ורק אז הן ירשו לך לטפח וירשו לך להינצל. זה העיקרון, הלא כן?

היו באמת כמה אלוהויות שבאו לתוך שלושת העולמות. הן ראו מהשמים שהמלכים של העולם שלהן, האלוהויות העיקריות של היקום שלהן, שירדו למטה מהעולמות שלהן לתוך העולם האנושי, פועלים גרוע מאוד בעולם האנושי, ולפיכך הן היו מודאגות ביותר. הדאפא כבר הועבר, אבל הם עדיין נאחזים באשליה ולא מתעוררים, והם עושים דברים רעים. האלוהויות האלה יודעות שהם לא יוכלו כבר להינצל, אז הן מיהרו היישר לכאן בעצמן מתוך רצון לעורר את האדם הזה. אסור להיכנס לשלושת העולמות, ואם נכנסים, אי אפשר לצאת. אחרי שנכנסים הופכים להיות כמו בני אדם. לכמה מהן  היו כנפיים, והן עפו מפה לשם. אבל בהדרגה הן איבדו את היכולת ולא יכלו לעוף. בסוף הישויות האלה מתו בקרב בני האדם. היו באמת כמה שנכנסו. היו גם צורות אחרות, אבל ברגע שהן נכנסו הן לא יכלו לצאת, והן היו חייבות להיות כמו בני אדם. הן מתו כאן. כאן בעולם האנושי אי אפשר לשבור את האשליה בזמן תיקון הפא. לאפשר לאנשים לראות זה שווה-ערך לביצוע פשע, משום שהן באו כדי לשבור את האשליה בעולם האנושי ולא מרשים את זה. כמובן, בני אדם ראו – אנשים רבים כבר ראו את הסצנות האלה, אבל הם מיעוט.

לא משנה מה, המאסטר מסביר לכם את הדברים מתוך עקרונות הפא. אני לא יכול להופיע בשבילכם באור זוהר. כמובן, יש אנשים שראו משהו, אז אתה ראית. אתה ראית את הסצנות שמעבר לפני השטח האנושיים, וזאת הייתה התוצאה של היכולת שלך. זה לא קרה על פני השטח, אז זה לא נחשב כשבירת האשליה. זה מה שהיית אמור לראות. אם מראים את הדברים לגמרי על פני השטח האנושיים, אז האשליה נשברת. אבל יש דבר אחד שכולכם יודעים, שמה שהמאסטר אמר הוא חסר תקדים, ואף אחד אחר לא מסוגל להגיד לכם את זה. לא רק שהכול לגבי החיים שבכל הרמות שביקום הזה נמצא בזיכרון שלי, אלא גם העתיד והעבר של האנושות כולם נמצאים בי. אני יודע הכול, אבל אני לא יכול להראות לכם. למעשה, הראיתי לכם קצת. שמעתם שהמאסטר מלמד שירה (מחיאות כפיים). אלו המתמחים בריקוד יודעים שמומחי הריקוד לא יודעים כמוני, משום שהריקוד הפרהיסטורי היה משהו שאני יצרתי (מחיאות כפיים נלהבות). כמובן, אלה לא הדברים היחידים; הם אומרים שפתאום המאסטר יודע כל כך הרבה דברים. ובכן, למעשה, יש אנשים שלא עומדים בציפיות. הם נשבעו בפרהיסטוריה שהם יבואו לעשות את הדבר הזה, אבל הם לא באו, ואף אחד לא עושה את זה, אז המאסטר עושה את זה בעצמו.

בכל מקרה, אני פשוט רוצה לומר לכם שכתלמידי דאפא עליכם לדעת כמה עצומה היא האחריות שלכם ושזה בהחלט לא משחק ילדים. המשימה הזאת כבר הגיעה לשלב האחרון ואני מודאג ביותר, אבל אתה עדיין לא מתייחס לזה ברצינות. אבל בסוף זה יהיה מאוחר מדי, מאוחר מדי אפילו כדי לבכות. כל הדברים בעולם האנושי תוכננו בכוונה כדי לעורר את ההחזקות של האנשים – יש דברים רבים כל כך שמונעים ממך להינצל. אתה לא מתייחס לעצמך כמטפח, ואתה הולך בעקבות הדברים האלה?! אתה התקווה לכל הישויות החיות, ואתה התקווה לחיים שנמצאים באזור שלך!

הרדיפה הזאת היא פשוט מרושעת מדי, והדברים שתכננו הכוחות הישנים הם פשוט מרושעים מדי. כל הדברים שאני ביססתי במשך 200 מיליון שנים נהרסו על ידם, והם גרמו לדברים להגיע למצב הנוכחי. אני רציתי ליישב את הכול בדרך טובה, אבל הדברים הגיעו למצב הנוכחי, אז זה יכול להיות רק כך, ואני אגבר עליהם במשחק שלהם. אחרים יכולים לפעול היטב, מדוע אתה לא יכול?! הדברים הם פשוט כך. אם אין מצב מיוחד, אז עליך לפעול היטב.

מתרגלים רבים באו מסין, ותלמידי הדאפא האחראים על הוועידה הזאת לא יכלו לאמת את זהותם ודברים אחרים, וכל שנה יש רבים שבאים מסין, אז הם מודאגים מאוד, ותוהים אם יהיו בעיות. בסוף אמרתי שהמתרגלים מסין עשו דרך ארוכה וזה לא היה להם קל להגיע, אז בואו נאפשר להם להיכנס (מחיאות כפיים). אנחנו לא מפחדים שכמה אנשים אחרים יחמקו פנימה. למי ששומע את הפא יש קשר גורלי כזה, כי אחרי הכול באת לקבל את הפא. אם אינך יכול להיות תלמיד דאפא, אז עליך להחזיק במחשבות נכונות, להתכונן לפעול היטב, ולהיות אחראי לחיים שאתה מייצג.

טוב, אשתמש בזמן שנותר לענות לכולכם על כמה שאלות. (מחיאות כפיים סוערות) אתם יכולים לכתוב פתקי שאלות ולמסור אותם לצוות הוועידה.

העבירו את פתקי השאלות לכאן.

תלמיד:  בשנים האחרונות, מתרגלים רבים הגיעו מסין למדינות שונות. רובם לא ממש יצאו החוצה בזמן שהם היו בסין, אך הם אומרים שהמאסטר תכנן עבורם לאמת את הפא בסביבה הרגועה שמחוץ לסין. אחרי שהם מגיעים למדינות שמחוץ לסין, יש להם מחסום שפה, הם לא מכירים את החברה שמחוץ לסין, והם לא מבינים את התרבות המערבית. בנוסף, הם היו תחת תרבות המפלגה במשך זמן רב, אז הם הביאו לפרויקטים שונים בעיות ואפילו הפרעה. נוסף על כך, היו אנשים באזורים מסוימים שהשתמשו באנשים ללא הבחנה…

המאסטר:  אתה מרגיש שמתרגלים ותיקים מחוץ לסין לא משתפים פעולה, ושקל יותר להשתמש באלו שבאו מסין שהם יותר צייתנים – יכולת העבודה שלך [עם אנשים] ממש גרועה!

רוב המתרגלים שבאו מסין – זה לא בשביל להעביר עליכם ביקורת – לא פעלו היטב בסין, והם גם לא פעלו בצורה טובה כל כך מחוץ לסין. ואפילו יש כאלה שבגלל הפחד שהם פיתחו בסין, אפילו לא מעזים לפגוש מתרגלים אחרי שהם יוצאים משם, והם מתחבאים באזורים מרוחקים, ומי יודע מה הם עושים. יתר על כן, ההשפעה ארוכת הטווח של תרבות המפלגה היא אכן חמורה, ודרכי החשיבה וההתנהגות האישית שלהם הן לגמרי לא בהתאמה לאנשים של העולם הזה.

אתה אולי מרגיש שזה טבעי למדי, אבל אין זה כך. מדוע המק"ס המרושעת הורסת את התרבות הסינית? משום שהתרבות הזאת הוקמה במהלך זמן כה ממושך מתוך מטרה לאפשר לאנשים לקבל את הפא כשיגיע הסוף! הכוחות הישנים ראו שזה יהיה קל מדי לקבל את הפא, אז הם הפריעו, הרסו והשמידו את התרבות הזאת. על פני השטח, מטרת כל אחד מהקמפיינים הפוליטיים בסין הייתה לתקוף את אלו שהתנגדו למפלגה המרושעת, אבל למעשה מה שהם הרסו היה את כל האליטה של התרבות הסינית! "מהפכת התרבות" המשיכה ושרפה לאפר את שרידי התרבות. חמשת אלפי שנות פאר והדר הותירו מאחוריהן בכל מקום שרידים של התרבות. אפילו לְבֵנָה שמרימים מהאדמה יכולה הייתה להיות בעלת היסטוריה של כמה אלפי שנים. הבית, הלְבֵנים, הרעפים והריהוט של כל משפחה היו עתיקות בנות כמה מאות שנים. כולם הושמדו על ידי המפלגה המרושעת. הם ביססו שיטה של מאבק, שיטה כזאת בה אנשים נאבקים באנשים – שיטה שהיא הברברית ביותר והחוליגנית ביותר. אבל כל האנשים בחברה של סין חיים כך, והם התרגלו לזה, והם חושבים שכולם כאלה. אנשים צעירים אפילו חושבים שבני אדם אמורים להיות כך. היות שהדור הנוכחי גדל בתוך תרבות המפלגה, הוא אפילו חושב שאין שום בעיה בחברה ההיא.

כשאתה יוצא מסין, אתה רואה שאנשים נראים דומה, לכולם יש ראש אחד וארבעה גפיים, אבל הם לא אותו דבר. לפני שהמק"ס המרושעת הגיעה, העקרונות האוניברסליים שבהם החזיקו האנשים בעולם – כולל האנשים הסינים – היו זהים! למרות ההבדלים בצבע העור, בהופעה ובהתנהלות, בסיכומו של דבר, קווי היסוד של התרבות שהיו בלב האנשים, והקריטריונים לאמוד מה טוב ומה רע, היו זהים לחלוטין, בלי שום הבדל. אלוהות אחת דאגה לכל זה! אבל כיום, בכל מקום שסינים באים אליו, שם יש בעיות. שמעתי ש[סינים] נסעו לטייל בשוויץ והשוויצרים לא יכלו לסבול את זה, אז הם ארגנו רכבת מיוחדת לסינים.

גם תלמידי דאפא צריכים לשים לזה לב. שמעתי שכשחילקתם עלונים באזורים של קהילות ברמה גבוהה, ראיתם שהדשאים ממש נחמדים – "בואו נעשה כאן מדיטציה״ (הקהל צוחק), אז התיישבתם שם לעשות מדיטציה. כשאתם מתנהגים כך, איך האנשים המקומיים יוכלו לקבל את זה? בחברה הזאת, המושגים של האנשים הם שונים, זה משהו שהם אף פעם לא ראו לפני כן. שמעתי גם על סוגים אחרים של התנהגות לא תרבותית. אני מציע שאלו מכם שיַצְאו אל מחוץ לסין, הזדרזו ללמוד כמה שיותר מאנשים מערביים, או מסינים הנמצאים כבר זמן רב בארה"ב. שאלו אותם איך להתנהל בין אנשים. תשאלו אותם עוד על דברים שאתם לא מבינים, ושנו במהירות את צורת החשיבה שלכם. אחרת אתם לא תצליחו לעשות שום דבר במקום הזה, ואם תעשו דברים שיש להם השפעה שלילית, אז זה שווה-ערך לגרימת נזק. בתחילת הרדיפה, לא היו תלמידי דאפא רבים בקהילה הבין-לאומית, אבל הם באמת הצליחו לשנות את המצב שם. עכשיו אתם באתם, ואתם ממלאים תפקיד שלילי. שנו את הדברים בזריזות! כתלמידי דאפא, אם בכל הדברים שאתם עושים אתם הולכים לקיצוניות, זה לא בסדר.

בחברה ההיא שתחת המק"ס המרושעת, בכל דבר שעושים הולכים לקיצוניות! החברה הזאת [המערבית] מאפשרת מרחב פעולה כשעושים דברים, והיא עושה את הדברים בדרך בה הם צריכים להיעשות. אתה אולי לא מצליח לעמוד בזה. אבל עליך לעמוד בזה, ועליך לעשות את זה בדרך הזאת. סין היא באמת כך, האנשים שם הולכים לקיצוניות בכל דבר שהם עושים. אפילו כשהם פותחים מסעדה, הם קוראים לה "קיסר הקיסרים" או "מלך המלכים" או "השמים של השמים". (הקהל צוחק) (המאסטר צוחק). לכן אני אומר שאם אתם רוצים לפעול היטב בהצלת אנשים בקהילה הבין-לאומית, אז צריך לשנות את צורת המחשבה הזאת.

תלמיד:  בשנה שנתיים האחרונות יש לא מעט תלמידים ממקומות שונים שקנו דירות בקרבת ההר, מתוכם יש הרבה שלא נרשמו על פי ההנחיות, וגם לא הלכו על פי ההנחיה לאייש אתרים שבהם מקדמים את "תשעת הדיונים". האזור ההוא רחוק מאוד מהעיר ניו יורק, ואין שם כמעט בכלל פרויקטים של הבהרת אמת, וגם התחבורה אינה נוחה. מתרגלים שאינם יודעים אנגלית, ולא יכולים לנהוג במכונית, לא יכולים לעשות שם כלום..

המאסטר:  כן, זה נכון. אתה צריך שיהיה לך מעמד חוקי בארה"ב. כדי לקנות שם בית, אתה צריך להיות בחברה האמריקנית כבר זמן מה, ושזה לא ישפיע על פרויקטים אחרים, ובנוסף, שתוכל לנהוג במכונית. אם באת מסין, לשם מה אתה דוחף את עצמך לשם? לא מרשים לך להיכנס להר, וגם אין לך מה לחפש את המאסטר. המאסטר לא מתעסק בעניינים האדמיניסטרטיביים האלה, ויש שם אנשים שמטפלים בזה במיוחד. אתם יצאתם [מסין], אבל אתם עדיין לא פועלים היטב בדברים שאתם צריכים לעשות.

תלמיד:  האחראים או מתאמי הפרוייקטים באזורים שונים מתַקְשרים מעט מאוד עם המתרגלים או אפילו לא מתַקְשרים איתם. יש כאלה שלא מקשיבים לדעות ולהצעות של אחרים, ומחליפים את אלה שהם מרגישים שאינם צייתנים.

המאסטר:  אני אומר לכם, אם אתה, כאחראי או כמתאם של פרויקט, לא משתף פעולה היטב עם מישהו, יש לך פרצות בטיפוח, ואתה צריך לסגור אותן. אם לא תוכל לסגור אותן יהיו לך פרצות, וזאת תהיה בעיה בדרכך לשלמות המלאה. האם אינך מאמין לזה? הדגשתי כל הזמן שאתם צריכים לשתף פעולה זה עם זה. כאחראי, איך אתה יכול להיות כל כך חסר יכולת? אתה תמיד הודף אחרים. האם זה קשה כל כך לשכנע אותם בסבלנות? האין זה כשלעצמו טיפוח? אם אתה רק בוחר את מה שקל, האם זה טיפוח? עליך לדבר בהיגיון וברוגע עם אחרים – האם קשה כל כך להסתדר עם מתרגלים אחרים? היכולת שלך מוגבלת ולא פעלת היטב בדברים רבים, ועדיין אתה רוצה להתפאר ולהראות את עצמך. לְמה זה נחוץ? מה שאלוהויות מסתכלות עליו זה לא פני השטח שלך, אלא אם אתה שם את לבך! הן לא מסתכלות על היכולת שלך, אלא על האם שמת את כל הלב שלך, והאם הלב שלך בפא. אם אתה בהתאמה לפא, אלוהויות יעזרו לך לשתף פעולה. אם הלב שלך לא בפא אלא בעשיית דברים, ואתה נעזר במי שמקשיב לך ולא נעזר במי שלא מקשיב לך, תגלה שהצייתנים האלה יהפכו לבלתי צייתנים מאוחר יותר. זה משום שלא עברת את המבחן הזה, ואתה תסלק כל אחד שאינו צייתן. לא יהיה לך אף אחד לעבוד איתו, וגם לא יהיה לך שום דבר לטפח, ובסופו של דבר תישאר לבד. איך אתה יכול להיות כל כך חסר יכולת? כתלמידי דאפא, כפי שאמרתי בעבר, כולכם הייתם מלכים בשמים. לאן נעלמה היכולת שלך? אנשים אומרים שהגעת מרמה גבוהה, אז אתה אמור להביא אתך כמה מהאלמנטים האלה ושתהיה לך החוכמה הזאת. לאן נעלמה היכולת שלך?

תלמיד:  בקידום ה"שן יון", תלמידי הדאפא באיטליה לא עמדו בקצב בטיפוח ולא יצרו גוף אחד.

המאסטר:  באיטליה, יש לומר, דווקא פעלו לא רע. אבל אני מרגיש שבין אם זה דברים של דאפא או עניינים של "שן יון", או גם כמה דברים אחרים בדאפא, אלה לא דברים שאמורים להיעשות על ידי מספר קטן של אנשים. אם באזור שלך יש רק אדם אחד, אז אלוהויות יעזרו לך להשיג זאת. אבל אם יש לך אנשים אחרים באזור שלא נוקפים אצבע, אז אלוהויות בהחלט לא ירשו זאת, אז עליכם ללכת לבקש מכולם להשתתף. האחראים הם מתאמים, ועליהם לתאם היטב עם אחרים ולהניע אותם היטב, ולבקש מכולם להשתתף – זה להיות אחראי! אם אתה אומר "אני האחראי, ואני פשוט אעשה את זה בעצמי" – זה לא שאתה האחראי על העשייה של הדבר הזה – לא זה הרעיון. אני תמיד אמרתי – אני מבקש מהאחראים להוביל היטב את האנשים באזור שלהם. אל תחששו שיהיו איתם בעיות. אולי אין להם ניסיון כרגע, אבל עם הזמן, באמצעות העשייה, הם ישיגו ניסיון. העניין הקריטי הוא להוביל אותם ללמוד את הפא תכופות ולגרום להם להבין את האחריות העצומה שלהם, ואז הם יוכלו להשתפר בהדרגה.

תלמיד:  יש מתרגלים שמתו מקארמת מחלה, ועל המצבות שלהם כתובות מילים הקשורות לדאפא. האם זה הולם? זה קורה גם מחוץ לסין וגם בסין. יש אפילו כאלה ששמים ספרי דאפא בארונות הקבורה.

המאסטר:  מנקודת המבט של תלמידי הדאפא, אתם לא יכולים לעשות דברים שמכתימים את הדאפא. בלבם של תלמידי הדאפא, הדאפא הוא קדוש. איך אפשר לשים [את הספרים] בתוך ארונות קבורה של מתים שילוו את הגופות הנרקבות שלהם? הגוף האמיתי שטופח היטב כבר עזב, כאן זה רק גוף הבשר ודם. אם הדאפא מוכתם, זה שווה לכך שאתה הצבת לאדם שמת חטא הכי גדול, וגם אתה עצמך ביצעת פשע. עליך לשקול כל דבר מנקודת המבט של הדאפא, ורק אז זאת עזרה למאסטר.

תלמיד:  כשמשכנעים אנשים לעשות את "שלוש ההתנערויות" באתרי תיירות, נתקלים בסיטואציה הבאה: שואלים אותו אם הוא חבר מפלגה, הוא אומר לא. "האם הצטרפת לליגה הצעירה?ֿ" הוא מהנהן. נותנים לו כינוי לפרוש איתו מהליגה, ומבקשים ממנו לזכור את השם שהוא השתמש בו ל"שלוש ההתנערויות". הוא אומר "טוב", או "תודה", או "אני מבין". אני מבקש לשאול, האם זה נחשב להתנערות?

המאסטר:  אני חושב שבאתרי התיירות אתם לא צריכים להתייחס לפרישה מהמפלגה או מה"חלוצים הצעירים", או ל"שלוש ההתנערויות" עצמן, כמטרה. זכרו כולכם, הבהרת האמת והצלת אנשים הן שצריכות להיות המטרה שלכם! (מחיאות כפיים סוערות) אם אתה מרגיש שהאדם הזה יכול להינצל, רק אז זה בסדר. אם אתה מרגיש שהאדם הזה מחזיר לך תשובה רק כדי לנפנף אותך, אז זה שווה לכך שרומית על ידו. כמובן, אם הוא כבר מסכים להתנער, זה כבר צעד אחד קדימה. הבהירו לו עוד יותר את האמת, כך שהוא באמת יוכל לדעת אותה, ואז זה יהיה בסדר.

תלמיד:  כבר זמן רב שגוף תקשורת המופעל על ידי מתרגלים בקנדה לווה כסף ממשפחות של מתרגלים, והסכום הוא גדול. אחרי הרצאת הפא של המאסטר במערב ארה"ב בשנה שעברה, היו מתרגלים שהעלו את השאלה האם זה נחשב לאיסוף כספים. האחראי אמר שהם לווים כספים, ולא אוספים כספים, והתייחס לקולות האלה המטילים ספק – כמצוקה.

המאסטר:  כן, בפרויקטים של תלמידי דאפא, בכל מה שתלמידי דאפא עושים, הבסיס צריך להיות קדוש, לכל הפחות אתם צריכים ללכת בנתיב ישר ולהיות יכולים להציל אנשים – ורק אז זה פרויקט של תלמידי דאפא. אם הבסיס שלך הוא רמאות, אז אף על פי שהמניעים שלך הם הבהרת האמת ועשיית פרויקטים של דאפא, שהם דברים טובים – אם נקודת הבסיס שלך לא נכונה, האם ניתן להרשות את זה? זה כבר מההתחלה לא ללכת ישר את הדרך.

האם אתם יודעים מדוע גרמו למק"ס המרושעת להתחיל כחוליגנים כבר מההתחלה? זה היה כדי לומר לאנשים שכבר הבסיס שממנו היא יצאה הוא מוטעה, ושהיא מרושעת כבר מהבסיס שלה, אז היא לא תוכל להתקיים לזמן רב.

בדברים מסוימים עליכם באמת לחשוב עליהם בתשומת לב. כשעשיתם משהו אמרתם לי דבר אחד, ואז ניסיתם להשיג כסף ממתרגלים. כשהשגתם את הכסף, אמרתם שהממשלה תתן כסף מאוחר יותר. אם משלמים להם בחזרה מאוחר יותר, זה בסדר. אבל לא יכולתם לשלם להם בחזרה, אז אתם ממשיכים למצוא תירוצים אחרים. אז מה יהיה בסוף. אולי יהיו לכם עוד תירוצים. אם באמת אלה מכם המשתתפים רוצים להקים קבוצה כדי להקים פרויקט מסוים ואתם עצמכם שמים כסף, אז זה עניין אחר.

תלמיד:  הסרט "קציר אנושי" קיבל פרסים ואִפְשֵר לעשרות אלפי אנשים לראות את הפשע של קצירת האיברים המתרחש בסין. הפקות מדיה באיכות גבוהה דורשות כמות גדולה של כסף, אבל חלק מהכסף שהתקבל מהממשלה ניתן רק אחרי שההפקה הושלמה. הלכנו לפי התעריף של השוק, והיה לנו מידע ברור לגבי התנאים של ההלוואה, כולל לוח החזר תשלומים וערבויות – תחת תנאים כאלה לווינו כסף ממספר קטן של מתרגלים שיש להם אמצעים, ומאנשים רגילים שתומכים בנו. אבל יש מתרגלים שחושבים שאנחנו אוספים כספים.

המאסטר:  בנוגע לעניין הזה, הקראתי את השאלה הזאת, ולפני רגע הקראתי את זאת שלפניה. נראה ששתי אלה מייצגות דעות משני הצדדים. אחרי שאני מדבר באירוע הזה על האחריות של תלמידי הדאפא, תחשבו שוב על הדברים האלה. אם תחשבו שזה נכון, אז עשו את זה ואני לא מתנגד לכך; אם תחשבו שזה לא נכון, אז תַקנו את זה.

תלמיד:  אני מבקש לשאול את המאסטר, יש דברים מסוימים שעושים בהר, כמו לא לאכול ברוקולי או להרתיח חלב. האם אנחנו צריכים לפעול על פי זה?

המאסטר:  מי אמר את זה? (הקהל צוחק) שמועות מתפשטות, ובאמת כל מיני החזקות יכולות להשתקף. אף פעם לא היה חוק כזה בהר, וזה לא נאמר כך.

תלמיד:  האם אוכל לשאול את המאסטר לגבי הכוונה לפרסם את [סדרת המאמרים על] 24 הדמויות ההיסטוריות [מהתרבות הסינית]?

המאסטר:  הדברים האלה, אני חושב שהם משמעותיים מאוד. מדוע? כולכם יודעים שמה שהמק"ס המרושעת הורסת הוא התרבות המסורתית של סין, ואנחנו משיבים אותה בחזרה ומשקמים אותה, ומנקים החוצה את תרבות המפלגה. האם איננו משקמים את התרבות המסורתית? זה למעשה ממלא תפקיד כזה, אז אני חושב שזה דבר טוב.

תלמיד:  מתרגלים שרק הגיעו מסין היו בצ'יינה-טאון ימים ספורים בלבד לפני שמשכו אותם לגופי תקשורת שונים, בזמן שבאתרי התיירות להבהרת האמת ול"שלוש הפרישות" היו רק מתרגל אחד או שניים. אתרי הבהרת האמת האלה נאלצו להיסגר.

המאסטר:  בכל פרויקט חסר כוח אדם, והם מחפשים בכל מקום אנשים ומושכים אנשים פנימה, בלי לקחת בחשבון את המצב של המתרגל, או אם הוא מתאים, ואם הוא מבין את החברה הזאת. אתם מושכים את האדם פנימה, ומגלים בסופו של דבר שהוא מלא בתרבות המפלגה, מלא בהרגלים רעים שנוצרו תחת תרבות המפלגה, ומלא במנהגים רעים מסין ביחסים הבין-אישיים שלו. נכון? זה הכול כך, ובסוף אתם באים אליי להתלונן.

תלמיד:  הסביבה המרושעת בהונג קונג עדיין לא תוקנה, האם זה משום שלא יצרנו גוף אחד מלמעלה למטה…

המאסטר:  המצב בהונג קונג הוא לא משום שהמתרגלים בהונג קונג לא טיפחו את עצמם היטב. המתרגלים בהונג קונג פועלים ממש נהדר. אתם נמצאים בתוך לוע הארי! (כל התלמידים מוחאים כפיים) המצב [של הונג קונג] משתנה עם זה של סין כולה, והוא ישתנה. הדברים עדיין לא הגיעו לשם. כשהם יגיעו לשם, המצב ישתנה (מחיאות כפיים). זה יקרה בקרוב מאוד. (מחיאות כפיים סוערות)

תלמיד:  המאסטר אמר ב-2002 שהרדיפה לא תימשך יותר מעשר שנים. באתר מינג-הווי יש שתי הבנות. אחת היא שזה משום שהמאסטר לא רצה שתלמידים יפלו לתוך ייאוש תחת הלחץ העצום. השנייה היא שהמאסטר דחה את הזמן.

המאסטר:  בזמן ההוא זה תוכנן להיות עשר שנים. עשר שנים לתיקון הפא, ועשר שנים נוספות לתיקון הפא את העולם האנושי, סך הכול עשרים שנה. המאסטר עשה את הדבר הזה באופן שיטתי ותכנן את זה. אבל הכוחות הישנים התערבו, וכל זה נהרס. יכולתי לסיים את זה בתוך עשר שנים. אם אני אומר לעצור זה ייעצר. אבל תהיה בעיה. איזו בעיה? הכוחות הישנים ראו את זה גם כן, אז הם רדפו קבוצה גדולה של מתרגלים וגרמו להם להישאר מאחור כשלא יכלו לשאת עוד, והם גם גרמו לחיים רבים שהיו צריכים להינצל להיות בלתי ניתנים להצלה. זה מה שהם עושים. אז תגידו לי, האם המאסטר צריך לסיים את זה או לא? אם הייתי רוצה לסיים את זה, זה היה מסתיים, והחלק שנשאר מהיקום היה באופן טבעי מתפוצץ. המטרה של הכוחות הישנים היא להשתמש בגישה שלהם והם לא ירפו עד שהחיים האחרונים בגופים השמימיים יעברו את תיקון הפא. הם לא אפשרו לסיים את זה בתוך הזמן ההוא. אז האם עליי לסיים את זה או לא? זה לא יכול להסתיים, כי תלמידי דאפא רבים כל כך נותרו מאחור, כל כך הרבה חיים אבדו, וכל כך הרבה ישויות חיות לא יכולות להינצל. היקום יהפוך לקטן מאוד וגם לבלתי שלם. האם עליי לסיים את זה? זאת הסיבה שאמרתי כל הזמן שאני גובר עליהם במשחק שלהם.

אבל כשמסתכלים על זה מהנסיבות הנוכחיות וממה שעשיתי, כשמסתכלים על זה על פי המצב הנוכחי, אז מערכת הדברים הזאת שהם תכננו - ימיה ספורים, נכון? כולם קוראים לעצור את ראש הדמונים ג'יאנג. ברגע שהוא ייעצר, העניין הזה יסתיים. זה כזה קרוב. (מחיאות כפיים) זה קרוב עכשיו, זה באמת יהיה בקרוב עכשיו, אבל יישארו הרבה חרטות.

אין על תלמידי הדאפא להמשיך להחזיק בהחזקה לזמן ולא להשלים את מה שאתם צריכים לעשות. אני ממשיך להאריך את הזמן כדי לתת אותו לכם, וכדי שתפעלו מהר!

תלמיד:  תלמידי דאפא בנאן-ג'ינג שואלים: האם אפשר להפיץ את "שבועון מינג-הווי" כחומר הבהרת אמת, או האם זה רק לשימוש פנימי בין מתרגלים?

המאסטר:  לגבי "שבועון מינג-הווי", לא הקדשתי לזה יותר מדי תשומת לב. אם אלה מאמרים לשיתוף פנימי בין תלמידי דאפא, אז תשאירו אותם לקריאה פנימית. אם הם משמשים להבהרת אמת ולהצלת אנשים, אז תפיצו אותם. אתמול מישהו שאל אותי אם אפשר לשים באתרי אינטרנט של אנשים רגילים מאמרי שיתוף ההתנסויות של תלמידי דאפא. אמרתי שלא, כי אנשים רגילים לא יקבלו את זה, ותהיה לזה השפעה שלילית. אלה דברים עבור המטפחים עצמם, ואנשים רגילים לא יכולים להבין אותם וגם עשויים לחשוב שלא ניתן להאמין להם. מדוע זה כך? תמיד אמרתי שאפילו אחרי תקופת טיפוח קצרה מאוד, תלמידי דאפא כבר רחוקים מאנשים רגילים, והאופן שבו אתם מבינים דברים שונה מזה של אנשים רגילים. זה בהחלט יהיה שונה! הפער הזה קורה כשאתה מרומם את עצמך טיפין טיפין. אתה לא מרגיש את זה, אבל עבור אדם רגיל, כשהוא שומע אותך מדבר, הוא כבר מרגיש שאתה שונה ממנו. זה באמת כך! מדוע זה שברגע שאתה מתחיל לטפח אתה חוזר הביתה ומדבר, ובני המשפחה שלך מרגישים כולם שמשהו בך השתנה? האם דברים כאלה לא קורים לעתים קרובות? זה אכן לא אותו הדבר! אז אם אתה מפרסם את התנסות הטיפוח שלך באינטרנט, איך אתה יכול לצַפות שהוא יבין את זה? אנשים רגילים לא יכולים להבין את זה, ולכן זה יכול ליצור אצלם הבנה שלילית . נכון? אם מדובר בחומרי הבהרת אמת, אז אפשר לכוון אותם לאנשים רגילים.

תלמיד:  יש אנשים בעלי יכולת שעבדו בתחנת הטלוויזיה, במיוחד אנשים עם יכולות טכניות גבוהות, שנדחפו החוצה. המאסטר אמר שצריך להביא אותם בחזרה. אנחנו רוצים מאוד לתת את כל האנרגיה שלנו ברגע האחרון הזה.

המאסטר:  אם אתה רוצה לחזור לתחנת הטלוויזיה, אז לך דבר איתם. מה שאמרתי זה שצריך להחזיר את תלמידי הדאפא שנשארו מאחור. ובאופן שבו עזבתם, כך אפשר שתחזרו. אם תפעל היטב, תחנת הטלוויזיה בוודאי תשמח.

תלמיד:  בזמן הנוכחי יש עורכי דין לזכויות אדם בסין שמטילים ספק בדיווחים של כלי התקשורת של המתרגלים. הם חושבים שאחרי שההנהגה החדשה [בסין] החלה את תפקידה, הרדיפה נגד תלמידי הדאפא רק גברה, אז איך זה שדיווחי התקשורת שלנו…

המאסטר:  לא אמשיך לקרוא, כולכם שמעתם בבירור מה הכוונה כאן. אנחנו לא משבחים ולא מבקרים את ההנהגה הנוכחית, וזה עיקרון. זה משום שהם לא רדפו את הפאלון גונג, וגם הכוונה שלהם היא לא לרדוף את הפאלון גונג. כל הישויות הן יעד להצלה, אז למה שנרצה לעשות להם משהו? אז אנחנו לא משבחים ולא מבקרים אותם. אדרבה, הם עוצרים את הפקידים המושחתים שרדפו את הפאלון גונג, אז אין לנו סיבה לדווח עליהם באופן שלילי. תלמידי הדאפא מצילים אנשים, לא מתערבים בפוליטיקה.

בנוסף, אם הם עצרו את הראשים האלה של משרדי 610 ואת האנשים הרעים האלה, באיזו גישה תדווחו על זה? בטון חיובי, בוודאי, ואין בעיה בזה. למעשה, כולכם יודעים שלפני שההנהגה הנוכחית תתפוס לחלוטין את הכוח, יהיו דברים מסוימים שהיא לא תוכל לעשות מיד. אלה שרודפים את הפאלון גונג כולם אנשיו של ראש הדמונים ג'יאנג, וכמובן שהם עדיין רודפים את הפאלון גונג, ומחוץ לסין ניתן לראות את זה בבירור.

בזמן הנוכחי, כולכם צריכים להיות צלולים, ואתם צריכים להיות רציונליים, ולא להיות מבולבלים מהרוע או לתת לו לנצל את המים העכורים כדי לבלבל את הדברים. כלֵי התקשורת שמפעילים תלמידי הדאפא נוקטים בגישה הזאת. אפילו כשאנחנו מדווחים על כמה דברים לא טובים שמתרחשים בסין, אני אומר להם שיהיה ברור שאלה נגרמו מאלמנטים של המק"ס המרושעת, ונעשו על ידי האנשים הרשעים ההם שבשלטון הקודם, צרות עתידיות שהם הותירו אחריהם. כשכלי התקשורת שלכם מדווחים על הדברים האלה, אתם חייבים להוסיף את המילים האלה או לבטא את המשמעות הזאת, ולא לתקוף את המשטר הנוכחי. אמנם הוא המשטר של המק"ס המרושעת, אבל הצלת אנשים מכוונת לאינדיווידואלים.

אנחנו בהחלט לא מכירים במק"ס המרושעת, ובהחלט לא נקבל אותה. (כל התלמידים מוחאים כפיים) היא נוצרה למען הרדיפה נגד הפאלון גונג, אז אנחנו בהחלט לא מכירים בה! חשיפת המק"ס המרושעת היא משהו שיהיה צריך להיעשות גם בעתיד, וזה לא מוגבל רק לעכשיו. אפילו אחרי שהרדיפה תסתיים לא יוותרו לה. היא פגעה בערכים האנושיים באופן עמוק מאוד, וזה לא ילך אם הדברים האלה לא יסולקו.

תלמיד:  תלמידי דאפא בדרום קוריאה שולחים את ברכותיהם למאסטר. כמה תלמידי דאפא שהגיעו לדרום קוריאה מסין נתקלו במכשולים בבקשות המקלט שלהם, ובמשך שנים אין להם מעמד חוקי. בזה אחר זה, יותר מעשרה מהם גורשו בחזרה לסין. האם התופעה הזאת נגרמת בשל בעיות בטיפוח האישי של המתרגלים, או משום שהמיקום הגיאוגרפי של דרום קוריאה קרוב מדי למק"ס המרושעת, ואז הכוחות הישנים מגבירים את הרדיפה?

המאסטר:  תלמיד דאפא זה תואר אדיר שכל האלוהויות וכל הישויות בשמים מקנאות בו. בני אדם לא יכולים לראות זאת בבירור, אבל אלוהויות יכולות. כל דבר שאנשים עושים במקום האנושי הזה נשלט על ידי אלוהויות, נכון? כל תלמידי הדאפא שלנו, כשנתקלים בבעיות כאלה עליכם לחשוב על זה. מדוע לא גירשו אחרים? זה חייב להיות שיש לך פרצות ושלא פעלת היטב, ורק כך יכולה להיות לכוחות הישנים ידית להיאחז בה ולגרש אתכם בחזרה. זה חייב להיות כך.

כמובן, יכולים להיות גם אינדיבידואלים שהעניינים שלהם בסין לא הושלמו, או לא נעשו, והם לא הצילו את אלה שהם צריכים להציל. יכול להיות גם מצב כזה. אבל ברוב המקרים, אלה שיצאו מסין וגורשו בחזרה צריכים לחפש בתוך עצמם. זה שאתם בעצמכם פעלתם לא טוב גרם לכל אגודת הדאפא ולכולם לדאוג עבורכם.

תלמיד:  מתרגלים בכלי תקשורת שאלו: במהלך לימוד הפא השבועי, אם אין הרבה על מה לשתף, האם הם יכולים ללמוד את הפא יותר? מה שקורה כעת זה שברגע שנגמר לימוד הפא, מיד קבוצה גדולה של אנשים יוצאת. יש כאלה שכשהם משתפים על הפודיום התופעה הזאת אפילו יותר…

המאסטר:  אני חושב שהדברים הספציפיים האלה צריכים להישאר לכם שתתכננו אותם באופן ספציפי. אל תשאלו את המאסטר עליהם, משום שהמצב שונה ממקום למקום. אם יש לכם זמן, אתם יכולים לשתף. אם אין לכם זמן – יש אנשים שהם עסוקים מאוד ואומרים שהם צריכים לעזוב מיד – מלכתחילה אין להם זמן והם דוחסים קצת זמן כדי להבטיח לימוד פא, ואחרי לימוד הפא הם עוזבים. יש כל מיני מצבים, אז המאסטר לא יכול לדבר על זה באופן כללי. אתם צריכים לפתור את העניינים האלה בעצמכם. כמובן, יש כאלה שמתייחסים ללימוד הפא כמשהו שעושים כדי לצאת ידי חובה, והם עוזבים ברגע שנגמר לימוד הפא ולא מתייחסים לזה ברצינות. יש גם מקרים כאלה.

תלמיד:  השנה, שוב, כמה תלמידים מתו בשל קארמת מחלה, כולל תלמידים ותיקים שטיפחו עשרים שנה.

המאסטר:  אומר זאת כך: המאסטר אמר בהרצאות הפא שכשתלמידי הדאפא יגיעו לשלמות המלאה הם יוכלו להתרומם מעלה לאור היום (באי-רי-פיי-שנג), נכון? הכוחות הישנים אמרו: "נעדיף להיות מושמדים לחלוטין ולא לקבל שתלמידים שלך יתרוממו מעלה לאור היום בתקופה הנוכחית". אפילו אם אשמיד אותם לחלוטין הם לא יקבלו את זה. מדוע? הם אמרו שאם יהיה תלמיד אחד שמתרומם לאור היום, האשליה של העולם הזה תישבר – "אז מתברר שזה נכון!" – אז כל המין האנושי יבוא ללמוד פאלון גונג.

האם אתם יודעים מה המשמעות של התרוממות מעלה לאור היום? מוסיקה שמימית תישמע, היקום יואר באור זוהר, ואלוהויות ירדו מטה בכרכרות שמימיות, בליווי משמרי כבוד של השמים, כדי לאסוף אנשים מעלה. (כל תלמידי הדאפא מוחאים כפיים) הכוחות הישנים לא ירשו את זה. מה שהמאסטר תכנן במקור היה שכשהמין האנושי יגיע לסוף, תלמידי הדאפא יגיעו לשלמות המלאה, ואז לא יהיה עניין של שבירת האשליה, ויהיה יישוב בדרך טובה להכול – אז אפשר יהיה לעשות זאת כך. מה זה יישוב בדרך טובה? היקום הזה לא טוב עוד – לא טוב זה אומר שכל דבר כבר איננו טוב, אז הוא צריך להיות מושמד, נכון? לזה יש חובות קארמתיים אתך, ולהוא יש חובות קארמתיים עם אחר – אף אחד לא ידרוש עוד חזרה את החובות הקארמתיים, ואם יש חובות קארמתיים שבאמת אי אפשר לשלם בחזרה, המאסטר ישלם עליהם עבורכם. אף אחד, ללא יוצא מן הכלל, לא ידרוש חובות מאף אחד, ואף אחד לא יהיה חייב עוד לאף אחד. האם זה לא הטוב ביותר? אבל הכוחות הישנים הרסו את זה, הרסו לחלוטין את התוכנית הזאת שלי. הם אמרו: "אנחנו לא יודעים איך לעשות את מה שאתה אומר, ומה שאנחנו יודעים זה רק זה". אם אתם לא יודעים איך, אז אל תתערבו. אבל הם רצו להתערב. הם אמרו שהכוונה של ההתערבות שלהם היא להבטיח את ההצלחה של תיקון הפא משום שזה קשור בישויות החיות של היקומים שלהם. "נעזור לך". כתוצאה מכך, זה איך שהם עזרו. אני לא אכנס לפרטים עכשיו.

אם לא היו מקרים של מוות בין תלמידי דאפא, האם זה לא היה נס? אף מקרה של מוות בין תלמידי דאפא – חישבו על זה כולכם, איזה מצב זה יהיה? כולם יבואו ללמוד פאלון דאפא והאשליה תישבר. "בפאלון גונג לא מתים!" זו תהיה מטריית ההגנה הגדולה ביותר למין האנושי, וכולם יבואו ללמוד את זה. אז הכוחות הישנים לא מרשים את זה, והם רוצים שהקבוצה הזאת של האנשים תהיה במצב שהוא כמו אנשים רגילים, אנשים נורמליים. הם רוצים שתזדקנו ושתופיע אצלכם קארמת מחלה.

אנשים רגילים לא יאמינו למה שאני אגיד – האיכות המנטלית וכל המנגנונים הפנימיים של המאסטר הם הצעירים ביותר. (כל תלמידי הדאפא מוחאים כפיים) כדי להבטיח שאני לא אשבור את האשליה, הם פגעו באופן חמור בפני-השטח שלי, כי הכוחות הישנים הפרידו את הגוף האמיתי שלי מפני-השטח האנושיים. אמרתי שהם הפרידו גם אותי. מדוע יש להם היכולת להפריד אותי? כבר הסברתי את הסיבה. כשתיקון הפא דוחף קדימה ביקום זה דורש זמן, ובתוך הבדלי הזמן, כל היקום נדחס לתוך העולם האנושי. הלא כדור הארץ הוא המרכז. ישויות מכל היקום שלחו לכאן רגל כדי להפריד את פני-השטח מהגוף האלוהי. אם כל הדברים האלה יטופלו, האם זה לא כך שגם תיקון הפא יסתיים? אולי תשאלו: "האם לא אמרת שהכול נעשה בהינף יד?" הינף היד הזה לוקח זמן. הוא לוקח זמן, וכשהכול מטופל דברים יחזרו לקדמותם. אבל ברגע שכל הדברים האלה יטופלו, תיקון הפא את היקום יסתיים, משום שכל היקום שלח לכאן רגל.

יש אנשים שאולי לא מאמינים לזה, ואומרים שהוא קטן מכדי להכיל את כל זה. זה לא הרעיון. חלקיקים אנושיים והגוף האנושי הם גדולים מאוד, בעוד שאלוהויות רבות עשויות מחלקיקים קטנים מאוד, אבל יש להן עוצמה עצומה, אם כי הן קטנות מאוד. האם שאקיאמוני לא אמר: "זה קטן כל כך שאין לזה פנימיות"? הן יכולות להפוך להיות גדולות מאוד או קטנות מאוד. ביקום הזה יש מספר עצום של ישויות, כל כך הרבה שהן ללא גבול ולאין-ספור. אם משטיחים אותן, הן יכולות להיות דקות כמו דף נייר, שבתוכו יהיו אין-ספור עולמות. נראה שקשה לכם להבין את הרעיון הזה, נכון? אנשים שואלים כמה גדול המרחק בין מולקולות לאטומים – זה אותו רעיון כמו שאנחנו ניסע בחללית לכוכבים אחרים. הזמן, המרחב וכל החומרים יתכווצו באותו הזמן לגוף הקוסמי המכווץ, ואילו מרחק הזמן לא השתנה. אז תיקון הפא את היקום כבר נעשה מעבר לכל הזמנים, בקצב מהיר מאוד, וזה נעשה מחוץ לזמן הגדול ביותר של היקום. זה כבר מהיר מאוד.

תקופת החיים של בן אדם היא קצרה מאוד. להשלים את כל היקום בכמה עשורים – זאת מהירות בלתי נתפסת. אמרתי – היות שאתם תלמידי דאפא, הסברתי לכם את זה בעבר – אמרתי ששנה אחת היא עכשיו דקה אחת של העבר, ושהזמן כולו נעשה מהיר יותר. אף על פי שהשנה האחת הזאת נדחסה, כל העצמים בפנים כולם, בהתאמה, נדחסים, הכול נדחס, אז לא תחוש את זה בכלל. לפעמים תחושו שהכושר של הגוף הפיזי שלכם אינו מספיק, ותחושו שכמעט לא הספקתם לעשות שום דבר לפני שמחשיך – תהיה לכם תחושה כזאת.

תלמיד:  בהפצת ה"שן יון" ובהבהרת האמת למשרדי ממשלה אנחנו צריכים לשים לב לאיך שאנחנו נראים. אבל יש מטפחים עמיתים מבוגרים שנראים מרושלים והמראה שלהם לא טוב. האם זה הולם?

המאסטר:  נכון, כמו שאמרתי, ה"שן יון" מכַוֱון לזרם המרכזי של החברה. האם כולכם יודעים מה הכוונה בזרם המרכזי של החברה? זה מתייחס לאליטה של החברה, לאלה שבמעמד הבינוני ומעלה. האנשים האלה שהם בעלי תרבות, חינוך טוב, ואיכות גבוהה, והם מהווים את הליבה של הציוויליזציה של החברה. אתם לא יכולים להתנהג עם האנשים האלה כמו שאתם מתנהגים עם סטודנטים או כמו שאתם מתנהגים עם מעמד הצווארון הכחול, שאיתם זה לא משנה אם אתם מתנהגים קצת יותר משוחרר, אומרים כל דבר, וההתנהגות שלכם קצת מחוספסת יותר. זה לא יעבוד אצל האנשים מהזרם המרכזי של החברה, שאיתם אתם צריכים להיות בעלי התנהגות טובה יותר, לדבר באופן מתון יותר, ולשים דגש על תרבותיות באופן שבו אתם מתנהלים. למעשה, המילים האלה כוונו למתרגלים מסין, שצריכים ללמוד יותר את הדברים האלה.

תלמיד:  מטפח עמית המעורב בכלי התקשורת בארצות הברית אמר שהמאסטר דורש מאתנו ללמוד פנים אל פנים, אז לפני כמה חודשים הם התחילו לנצל יום שלם בסוף השבוע כדי ללמוד את תשע ההרצאות של "ג'ואן פאלון".

המאסטר:  אל תלכו לקיצוניות. ביקשתי מכם ללמוד את הפא פנים אל פנים, אבל לא ביקשתי מכם ללמוד את הפא כל היום. כשיש לכם זמן אתם צריכים לעשות פרויקטים שמצילים אנשים. לגבי לימוד הפא הקבוצתי שהמאסטר השאיר לכם, עליכם לתכנן היטב את הזמן. אחרי שאתם לומדים אתם צריכים לעשות דברים אחרים. זה לא יעבוד אם רק תלמדו את הפא.

תלמיד:  אם מישהו משתמש במילים של המאסטר כמילים שלו בהבהרת האמת באינטרנט, האם זה נחשב לגניבת הפא?

המאסטר:  לגבי המילים המקוריות של המאסטר, אתם לא יכולים פשוט כך להגיד אותן ולהשאיר את זה כך. אם אתה מצטט אותן כשאתה מדבר עם מטפחים עמיתים, אתה צריך להוסיף "המאסטר אמר כך". אם אתה מבהיר את האמת לאנשים רגילים, אתה יכול להשתמש בחוכמה שהשגת מהפא ולומר את זה במילים שלך. צריכה להיות הפרדה אחרי הכול, נכון?

תלמיד:  יש אנשים בטייוואן שמבינים לא נכון את מה שאנחנו עושים באתרי תיירות, וחושבים שזה להתערב בפוליטיקה.

המאסטר:  המק"ס המרושעת עשתה את זה מאחורי הקלעים. אתה צריך להיות כמו חתיכת בשר על קרש חיתוך, מוכן שאנשים יחתכו אותך לפי רצונם בלי לפצות פה – זה יהיה להימנע מהתערבות בפוליטיקה, זה ההיגיון של המק"ס המרושעת. אם אתה מתנגד, אז זה נחשב להתערבות בפוליטיקה. אתם צריכים להסביר את זה לאנשים רגילים. אם אלה אנשים טובים, אז הסבירו להם. אם אלה אנשים שיש להם מניעים כלשהם, אז אתם לא צריכים לשים לב אליהם.

תלמיד:  שאלה ממתרגלים רוסים: מאסטר יקר, "ג'ואן פאלון" נאסר להדפסה ברוסיה, וזה גרם למצב הצלת הישויות החיות שלנו ברוסיה להיות כעת מסובך.

המאסטר:  מישהו העלה את הנושא של דתות אתמול, ואמרתי שאנחנו לא צריכים לגעת בדתות האחרות עצמן. מדוע? זה משום שזה יישאר לזמן שבו הפא יתקן את העולם האנושי. יש דתיים קיצוניים או שיש להם רגשות חזקים והם לא יכולים להקשיב לאמת ברציונליות, כי הרגשות האנושיים שלהם החליפו את ההיגיון. מה לעשות? כדי להציל אותם אתם צריכים באמת להציג להם את האמת ולתת להם לראות, ורק אז הם יוכלו לקבל את זה. היקום עובר את תיקון הפא, ועכשיו זה עוד לא מתאים. אפשר לעשות את זה כשהפא יתקן את העולם האנושי. מכיוון שהם לא טיפחו גבוה כל כך, הרבה עניינים שלהם אינם נוגעים לענייני היקום.

תלמיד:  יש זוגות ששני בני הזוג מטפחים והם מתגרשים ומתחתנים מחדש עם מטפחים אחרים. יש כאלה שגרים ביחד שוב אחרי הגירושין. אני לא מבין, כמטפחים, האם זה לגיטימי לעשות כך?

המאסטר:  כמטפחים, להתגרש ולהתחתן מחדש עבור צ'ינג זה להכתים את התואר של תלמיד דאפא. האם הכוחות הישנים יוותרו לך? נישואין בין גבר לאישה זה משהו שאלוהויות קבעו, וזה כולל את צורת הקיום ואת סגנון החיים של המין האנושי. אם אתם חיים יחד בלי להתחתן, אז כמובן שמבחינת החוק זה לא לגיטימי, ומנקודת המבט של מטפחים זה לא מתאים לאמת-המידה של מטפח.

תלמיד:  מאסטר נכבד, לפרויקט שלנו יש עבודה קריטית שצריכה להיעשות, ואנחנו מאמינים שיש לנו הכישורים והניסיון הדרושים. אבל המנהל שלנו לא אוהב את הגישה שלנו ומחפש מטפחים עמיתים אחרים או אנשים רגילים שיעשו את זה. אין לי החזקה לגבי מי עושה את זה, אבל אני מודאג שהפרויקט הזה לא התקדם במשך כמה שנים, ולא עומד בקצב של מצב תיקון הפא.

המאסטר:  נכון, לגבי כמה דברים ספציפיים, אם לא מצליחים להעביר את המסר, נסו להסביר יותר. אם זה עדיין לא עובד, לכו ותשאלו את האחראים באגודת הדאפא האם זה צריך להיעשות או לא. יש אחראים של פרויקטים שהם צרי מחשבה ויכולותיהם מוגבלות מאוד, והם פשוט לא יכולים לאסוף את כולם יחד. נראה שלקבוצה הזאת של האנשים יש כל מיני סוגי חשיבה, אבל אתם יכולים ללמוד מהמאסטר. גם ב"שן יון" יש מספר גדול של אנשים עם רעיונות שונים. יש פשוט כל מיני דברים, יותר מדי, שנשפכים לאוזניים שלי. אך האם לא הובלתי אותם היטב? (תלמידי הדאפא מוחאים כפיים)

תלמיד:  האם חיתוך ועריכה של מוסיקת התרגילים נחשבים להפרת זכויות יוצרים?

המאסטר:  אם זה למען הצלת אנשים, אז זה בסדר לעשות את זה. אם זה לא למען הצלת אנשים, או אם זה לא כל כך משמעותי, אז נסו לא לעשות את זה. עבור תלמידי הדאפא, למאסטר אין עניין של זכויות יוצרים מולכם. אבל עליכם לקחת את היוזמה להגן על הפא מנקודת המבט של מטפחים. אבל במוסיקה של אנשים רגילים אין להשתמש סתם כך, יש בה קארמה, ועניינים של זכויות יוצרים, והיא לא יכולה להציל אנשים.

תלמיד:  יש לי שתי שאלות שנויות במחלוקת. הראשונה, כשאנחנו משכנעים אנשים לעשות את "שלוש ההתנערויות", יש מטפחים שאומרים שכל עוד מישהו פורש, אז זה בסדר ולא צריך עוד הסברים.

המאסטר:  כפי שעכשיו אמרתי, "שלוש ההתנערויות" אינן המטרה, המטרה היא להבהיר את האמת ולהציל אנשים.

תלמיד:  השאלה השנייה, בשליחת המחשבות הנכונות, בנוגע למה שחושבים עליו לפני הנוסחה, לאנשים יש הבנות שונות. יש כאלה שאומרים…

המאסטר:  בכל דבר יש אנשים שזורעים בלבול – אני פשוט חושב שזה מוזר. זה נגרם למעשה מלבבות אנושיים ומהחזקות, ויש אנשים שההרגלים הרעים שהם פיתחו במחשבתם מתפקדים. לכו בעצמכם וחפשו זאת! האם הדברים בנוגע לשליחת המחשבות הנכונות לא הוסברו בבירור?

נושא אחד הוא שצריך לסלק את הדברים הרעים שבעצמך, כולל הכול – כולל כל הדברים הרעים שבמחשבות שלכם, ויש יותר מדי מהם. כמה דברים רעים נכנסים לתוך המרחב שבטווח של הגוף האנושי? הרבה דברים רעים יכולים להיכנס פנימה! הגוף האנושי פתוח. כשמשתמשים במיקרוסקופ עוצמתי להגדיל אותו, רואים את המרווחים האלה שבין החלקיקים, כמו מרווחים בחול. אם מגדילים את זה עוד יותר, המרווחים הם כמו המרחק שבין גופים שמימיים ביקום, ואובייקטים ברמות המיקרוסקופיות והמיקרוסקופיות עוד יותר יכולים לעבור דרכם, וישויות חיות ברמות ההן יכולות לעבור דרכם לפי רצונן. למעשה, אסכולת הטאו אומרת שהגוף האנושי הוא יקום קטן – כשאתה שולח מחשבות נכונות כלפי הגוף שלך ומנקה את הדברים הרעים האלה, האם זה עניין קטן?

נושא נוסף, יש פשוט כל כך הרבה דברים רעים, ובמצבים רגילים אתם לא צריכים לכוון בשליחת [המחשבות הנכונות] לדברים מסוימים. רק תחת נסיבות מיוחדות אתם צריכים לכוון למשהו ספציפי כשאתם מפוררים את הדברים הרעים. זה יהיה בסדר. מדוע? כי לדאפא יש הסטנדרטים שלו, והעוצמה שנשלחת החוצה מורכבת מג'ן-שן-רן, אז היא יודעת מה נמצא בהתאמה ומה לא בהתאמה! כשאתם פונים החוצה אתם מנקים את הסביבה החיצונית. לנקות את היקום החיצוני זה אותו הדבר כמו לנקות את היקום שבפנים.

תלמיד:  מתרגל ותיק נותר מאחור אבל לא יודע את זה. הוא לא מקבל ביקורת של אחרים ולא מבין את הטיפוח של תיקון הפא. מה לעשות?

המאסטר:  אם מישהו לא מטפח, מה אפשר לעשות? שיטפח, תאפשרו לו למצוא דרך לטפח. האם אתה מבקש מהמאסטר לתת לך פתרון קסם? (המאסטר צוחק) הבעיות שאתה נתקל בהן הן בדיוק הבעיות שאתה צריך לפתור בטיפוח שלך.

תלמיד:  כשה"שן יון" הופיע השנה, מטפחים עמיתים רבים מסין נסעו לטייוואן כדי לצפות בו, ומתרגלים מקומיים רבים ויתרו על הכרטיסים שלהם. אני רוצה לשאול אם זה הולם?

המאסטר:  אתה מבקש ממני לשבח את המתרגלים בטייוואן. זה דבר טוב (כל התלמידים מוחאים כפיים).

תלמיד:  קרוב לעשרת אלפים תלמידי פאלון דאפא, מ-53 מדינות ואזורים, שולחים ברכות למאסטר האדיר.

המאסטר:  תודה לכולכם (מחיאות כפיים נלהבות).

המאסטר:  זה התקבל מאתר מינג-הווי בנוגע למתרגלים בסין.

תלמיד:  אנחנו מתאמים בסין. השאלה שיש לכמה מאיתנו, המטפחים העמיתים, היא: אחרי שבהרצאה החדשה ב-2015 צוין הנושא של לימוד פא קבוצתי, לימוד הפא והשיתוף השבועיים של המתאמים שוּנָה ללימוד הרצאות מהתקופה המאוחרת יותר שניתנו באזורים שונים…

המאסטר:  לגבי הנושא הזה של לימוד הפא [הקבוצתי], צריך לעשות זאת כך: עליכם בעיקר ללמוד את ה"ג'ואן פאלון". אם יש לכם זמן, אתם יכולים ללמוד יותר. אחרי לימוד ה"ג'ואן פאלון" אתם יכולים ללמוד דברים אחרים. אם יש לכם זמן, אתם יכולים ללמוד הרצאות אחרות. אם אין לכם זמן, אז לימדו בעיקר את "ג'ואן פאלון", ומִצאו זמן ללמוד לבד את ההרצאות שלי שניתנו באזורים שונים. אין שום תקנות מיוחדות, ואל תשתמשו במושגים האנושיים שלכם כדי לסלף את מה שהמאסטר אמר.

תלמיד:  תלמידים צעירים רבים בסין משחקים כיום בטלפונים הסלולריים שלהם, ומסתכלים ב-WeChat ובסרטוני וידיאו באינטרנט; הם במיוחד אוהבים לצפות בסרטוני וידיאו של חיות קטנות. הערנו להם, אבל הם לא רוצים להקשיב, אז אנחנו ממש מודאגים.

המאסטר:  כפי שאמרתי זה עתה, כל דבר בעולם הזה מושך אותך, לא נותן לך לקבל את הפא. לא רק אתה, כל ההורים והממשלות בעולם יודעים על המצב הזה, אבל אף אחד לא יכול לעשות שום דבר! זה לא נוגע רק בנושא של קבלת הפא של האנשים. זה השפיע כל כך על אנשים, שהם אינם יכולים לעשות את עבודתם היטב, לא מצליחים להתרכז בלימודים שלהם, והם מקדישים זמן רב למחשב ולמשחקים אלקטרוניים – הדברים האלה מפתים אותך לצפות בהם ולשחק בהם. זה כבר לא מצב המתאים להתנהגות אנושית. מהזמנים העתיקים ועד היום, בני אדם מעולם לא היו במצב הזה. זוהי טכנולוגיה של חייזרים, ושדים משתמשים בה כדי לפתות אותך, לגרום לך לעזוב את כל הדברים שלך ולזרוק את עצמך לתוך זה. זה מבזבז לך את החיים, אבל אתה לא רוצה להניח את זה! אפילו מנקודת מבט של להיות בן אדם אתה לא בסדר, קל וחומר בטיפוח.

תלמיד:  התחלנו לתבוע את ראש הדמונים במאי 2015, ועד כה משרד התביעה העליון של סין לא פתח תיק על בסיס התלונות שתלמידי הדאפא הגישו תוך סיכון חייהם. האם אנחנו יכולים לפרסם לאנשים המקומיים את התלונות נגד ג'יאנג שהוגשו על ידי המטפחים העמיתים שנרדפו באופן חמור?

המאסטר:  אם הגישה הזאת שלך מועילה להצלת אנשים, אז אתה יכול לעשות זאת. אל תחזיק במנטליות של נקמה או של מאבק עם אנשים – בהחלט אל תחזיק. אם יש לך מחשבות נכונות חזקות, אז אלוהויות יעזרו לך. אם המחשבות הנכונות שלך אינן מתאימות, לא תצליח לעשות הרבה.

תלמיד:  מאז שהחלה הרדיפה, המטפחים העמיתים שלנו בסין, כדי להציל אנשים, מכינים כולם תקליטורי DVD להבהרת האמת, חוברות עם האמת על הדאפא, וסוגים שונים של חומרי הבהרת אמת. כיום, מטפחים עמיתים מורידים ממינג-הווי כמה פוסטרים על התביעה נגד ג'יאנג ועל התפשטות הדאפא, או מכינים בעצמם שלטים של "פאלון דאפא טוב", או שלטים על התביעה נגד ג'יאנג. באזורים מסוימים שמו את השלטים בנוסף [לחלוקת] החומרים להבהרת האמת, וזה הפחיד מאוד את הרוע באזור… האם על תלמידי הדאפא לשים דגש על הפרויקט הזה?

המאסטר:  (המאסטר צוחק) לכו ועשו את הדברים שתלמידי דאפא אמורים לעשות. אם אתם יכולים להפחיד את הרוע, לחסל את הרוע ולעורר את אנשי העולם, אז לכו ועשו את זה, ואין בזה שום בעיה. למעשה, לשלטים האלה של הבהרת האמת אכן הייתה השפעה.

תלמיד:  בזמן הנוכחי יש מטפחים עמיתים שיודעים שהזמן דוחק באימות הפא, והם מצילים אנשים במרץ ובאופן פעיל. אבל יש מטפחים עמיתים אחרים שתשומת הלב שלהם היא על משפחה, קריירה ומקום העבודה, ויש גם כאלה שנלכדים בתהילה, רווח אישי וצ'ינג, ולא יכולים למשוך את עצמם החוצה. יש כאלה שאפילו שוכחים את הטיפוח.

המאסטר:  המאסטר דיבר על זה לפני רגע, לגבי מצב מהסוג הזה. המטפחים סביבם צריכים להעיר אותם.

תלמיד:  תלמידי דאפא מהעיר צִ'י-פֶנְג שולחים ברכות למאסטר. יש אדם באזור שלנו שהטיאן-מו שלו נפתחה, והוא יכול לדעת חלק מהתוכן של ההרצאה של המאסטר עוד לפני שהמאסטר מרצה על הפא. כמה מטפחים עמיתים חושבים שהוא יוצא מן הכלל, והתחילו להלל אותו ולתת לו כבוד, ואפילו שמים את התמונה שלו יחד עם התמונה של המאסטר.

המאסטר:  איפה שיש אנשים שיש להם החזקה לדברים האלה, שם יהיה מצב כזה של ערעור הפא. במהלך השנים האלה כל כך הרבה דברים כאלה התרחשו, ובמהלך השנים האלה, אפילו כשהרדיפה הייתה כל כך חמורה, הדברים האלה לא עזבו אותנו. מדוע? האם אין זה משום שיש אנשים בקרב המתרגלים שיש להם ההחזקות האלה? שיש להם החזקות והם אוהבים את הדברים האלה? זה פשוט הלב הזה, וצריך לחפור אותו החוצה, לחשוף אותו ולתת לאנשים לראות אותו – אז הכוחות הישנים נותנים לאנשים האלה לקפוץ ולהופיע.

אפילו כיום, ההחזקות האלה עדיין קיימות. בכל אזור שיש בו אנשים כאלה, שם יהיו דברים כאלה. למעשה המתרגלים האלה שיש להם החזקות בהיבט הזה מזמינים את זה! אתה הזמנת את הדברים האלה בעצמך. אם לא היה לך הלב הזה, אז האנשים הרעים האלה לא היו מופיעים, והכוחות הישנים לא היו מתכננים את זה. זה ברור. אם אין לכם הלב הזה, לשם מה הם יתכננו את זה? זה יהיה שווה-ערך לכך שהם יבצעו מהלך בלתי נחוץ, וזה ייתן לי הצדקה לטפל בהם.

תלמיד:  הטיפוח שלנו מגיע לסופו, אבל עדיין לא טיפחתי עד לתחום של להיות למען האחר. אני מגלה יותר ויותר ששורש כל מחשבותיי הוא בתועלת אישית.

המאסטר:  זה שגילית את זה, זה יוצא מן הכלל. זה שאתה יכול לדעת את זה, זה יוצא מן הכלל. אדם רגיל בכלל לא יחשוב על העניינים האלה, ויש כאלה שבכלל לא מודעים לזה. רק מטפח יכול לראות את הדברים האלה. עכשיו שראית את זה, עשה כמיטב יכולתך לפעול טוב יותר, וזה הצעד הראשון. עשה את מיטבך. כמובן, יכול להיות שטיפחת ממש היטב בתחומים אחרים, אבל התחום הזה נחשף, אז עליך להקדיש לו יותר תשומת לב, ולהשקיע יותר את לבך בזה, ולטפח אותו החוצה.

תלמיד:  גיליתי שבמהלך השנים, לכל אורך הדרך, לא טיפלתי באופן הולם אפילו בקשר שלי עם המאסטר ועם הפא, וגם לא טיפלתי באופן הולם בקשר שלי עם מטפחים עמיתים. אני מתבייש מאוד, אבל אינני יודע כיצד לעשות פריצת דרך.

המאסטר:  למעשה נעשית מודע לכך. אתה יכול לראות שהדברים האלה לא בסדר – האם לא התקדמת? פשוט נסה את מיטבך לעשות את מה שנכון, למד יותר את הפא, ואז באופן טבעי תפעל היטב. זה יהיה טוב אם בהדרגה הדברים האלה יהפכו אצלך להרגל.

תלמיד:  כשאני אוסף ביפן חתימות לתביעה נגד ג'יאנג, בשל מחסום השפה וכיוון שהזמן הוא מוגבל, לעתים קרובות אני לא מצליח לעזור לאנשים להבין את האמת באופן יסודי. לעתים, ברגע שאני מבקש חתימה, אנשים רוצים לחתום. יש זרים שלא יודעים אנגלית, אבל גם הם רוצים לחתום אחרי שאני מבקש.

המאסטר:  אנשים רבים הם טובי-לב, בניגוד לסינים שהם ערמומיים מאוד משום שהורעלו על ידי תרבות המפלגה. כשמבקשים מאנשים בסין לעשות כל דבר שהוא, זה יהיה אחרת. הדברים אינם כאלה בקהילה הבין-לאומית, ואנשים טובי לב רבים יעשו את זה משום שהם חשים שאתה צודק. אבל אני חושב שכשאוספים חתימות באופן כזה, עלינו לעשות את מיטבנו לגרום לאנשים להבין מה אנחנו עושים. יש אנשים שעושים דברים בהתבסס על האינטואיציה שלהם, שלמעשה מובלת על ידי הצד היודע שלהם.

תלמיד:  מתרגלים רבים מבקשים מאתר מינג-הווי להכין גרסאות של ספרים אלקטרוניים לספרי הדאפא, והם לא מבינים מדוע לא מספקים ספרים אלקטרוניים.

המאסטר:  לגבי המחשב, הוא לא יתקיים בחברה של העתיד, והוא גם לא התקיים בחברה בעבר. הוא הופיע בזמנים האחרונים, הופיע בזמן הנוכחי. הוא לא יתקיים בעתיד, משום שהוא הרס את ההתנהגות האנושית ואת המחשבה האנושית – הכול השתנה. כולכם יודעים שבעבר, לא משנה כמה מושחת היה אזור אחד, אזורים רחוקים ממנו לא היו מושפעים. כיום, עם המחשבים והטלוויזיה, אפשר לראות בכל פינה של העולם אותה ידיעה חדשותית – אם מפרסמים משהו רע, אפשר לראות את זה בכל פינה של העולם. זה משחית את כל המין האנושי. אנשים חושבים שהטכנולוגיות האלה נוחות מאוד, אבל בעצם הן מביאות להרס. בסגנון החיים המסורתי של העבר, שתוכנן על ידי האלוהויות, הכול התנהל במחזוריות החיובית ביותר.

למעשה, תחושת הסיפוק של האנשים באשר ליופי, לנוחות וכו', היא באופן בסיסי אותו הדבר בכל חברה. בחברה של הימים העתיקים, כשלמישהו היה סוס טוב לרכוב עליו, ובנוסף גם אוכף טוב, אז הוא היה יושב עליו בתחושה של גאווה וסיפוק. הוא היה משוויץ בפני אחרים: "תראו כמה יפה הסוס שלי, איזה סוס טוב!" אנשים היו רואים אותו ומשתאים: "וואו, זה ממש סוס טוב". כשאחרים היו אומרים שזה טוב, הוא היה מרגיש שבע-רצון מאוד. כיום, אם אתה נוהג ב-1BMW: "ה-BMW שלי, הו, זה מודל ספורט, סדרה 5, איזה אוטו יפה". הרגשות שמפגינים, ותחושת שביעות הרצון הזאת, הם אותו הדבר. תחושת שביעות הרצון הזאת זהה בכל תנאי חיים, אבל לתחרותיות הזאת בתנאי החיים אין סוף. לא משנה כמה תנאי החיים של המין האנושי מתקדמים, אנשים לא יהיו מרוצים, והם עדיין ירצו לרדוף אחרי מצב גבוה יותר. אבל אם אנשים סוטים מהתכנון של האלוהויות, הם ייתקלו בסכנה – תשוקה היא בור ללא תחתית! היא תוביל אנשים למצב שאינו אנושי.

החברות בזמנים העתיקים היו באמת חברות אמיתיות של בני אדם, ולמעשה היו אלה זמנים יפים מאוד. אתם ראיתם את מופעי ה"שן יון" שלנו, ומה שהם מציגים זה את ההיסטוריה, ותרבות מסורתית, וברגע שהאנשים של ימינו צופים בהם, כולם מרגישים שזה יפה מאוד. כיום הביאו את האנשים למצב שבו הם היום, אבל ההחזקות והתשוקות שלהם לא השתנו, והן אותו הדבר. אבל מנגד, המוסריות של האנושות כבר בלתי ניתנת לתיקון, והבעיות העצומות והבלתי פתירות שהופיעו בחברה כבר לא ניתנות לתיקון. לאלוהויות וליקום יש פא, ויש אמות מידה עבור המין האנושי; יציאה מחוץ לאמות המידה האלה משמעה לעמוד בפני השמדה בידי האלוהויות, משום שאלוהויות ישמידו מין אנושי שסטה, זה בטוח. זה עתה אמרתי שההיסטוריה של המין האנושי התרחשה בהתאם לתסריט, ושהמין האנושי עבר השמדה פעמים רבות. האם אנשים לא גילו תגליות ארכיאולוגיות? לפני עשרות אלפי שנים היו מכוניות, היו מכונות, והיו מטוסים הדומים למדי למטוסים של ימינו. המין האנושי מגיע קבוצה אחר קבוצה, וברגע שהמוסריות לא טובה עוד וסוטה מהתסריט, הוא מושמד. אנשים חושבים שצורות מסוימות הן טובות למדי, אבל אלוהויות חושבות שהן לא טובות.

תלמיד:  המאסטר אמר פעם שתלמידים שהחלו לתרגל לפני ה-20 ביולי 1999 נדחפו למיקומים שלהם. יש כאלה שלא הוקירו את הטיפוח האישי שלהם ולא חושבים שהם ראויים לכבוד המיוחד הזה. ובין אלה שנשארו והמשיכו, היו כאלה שדווקא הפכו לנרפים.

המאסטר:  למעשה, דחפתי כל מתרגל למיקום שלו, זה באמת כך. בזמן ההוא כולם חשו את זה, והיו שראו את זה. לשם מה? אם לא היו דוחפים אתכם למיקומים שלכם, אז לא היה לכם סוג האנרגיה הנדרש כדי לקחת על עצמכם את מה שנדרש כדי לסייע למאסטר, ולא הייתם מסוגלים להתנגד לרוע. אני דחפתי אותך למיקום שלך, ועשיתי את זה לכל תלמידי הדאפא בעולם, כדי שתוכלו להציל אנשים שבאים מרמות גבוהות מאוד; כשיש לכם מחשבות נכונות מספקות, העוצמה של המילים שלכם תגבר עליהם, והמילים שאתם אומרים נושאות איתן אמת של רמה גבוהה; ברמות גבוהות יותר, הגונג במיקום שהמאסטר דחף אותך אליו בזמן ההוא יתפקד. אף על פי שהמילים שאתה אומר הן מילים אנושיות, כאשר הן יעברו מעבר לממד האנושי, הן יהפכו למילים של רמות שונות בכל רמה ורמה. אם לא היו דוחפים אותך למיקום שלך, אז למילים שאתה אומר לא הייתה היכולת להציל את הישויות החיות. אף על פי שכולכם נדחפתם למיקומים שלכם, אם השין-שינג שלך לא הגיע למיקום ההוא, לא ניתן יהיה להפעיל את הגונג.

אבל כשאתה עומד בפני מצבים שונים, וכשהגונג, הדֶה והשין-שינג שלך כולם נעים לקראת השלמות המלאה, עליך לשפר ביציבות את השין-שינג שלך, ורק אז זה יהיה בסדר. בטיפוח, יש לך עדיין החזקות רבות רבות שחייבות להיות מסולקות, אז תוך כדי שאתה מגשים את הנדרים שלך ועומד מול הרדיפה, יש לך ההזדמנות לסלק את הדברים הרעים האלה שבך; ורק כשאתה מצליח להבהיר את האמת ולעשות את מה שתלמידי דאפא עושים אפילו בנסיבות קשות כאלה, הגונג שלך לא ייפול, והגונג, הדה והשין-שינג ישתפרו. כשאתה מפסיק לעשות את זה, או כשאינך רוצה לעשות את זה היטב, אז הגונג הזה יתחיל ליפול. כששוב תפעל היטב, הוא יעלה קצת, וכשלא תפעל היטב, הוא ייפול קצת. הטיפוח שלכם הוא בדיוק לטפח את השין-שינג.

יש תלמידי דאפא שעזבו את שורות תלמידי הדאפא, וכשהם חוזרים, אין עליכם להתייחס אליהם כאל מתרגלים ותיקים – בהחלט לא! זה משום שבזמן ההוא הוא הפך להיות בדיוק כמו אדם רגיל, לחלוטין, והוא לא יכול היה לזכור שום דבר מהפא שהוא למד בעבר. הוא לחלוטין לא ידע באיזה מצב תלמידי דאפא אמורים להיות. ודאו שאינכם מתייחסים אליו כאל מתרגל ותיק, ואתם חייבים להתייחס אליו כמתרגל חדש, ורק אז הוא יצליח. אחרת, אם תתייחסו אליו כאל מתרגל ותיק, אתם תדחפו אותו החוצה שוב, הוא לא יהיה מסוגל לשאת את זה או לקבל את זה. הוא לחלוטין מתרגל חדש.

תלמיד:  ב"הונג יין 3" וב"הונג יין 4" יש מילים של שירים רבים של המאסטר. האם אני יכול לשלוח אותן לקרובים וחברים באמצעות WeChat?

המאסטר:  זאת לא בעיה לשלוח אותן לקרובים וחברים, אבל כדאי שלא תשתמש באתרי האינטרנט האלה של אנשים רגילים.

אם מדברים על העניין הזה, אספר לכם שיש אנשים שצילמו בווידיאו בלי רשות הופעות של ה"שן יון" ושיעורי ריקוד של האקדמיה של "פיי-טיאן", והעלו אותם לאינטרנט. האם אתם יודעים מדוע לא הפצתי בחברה את ה-DVD של ה"שן יון" ולא העליתי אותם לאינטרנט? החברה הזאת היא כבר בבלגן, ובאינטרנט כל הדברים הרעים מעורבבים פנימה, בדיוק כמו שדים החגים סביב. כל דבר שנכנס לשם נבחש פנימה, מעורבב פנימה, משבש את החברה, את לב האנשים, את המוסריות ואת המסורת, ומשנה את מצב הקיום של האנשים – הטוב והרע כולם מעורבבים ביחד. אני לא רוצה לשים את הדבר הקדוש הזה במאורת השדים הזאת. מי שעשה את זה, שיסיר את זה. כמובן, זה לא כולל את הפרסומות של ה"שן יון" ואת הדברים שהאקדמיה של "פיי-טיאן" שמה שם בכוונה. אם בעתיד יוציאו את הדברים האלה כדי להציג אותם, אז זה יהיה הטוב ביותר.

תלמיד:  אני תלמיד מגרמניה. יש לי שתי שאלות. הראשונה: "שן יון" לא הצליח להופיע בדרום קוריאה, האם משמעות הדבר היא שהישויות החיות שהיו אמורות להינצל על ידי ה"שן יון" לא יכלו להינצל?

המאסטר:  יש דברים שתלמידי דאפא מסוגלים לעשות, ויש דברים אחרים שתלמידי הדאפא לא מסוגלים לעשות. זה משום שרצונו של האדם הוא במקום הראשון – הם צריכים לרצות להינצל ורק אז תוכלו להציל אותם. אם הם לא יודעים את האמת, אז אתם יכולים לומר להם אותה, ואז לראות מה הם רוצים לעשות – זה כך. אבל כפי שכולכם יודעים, יש לקחים היסטוריים רבים.

לא נדבר על דוגמאות מהעבר הרחוק. נדבר על דוגמאות מהזמן האחרון. ל"להקת אמנויות הבמה של שן יון" היה עניין כזה ביוון: כשה"שן יון" הגיע לאולם, לא נתנו לו להיכנס, לא נתנו לו להופיע שם. גם הממשלה וגם האולם קיבלו החלטה כזאת, שהייתה הפרה בוטה של החוזה. בשנה שאחרי, הכלכלה הלאומית ביוון קרסה. זה נכון, הלא כן? בשנה שעברה, "שן יון" נסע להופיע באקוודור, אבל לא הרשו לו להופיע ואפילו הפריעו למשלוח המטען שלהם, דבר שכמעט השפיע על המופע בתחנה הבאה, שזה מרושע ביותר. אף על פי שהמק"ס המרושעת היא שעשתה צרות מאחורי הקלעים, את כל ההחלטות האלה קיבלו הממשלות. בשנה לאחר מכן, כפי שכולכם ראיתם השנה, הרעידה רעידת אדמה את כל המדינה, וכמעט הרסה אותה. כל כך הרבה אנשים מתו! ואתם יודעים שיש עוד מקרים כאלה, נכון? מדוע זה היה כך?

האם אתם יודעים? אלוהויות כבר מזמן חשבו שהמין האנושי כבר לא טוב ושצריך להרוס אותו, ובמקור, המין האנושי לא היה צריך לשרוד מעבר ל-1999. היה זה משום שהדאפא צריך להציל ישויות חיות שהזמן של האנושות הוארך עוד. כלומר, המטרה שלשמה שמרו את המין האנושי היא כדי לראות אם עדיין הוא יכול להינצל, ואם אפשר להציל את החלק שאמור להינצל. הכוחות הישנים רצו לעשות אותו הדבר, אבל באמצעות שימוש בשיטות שלהם לאותה המטרה, על אף שהם אינם יכולים לגרום לעוד יותר אנשים להינצל. המאסטר לא יתכנן להרוס אף אחד, אבל הכוחות הישנים תכננו כך. אם אתם לא רוצים להינצל, אז המזל הטוב שלכם יוסר, והאזורים האלה לא יהיו אזורים המיועדים להצלה. ברגע שהוא מוסר, הכול יכול לקרות, כולל אסונות נוראיים. הכלכלה תהיה הרוסה, וכל דבר יכול לקרות אחרי כן. כך נקבע.

אני לא מדבר כדי לעורר סנסציה, אבל מדוע היה צירוף מקרים כזה? כל המקומות שחסמו הצלת אנשים חוו בעיות. זה כמו להגיד: "אנחנו לא רוצים שתצילו אותנו". זה לא עניין פשוט. בני האדם נשמרו כדי שיינצלו, אבל אתה לא מאפשר הצלה, נכון? אז אם אתה לא מאפשר הצלה, כבר לא מחשיבים אותך – האם אין זאת המשמעות? יש גם כמה אזורים אחרים שאינני רוצה לציין, והם כולם חוו דברים כאלה.

תלמיד:  הרדיפה עדיין נמשכת באכזריות, ויותר מ-80 אחוז מהישויות החיות בסין לא הוצלו. אבל תלמידי דאפא רבים החלו להעסיק את עצמם בחייהם האישיים ובנוחות, ונעשו נרפים.

המאסטר:  זה נכון. מה שזה עתה דיברתי עליו היה בדיוק הנקודה הזאת, וזה הפך לחמור ביותר. אם אתה באמת לא עושה את מה שתלמיד דאפא אמור לעשות, זה לא בסדר, משום שאתה תלמיד דאפא והחיים שלך נוצרו על ידי הדאפא.

תלמיד:  אני תלמיד דאפא מגרמניה. יש מתרגלים מערביים שלא מבינים חלק מהדיווחים של ה"אפוק טיימס", כמו אלה המשבחים חלק מהדברים שהמנהיג הסיני הנוכחי עושה.

המאסטר:  זאת לא אמורה להיות בעיה אם משבחים אותו על מעצר של פקידים מושחתים. לגבי האופן שבו נעשים דברים אחרים, אם אלו דברים של אנשים רגילים, אין עליכם לשבח אותם סתם כך, וגם אין עליכם לעסוק בהם סתם כך.

תלמיד:  יש מתרגלים מערביים שבגלל זה יש להם ספקות לגבי האותנטיות של ה"אפוק טיימס".

המאסטר:  כפי שזה עתה אמרתי, אנחנו כאן כדי להציל אנשים ולא כדי לעסוק במאבקים פוליטיים. בין אם אלו המנהיגים של סין או אנשים אחרים, זה לא נכון להתקיף את כולם, משום שאנחנו כאן להציל אנשים. אלה שלא רדפו את הפאלון גונג ודווקא ביטלו את מחנות העבודה לחינוך מחדש – איזה מין מקום הוא מחנה עבודה לחינוך מחדש? הוא מיועד במיוחד לרדוף תלמידי דאפא. ולגבי אלו שעצרו את ראשי משרדי 610 – כמובן, בתור מושחתים – לא משנה בתור מה [עצרו אותם], כל אלה הם דברים טובים, על אף שהם לא נעשו עבור הפאלון גונג. הכוחות הישנים אמרו שאם הדברים האלה היו נעשים למען השם של הפאלון גונג, אז האם הדבר הזה לא היה מסתיים? האם הוא לא היה נפסק? כשהוא היה נפסק, האם זה לא היה הסוף של זה? כן. כשעושים את זה באופן הזה, זה יכול לעורר אנשים, וזה גם גורם לאנשים להרגיש שזה גמול על רדיפת הפאלון גונג, וזה מועיל להבהרת האמת של תלמידי הדאפא. אז מדובר באנשים שעושים דברים שמועילים לדאפא ולהצלת אנשים. אין עלינו לתקוף את אלה שלא רדפו תלמידי דאפא (הקהל מוחא כפיים).

תלמיד:  בארבע השנים האחרונות, האתר התאילנדי עודכן לעתים נדירות בלבד, כולל ה"לון יו" החדש שעדיין לא פורסם באינטרנט, וזאת על אף שהמתרגלים בתאילנד מתרגמים את הכתבים החדשים בזמן. האם הצדדים המעורבים יכולים להקדיש לזה תשומת לב ולתאם טוב יותר?

המאסטר:  אכן. על תלמידי הדאפא להקדיש תשומת לב לדברים שהם עושים. אם אתם מתכוונים לעשות את זה, אז עשו את זה כמו שצריך.

תלמיד:  לאחרונה, מתרגל מטייוואן בא לתאילנד, והציע שהמתרגלים התאילנדים ידברו על הבורא בשעה שהם מבהירים את האמת.

המאסטר:  שוב זה קורה. הדברים של הבהרת האמת לא השתנו!

תלמיד:  קיבלתי את הפא בגרמניה, ואחר כך עברתי לטורקיה. בטורקיה אין שיתוף אחרי לימוד הפא, ואומרים שאדם צריך להתעורר בעצמו. אני מרגיש שהם לא נעשו גוף אחד. בגרמניה כולם משתפים בפתיחות.

המאסטר:  נכון, כשאתה רואה בעיות, דבר איתם ללא עיכוב. בכל מקום שתלמידי הדאפא נמצאים בו בעולם, הם אמורים להיות גוף אחד, וצריך שתשתפו זה עם זה. עשו את מה שהמאסטר דורש מכם לעשות, ועשו את מה שהפא דורש מכם, וכך זה צריך להיות. אל תעשו את הדברים אחרת על דעת עצמכם.

תלמיד:  יש פחות ופחות מתרגלים בטייוואן העושים הבהרת אמת באינטרנט, בעוד שהאוכלוסיה המשתמשת באינטרנט בסין הולכת וגדלה, קרוב ל-700 מיליון. מה ניתן לעשות כדי שתהיה פריצת דרך?

המאסטר:  נכון, בעשיית פרויקטים, המתרגלים הטייוואנים הם עדיין אלה שיש להם משאבים רבים. פשוט עשו את זה היטב, ועליכם לעשות זאת אפילו טוב יותר. אני יכול לומר לכם שבמהלך הרדיפה הזאת, המתרגלים הטייוואנים מילאו תפקיד טוב מאוד, תפקיד טוב מאוד (הקהל מוחא כפיים בהתלהבות). הניגוד בין המצב שסינים בשני הצדדים [של מצר טייוואן] עומדים מולו – מבהיר עניינים היטב.

תלמיד:  יש תופעה נרחבת בין תלמידי הדאפא, והיא שהם משתמשים בפא שהם לומדים כדי לבחון אחרים וכדי לבחון את החברה, במקום לבחון את עצמם.

המאסטר:  הרעיון בטיפוח הוא לטפח את עצמך. יש אנשים שתמיד מסתכלים החוצה. "אתה לא בהתאמה לפא בהיבט הזה", ו"הוא לא בהתאמה לפא בהיבט ההוא". כשאתה רואה מישהו אחר עושה משהו לא נכון, אתה יכול לומר לו מתוך כוונה טובה: "האם אנחנו לא אמורים לעשות את זה כך? הרי אנחנו מטפחים", אני חושב שהוא יהיה מסוגל לקבל את זה. אבל אתה לא צריך כל הזמן להגיד לאחרים: "בהיבט הזה אתה לא בסדר". כשאתה רואה משהו לא נכון, עליך ראשית לחשוב על עצמך ולשאול מדוע נתנו לך לראות את זה, ושאולי לך יש בעיה, משום שמה שאתה מטפח זה את עצמך. כשאתה רואה שדברים הם לא בסדר, אם לא מקשיבים לדעתך, אז ציין זאת לאחראים, ספר לאחראים. לטפח את עצמך זה הדבר הראשון במעלה. אם כל האחרים יטפחו היטב ואתה עזרת לאחרים לטפח היטב אך אתה עצמך לא טיפחת היטב, מה הטעם?

תלמיד:  מטפחים עמיתים רבים לא מבינים מה ההבדל היסודי בין הסיוע של תלמידי הדאפא למאסטר בתיקון הפא לבין ההתערבות של הכוחות הישנים בתיקון הפא.

המאסטר:  כפי שזה עתה אמרתי, ההבדל הוא: המאסטר רוצה יישוב בדרך טובה, בעוד שהם רוצים לעשות את זה באותה דרך ישנה. ובנוסף, הרדיפה הזאת תוכננה על ידי הכוחות הישנים, וזה העניין.

תלמיד:  כאשר לאחרונה הבהרתי את האמת בקבוצות אינטרנט מסין, היו אנשים שהביעו את תקוותם שאנחנו נשדר בקבוצה את הווידיאו שבו המאסטר מראה את התרגילים, ונספק הורדת קבצים בחינם.

המאסטר:  זה אסור. לאף אחד אין אישור לשים את ההרצאות שלי באינטרנט. מי שעשה את זה צריך להסיר את זה! אתה מבצע חטא, ואתה מכתים את הדאפא! אסור לשים שום דבר של הדאפא באינטרנט בלי רשות. כפי שזה עתה אמרתי, מדובר במערבולת שנוצרת מכך ששדים מבלגנים את העולם כדי לבלגן את כל המין האנושי ובכך להשמידו!

תלמיד:  עם התקדמות תהליך תיקון הפא, המספר של אנשי העולם שרוצים לתרגל פאלון גונג הולך וגדל, אבל בקרב המתרגלים המלמדים את התרגילים יש כאלה שהתנועות שלהם לא מדויקות…

המאסטר:  אם התנועות בזמן שמלמדים את התרגילים הן לגמרי לא מדויקות, אז עליך להקדיש לזה יותר תשומת לב. זה יהיה בסדר אם הן בגדול מדויקות פחות או יותר.

תלמיד:  אני מבקש מהמאסטר לדבר עוד על הנושא של בטיחות בשימוש בטלפון סלולרי.

המאסטר:  אין יותר מדי מה לדבר בעניין הזה. אתה נושא עליך מכשיר האזנה. לא רק מרגלים וממשלות, כל אחד יכול להאזין לך כשהוא רוצה, וזה פשוט מאוד. זה כל מה שזה, וזה בכלל לא משנה אם הוא כבוי או לא כבוי. אני מדבר כאן, ואתה יודע, המק"ס המרושעת מקשיבה שם גם כן.

תלמיד:  בשנים לאחר שקיבלתי את הפא וכשאני עושה הבהרת אמת, גיליתי בעיה, והיא שאני תמיד רואה באתרי האינטרנט של אפוק טיימס ו-NTD כתבות המבקרות ומעליבות את התיירים מסין.

המאסטר:  צריך להכין את הכתבות מתוך כוונה טובה, ולהסביר מדוע הקהילה הבין-לאומית לא מקבלת את [ההתנהגות שלהם].

כשאנשים מסין – שהמסורות שלהם עורערו על ידי המק"ס המרושעת – נוסעים לחו"ל, הם גורמים להשפעה שלילית מחוץ לסין, וזה רע מאוד. ראיתי תמונה באינטרנט של הכניסה לחנות של רשת חנויות היוקרה "בֶּרְבֶּרִי" בלונדון, שהרחובות מסביבה נקיים מאוד. תיירת סינית החזיקה את הילד שלה ועזרה לו לעשות את צרכיו בכניסה. בכל מקום שסינים מגיעים אליו הם מדברים בקול רם וצועקים בקולי קולות, משום שזה מה שהם התרגלו אליו בסין. אבל הקהילה הבין-לאומית לא מקבלת את זה. זה צריך להשתנות. אבל זהו אכן הרושם שאנשים מסין אכן יצרו בעולם. והסינים מחוץ לסין כולם מרגישים מבוזים ומושפלים. אבל האם ידעתם? המק"ס המרושעת לא מספרת לסינים את הדברים האלה, והיא לא מלמדת אנשים את הדברים הישרים. היא בכוונה נותנת לאנשי העולם לראות שהסינים הם כך, והיא פשוט רוצה להרוס את התדמית שלך ואת הכבוד שלך. אבל זה קשה לאנשים להבחין בזה בעצמם. אני חושב שאולי לאנשים יהיו יותר הזדמנויות לצאת החוצה [מסין], ואז הם בהדרגה יחושו שהחברה הזאת היא שונה, והם בהדרגה ייעשו יותר מודעים, ואז זה יהיה בסדר. באמת קשה להיפטר מהרגלים שנוצרו, ותרבות המפלגה המלמדת אנשים להיאבק עיוותה את אופי האנשים לכזה שבו אנשים מתפרצים ורק כך מרגישים מרוצים. זה באמת לא יעבוד אם הדברים האלה שהמק"ס המרושעת לימדה לא יתוקנו.

תלמיד:  מספר לא קטן של תלמידי דאפא בסין צופים בתוכניות של NTD כל יום ומשתפים על התוכניות האלה כשהם נפגשים, באומרם שזה בשביל להיות מעודכנים במצב ובהתפתחויות. אני חושב שתלמידי הדאפא צריכים להיכנס יותר לאתר מינג-הווי אם התנאים מאפשרים זאת. NTD מיועדת בעיקר לצפייה של אנשים רגילים, האם זה נכון?

המאסטר:  אכן, לגבי המצב בחברה, או כדי ללמוד על המצב בחברה, אין בעיה לצפות ב-NTD. לגבי שיתופים של תלמידי דאפא, אני חושב שזה טוב לקרוא יותר באתרי האינטרנט האלה המיועדים לשיתופים מהטיפוח של תלמידי דאפא. זה נכון שיש אנשים שלא מייחסים מספיק חשיבות לאתר מינג-הווי. למתרגלים ותיקים אין זמן, אבל אני חושב שזה באמת מועיל מאוד למתרגלים חדשים לקרוא לעתים קרובות מאמרים במינג-הווי! בשביל מאמרי שיתוף או בשביל להבין דברים שקשורים לדאפא, פשוט לכו לשם ותקראו – הוא הכי מקיף.

תלמיד:  יש מתרגלים שהשתתפו בכביכול "פלטפורמה לעזרה כספית הדדית", המציעה ריבית יומית של אחוז אחד. זאת למעשה הונאה. הם ממשיכים להיות מעורבים בזה…

המאסטר:  הכול מפתה את האנשים. החברה הזאת פשוט מפתה אנשים! המטרה של פיתוי האנשים היא לא רק כדי למנוע מהם לקבל את הפא, אלא גם כדי להרוס את החברה האנושית. בזמן הנוכחי, אנשים בכל החברה הם פשוט במצב לא נכון ושום דבר לא מתפקד היטב. כיום, משחקי מחשב כבר הפכו לכאב ראש גדול עבור חברות גדולות רבות, וגם עבור בתי ספר רבים. מה יקרה לבני האדם אם הם ימשיכו כך? אבל לאף אחד אין פתרון. כמטפח, עליך להיות צלול מחשבה, מודע לעצמך ובעל משמעת עצמית, ולזכור שזה מה שאתה אמור להיפטר ממנו. יתר על כן, עליך לעזור לאנשים רגילים ולהציל אותם. מה אפשר לעשות אם אתה עצמך נלכד בפנים? הדברים האלה יכולים באמת לשלוט באנשים, ויש דוגמאות רבות.

זה כל מה שאומר. תלמידי הדאפא שארגנו את הוועידה ראו שכבר עבר זמן מה, אז הם הפסיקו להעביר אליי פתקי שאלות (הקהל צוחק). סיימתי לענות על כל השאלות שהוגשו, אז זה כל מה שאומר (כל התלמידים קמים ומוחאים מחיאות כפיים מתמשכות). תלמידי הדאפא, על אף שהמאסטר דיבר קצת בחומרה, זה היה כדי להפיח בכם מרץ, משום שאתם התקווה של האנושות! התקווה לישויות החיות! אתם גם התקווה של המאסטר!

לא רק תלמידי הדאפא, אלא גם המין האנושי של היום, הקבוצה הזאת של המין האנושי, כולם יראו את השלב הבא. בעתיד הלא רחוק, הכול יעבור הפרדה. המין האנושי הגיע לשלב הזה, ולאף ממשלה אין פתרונות. אני חושב שהם חושבים על נושא מסוים. על מה הם חושבים? לאפשר לאנשים לעבור את השלב האחרון בשלווה וביציבות, וזה הכול. אני חושב שזאת המחשבה שלהם, אבל אין להם יכולת למצוא פתרון.

כיום, התגליות וההבנות של המדע לגבי היקום פשוט גורמות לזעזוע. אבל המין האנושי, המובל על ידי מחשבות מודרניות והתנהגות מודרנית, לא מסוגל לראות אותן וגם לא אכפת לו מהן. החברה האנושית כבר בסכנה חמורה. זה לא בשביל לעורר סנסציה, והמאסטר לא ציין זאת בעבר. לתלמידי הדאפא צריכה להיות תחושת דחיפות, עליכם להוכיח את עצמכם כראויים לתואר שלכם, ועליכם לזכור שפעם חתמתם חוזים. לא רק אתם, תלמידי הדאפא, אלא גם כל האנשים שבאו לכדור הארץ, כולם חתמו חוזים. בממדים אחרים השינויים הם פשוט הופכי-שמים ומרעידי-ארץ, אבל כאן בעולם האנושי, נראה שאנשים עדיין נמצאים בתרדמה עמוקה.

לעורר אותם – זאת האחריות שלך, להציל אותם – זאת האחריות שלכם. זה מה שה"שן יון" עושה, וזה מה שהפרויקטים של תלמידי הדאפא עושים. כל תלמיד דאפא שאינו מעורב בפרויקט חייב לעשות זאת, נסה למצוא זמן להיעשות מעורב במשימה הזאת של הצלת אנשים. עשה היטב את מה שאתה אמור לעשות, ובה בעת נסה למצוא זמן לטפח את עצמך היטב.

אינך יכול לעזוב את הפא; אם תעזוב את הפא אז אתה תהיה אדם רגיל. אפילו אם תעשה דברים בשביל הדאפא, אלו יהיו אנשים רגילים שעושים אותם, לא תלמידי דאפא. אז אתה חייב לטפח. רק אם תטפח היטב אז תהיה לך היכולת הזאת והאנרגיה הזאת כדי לפתור את הבעיות האלה. הבהרת האמת כוללת לא רק להגיד את הדברים בצורה ברורה ומנומקת. אתם יודעים? כשאנשים רגילים דנים בינם לבין עצמם, לעתים קרובות זה לא שהדברים מוסברים בבהירות באמצעות נימוקים, אלא שמה שהוא שולח החוצה כשהוא מדבר הוא שמדכא את המחשבה של הצד השני, ואז הצד השני מקשיב לו ומאמין למה שהוא אומר. אנשים רבים יכולים לראות את זה. כשמבהירים את האמת לאנשים רגילים, האנרגיה שלכם תפורר את הדעות הקדומות האלה, ותמיס את הדברים הרעים האלה, הדברים הרעים שבמחשבתו. האין זה בפני עצמו הצלת אנשים? אם אתה לא מטפח, איך תהיה לך היכולת הזאת? לגבי הנושא של טיפוח, יש אנשים שאומרים: "הוא חבר שלי. ברגע שאדבר איתו, זה יעבוד". אבל זה לא יעבוד בכלל אפילו אם הוא ידבר אתו. דברים קטנים או דברים אנושיים אולי אפשר לעשות כך, אבל זה משהו הקשור במהות החיים, וזה לא יעבוד באמצעות שיטות אנושיות. אז זאת הסיבה שכתלמידי דאפא אתם צריכים להשקיע מאמץ נוסף כדי לשפר את עצמכם.

אתם התקווה למין האנושי. אתם חייבים לפעול היטב. אתם חייבים לקחת על עצמכם את האחריות שלכם. אתם חייבים ללכת להציל ישויות חיות ורק אז תוכלו להגיע לשלמות המלאה שלכם ותבטיחו שהעניין הזה לא נעשה לשווא! זה כל מה שאומר, ותודה לכם (מחיאות כפיים ממושכות של כל הקהל, והמאסטר חוזר לפודיום אחרי שהוא מקבל פרחים).

כל פעם אחרי ועידת פא אני תמיד רוצה לשמוע ולראות שאתם פועלים טוב יותר אחרי ועידת הפא (מחיאות כפיים נלהבות של כל הקהל).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    משמעותו המילולית של BMW בסינית היא "סוס יקר ערך".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(תרגום ההרצאה הועלה ב-4.6.2016 ונתון לשינויים. חלק הראשון של השאלות והתשובות הועלה ב-11.6.2016. החלק השני של השאלות והתשובות הועלה ב-19.6.2016.)

 (2 שינויים הוכנסו בטקסט ב-4.6.2016 שעה 23:41 ; בשאלות ותשובות הוכנסו תיקונים במהלך השבוע לאחר פרסומן. שינויים קלים נוספים נעשו ב-27.6)